7.2 MILLIONER ulovlige innvandrere over grensen under Biden

Lykten.no: Den ulovlige innvandring til USA har økt kraftig den siste timen. I følge grensemyndighetene CBP har 961.537 ulovlige migranter bare siden oktober i 2023. Om den nåværende flommen fortsetter kommer regnskapsåret 2024 til å slå fjorårets rekord på nesten 2.5 millioner registrerte ulovlige innvandrere – et tall som i seg selv er høyere enn […]

Continue Reading

«Europas selvmord»: EUs migrasjonspakt godkjent – Norge vil bli påvirket

Lykten.no: Den beryktede migrasjonsspakten ble forhandlet frem med stor hjelp av innvandringstunge EU-land, inkludert Sverige og det nasjonalkonservative partiet Sverigedemokraterna. Pakten innebærer blant at asylsøkere skal tvangsfordeles mellom EUs medlemsland – og de nasjonene som nekter å ta i mot sin andel kan straffes med bøter på ca. 300.000 norske kroner per innvandrer. På onsdagen […]

Continue Reading

Vesten på full fart inn i solnedgangen

Lykten.no: Klassisk endeligt Vestens militære armeer har snart ikke flere soldater enn Frelsesarmeen i de respektive landene. Kunstig mat, «vaksiner», kjemikalier og «medisiner» gjør brorparten stridsudyktige. Det er bare rakettene tilbake. Vi er vitner til det klassiske endeligt alle tidligere verdensriker har nådd etter rundt 300 år i maktposisjon. Egypt, Assyria, Medo-Persia, Babylon, Grekenland og […]

Continue Reading

Geir Ugland Jacobsen: «Norske myndigheter viser null interesse for å finne årsaken til overdødeligheten».

Lykten.no: Det er i et innlegg på den sosiale plattformen X at partilederen kommer med spørsmålet om årsakene til den store overdødeligheten og kraftige fallet i fødselsraten. Sitat: At norske og andre lands myndigheter viser null interesse for å finne årsaken(e) til stor overdødelighet og samtidig kraftig fall i fødselstallet, er foruroligende. I 2022 «mistet» […]

Continue Reading

Oldtidens «dyriske» spådom – et tips om vår tid?

Lykten.no: Ingen lystelig affære Det som er klart er at skribenten ikke akkurat så for seg endetiden som en lystelig affære. Men om man tar for seg de ulike elementene med religionsnøytrale briller, fremstår det overraskende interessant å se noe av det oldtidens mennesker mente ville føre oss til endeholdeplass. «Dette kan kanskje indikere at […]

Continue Reading

Israel og Hamas – territorium eller religion

Lykten.no: Av Dag Myhre, tidligere pilot i SAS og kaptein i luftforsvaret, nå politikere for Norgesdemokratene i Oslo Det finnes over 100 muslimske terroristorganisasjoner rundt om i verden. Boko Haram, ISIS, Al-Nusra, Azzam Brigades, Ansar al-Islam, Islamic Jihad, Mujahidin for å nevne noen få. Var angrepet på World Trade Center i USA av Al Qaeda […]

Continue Reading

Regjeringen ønsker å stramme inn muligheten for å registrere nye politiske partier

Lykten.no: Dette er en redaksjonell kommentar fra Lykten. Den 27. mai 2020 leverte Valglovutvalget en omfattende rapport til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Denne rapporten inneholdt grundige forslag til endringer i valgordningen, klageprosesser og implementering av en ny beredskapshjemmel. Den omhyggelige gjennomgangen kunne ha vært et betydningsfullt skritt mot å forbedre og modernisere den eksisterende valgloven, men […]

Continue Reading