Capture

En sint stemme mot den norske korrupte makteliten og den såkalte grønne alliansen med EU

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
Capture

Som en norsk skribent og samfunnskritiker, kan jeg ikke bare se på og tie stille når jeg ser hvordan norske politikere selger ut landet mitt til EU under dekke av en “grønn allianse”. Jeg er sint og frustrert over hvordan de behandler miljøet og skatter fra norske skattebetalere. Sist, men ikke minst, er jeg bekymret for hva slags konsekvenser denne avtalen vil få for landets fremtid.

Jonas Gahr Støre, den norske representanten for EU, har undertegnet en avtale om den såkalte “grønne alliansen” mellom EU og Norge. Men det som ikke blir nevnt i denne avtalen, er den nedbyggingen av norske naturområder og landskap som vil være nødvendig for å tilfredsstille europeiske politikere og deres grønne agenda. Regjeringen vil også bruke norske skattebetaleres penger og øke strømutgifter for å subsidiere utbyggingen av vindkraft. Det er en meningsløs satsning som vil ha katastrofale konsekvenser for landet vårt.

Det er kompetente fagfolk som advarer om at norsk vindkraftsatsning og “grønt skifte” vil være en ulykke for landet. Det vil bli brukt milliarder av kroner på ustabil vindkraft, når det kanskje er atomkraft som er det nødvendige supplementet til egen vannkraft og gassproduksjon. Men regjeringen og stortingsflertallet lytter ikke til disse advarslene.

Det er også bekymringsfullt at vi kan oppleve underskudd på strøm allerede i 2026, som er et resultat av politikerskapt energistabilitet og ikke naturgitte forhold. Dette betyr at norske bedrifter og borgere kan oppleve betydelige problemer med strømtilgang i årene som kommer.

Avtalen om “grønn allianse” mellom Norge og EU er ikke bindende, men det er likevel en avtale som stinker. Hvorfor skal man inngå en avtale som ikke forplikter partene juridisk eller økonomisk? Det kan være en del av diplomatiet, men det kan også være et forsøk på å grønnvaske og kamuflere den reelle agendaen.

Jeg vil oppfordre alle til å tenke to ganger før de stemmer på Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Høyre ved kommende valg. Disse partiene er alle skyldige i å selge ut landet vårt til EU under dekke av en “grønn allianse”. Vi trenger politikere som er villige til å stå opp for landet vårt og kjempe mot EU’s forsøk på å ødelegge miljøet vårt og undergrave vår suverenitet. Det er faktisk få partier på stortinget som er bevisst om dette og som er villig til å snu.

Her vil jeg gi et utdrag fra Norgesdemokratene sitt partiprogram. Partiprogrammet kapittel 12. Miljøer begynner med denne teksten: Norgesdemokratene er et miljøvennlig parti med vekt på klassisk naturvern. Demokratene vil fremheve Norge som et fyrtårn for miljøvern og renhet, som andre land bør se opp til. Norge var et av verdens reneste, resirkulerende og miljøbevisste land i verden – lenge før det grønne hysteriet tok over.

Vi har gjennomført et grønt skifte for lenge siden. Vi vil fortsette ekte, god naturforvaltning og miljøvern. Vi vil fortsette å bevare det biologiske mangfoldet slik at nye generasjoner nordmenn også får mulighet til å nyte godt av fri natur. Et sunt og godt forhold til naturen er en essensiell del av vår nasjonale arv.

Vi vil ha slutt på dagens «klimapolitikk» og medfølgende planer om svært negativ forandring av samfunnet – med ingen effekt på klimaet. Vi vil bekjempe oppfatningen av CO2 som forurensning, og forholder oss til vitenskapelige fakta som tilsier at klimaet er et naturfenomen i konstant endring, men ingen vet hvordan eller når det endrer seg, og vi har hverken full forståelse, kontroll eller styring over jordens klima.

Demokratene avviser hele den påståtte klimakrisen, og vil melde Norge ut av Parisavtalen og avslutte samtlige klimatiltak, klimaavgifter og klimarelaterte offentlige stillinger så fort som mulig. Vi vil bruke pengene og ressursene til noe mer fornuftig.

Terje Pettersen
Author: Terje Pettersen

Initiativtaker til Antiglobalisten.

    Legg igjen en kommentar