Siste rester av vestlig kultur skal ødelegges

Lykten.no

Lykten.no:

Det er velkjent blant sosialantropologer at limet i en kultur grunnfestes gjennom vedvarende, uforandret overlevering av tradisjonene fra generasjon til generasjon. Det er sistnevnte element som har lagt grunnlaget for verdenshistoriens mest vellykkede samfunn her i nord.

Lapskaus

Det er åpenbart at vestlige regjeringer nå arbeider intenst med å omkalfatre sine respektive land til ikke-kompatible lapskauser der ingen lenger føler seg trygge eller komfortable med sine røtter bakover i tid. Dette er et svik mot landets befolkning. Det hoppes glatt bukk over Grunnlovens statutter for overgivelse av nasjonal suverenitet til overnasjonale organisasjoner, bare det gjøres litt etter litt. Vindmølleparker på Fosen-halvøya er dømt ulovlige av Høyesterett, men selv ikke det vøler Stortingspartiet.

På rekordtid

På rekordartet tid er Stortinget kuppet av stadig mer totalitær politikk. Og dette er bare begynnelsen. Selv med minimal politisk luktesans er det ikke mulig å unngå å se at Norge skal avvikles og tradisjonell norskdom utryddes. Forakten fra makteliten lyser mot enhver som ikke stikker sine hoder i sanden av frykt og feighet. Bare samene tør å mukke mot anti-nordmennene i styre og stell her til lands.

Risikosport

Fra å være et trygt land der selv kongen (Olav 5.) kunne ta trikken mutters alene i Oslo, tør ikke statsministeren nå ta en skitur midt i skauen uten væpnet vakt i ryggen. Hele «verdens beste land å bo i» for det store flertallet, er konvertert til en økende sosial dynge der bybesøk er blitt en stadig større risikosport.

Barn og unge

De som i størst grad mister fotfeste og tilhørighet er de unge. Heinrich Himmler kunne ikke ha pønsket ut en bedre plan for å lede ungdommen inn i den kulturelle uløkka. Alt mens trygge og fedrelandskjære foreldre kalles fascister og nazister når de vil lære ungene hvilke verdier som bragte oss til topps blant verdens ulike kulturer. Politikerne er like grenseløst frekke som Rinnanbanden, som lot som de ville nordmenns beste, for derved å overgi dem til tyskerne.

Tyskland påny

Og sannelig er det tyskerne som atter en gang vil erobre Europa åtti år etter forrige gang. Da med kuler og krutt. Nå med EU og sanksjonskrig, og trusler mot de land som ikke vil være med på ferden. Men som sist med appell til nasjonale svikere over hele fjøla.

Du marineres

Og for at taktikk og strategi skal lykkes for dem denne tredje totalitære gangen, må befolkningene disiplineres ved først å skyggelegge historien, og dernest å marinere innbyggerne ved stadige endringer innad i landene. Noe som får folk flest til å føle seg hensatt til uro og tomhet. Når så håpløsheten senker seg over folk flest, kan de som skapte apatien til slutt fremstå som reddende engler. Slik sementeres diktaturet maktmennesker har drømt om siden tidenes morgen.

Langsom koking

Hele den vestlige verden er akkurat nå åsted for den mest utspekulerte revolusjon og maktovertakelse verdenshistorien kan by på. Og hvem vet – dreieboken har globalarkitektene kanskje funnet i Bibelen, der intet mindre enn global dominans beskrives slik:

«Dyret fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden, skal tilbe dem…. Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver …Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha deres merke (godkjennelse)».

Snipp, snapp, snute

Og fordi de denne gangen planla en langsom revolusjon, blir de fleste overmannet slik frosken som kokes sakte i kjelen og ikke reagerer før det er for sent. Og snipp, snapp snute, er både nordmenn og hele det gamle vesten ute.

Les artikkelen direkte på Lykten