house1

Det blir dyrere å bo

Blog
house1

Antiglobalisten.no har sett på en nylig artikkel fra Norges Demokratene som diskuterer en potensiell økning i boligskatt. Ifølge artikkelen vil skatteutvalgets forslag om endret skattesystem for bolig resultere i økte bokostnader for innbyggere i Norge. En av de største endringene vil være fjerning av bunnfradraget på eiendomsskatt, og skatt på fordel ved å bo i egen bolig. For en gjennomsnittlig bolig vil dette resultere i en økt årlig skattebelastning på 28 000 kroner.

Norgesdemokratene er sterkt imot dette forslaget, og mener at det er en direkte fiendtlig handling mot alle som eier noe. Geir Ugland Jacobsen, partilederen for Norgesdemokratene, mener at behovet for skatt skyldes en vanvittig og godt dokumentert offentlig sløsing, og at det er rom for å kutte dramatisk i skatter og avgifter.

Antiglobalisten.no støtter Norgesdemokratenes synspunkter om at skattene i Norge allerede er for høye, og at det er behov for å redusere dem i stedet for å øke dem ytterligere. Vi tror også på at en reduksjon i skattene vil gi mer rom for offentlig investering i områder som kan forbedre befolkningens livskvalitet, som for eksempel eldreomsorg, skoler og medisinsk beredskap.

Vi mener at det er viktig å ha et øye med politiske forslag som kan resultere i økte skatter og avgifter for vanlige borgere. Som en plattform for motstand mot globalisme er vi opptatt av å beskytte landets suverenitet og våre borgeres rettigheter, inkludert retten til å eie og bo i egen bolig uten å bli utsatt for uforholdsmessig høye skattebelastninger.

Som en aktivitets side mot globalismen oppfordrer Antiglobalisten lesere til å bli informert om politiske forslag som kan påvirke deres liv og påvirke politiske beslutninger som påvirker landet vårt. Vi oppfordrer også leserne våre til å engasjere seg i demokratisk prosess ved å stemme på politikere og partier som jobber for en reduksjon av skattene i Norge.

 

Linke til artikkelen fra Norges Demokratene lenger ned.