Bestefars betraktninger 11.01.23

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

BLE VI KVITT NAZISMEN?

“Penger, makt, ideologi, krig og profitører, SVEITS og litt forklarende historikk om Nazismen”.

Vi må omtrent 80 år tilbake i tiden for å finne fellesnevneren her. Hva har George Soros, Claus Schwabs far, Bill Gates’ far, Jonas Gahr Støres’ bestefar, operation “Paper-Clip”, Rockefeller, Rotschild, det engelske kongehuset, Henry Ford, FN, WEF og dagens Ukraina felles?

En viss historisk person og hans ideologi kanskje? Den samme ideologien er tydeligvis fremdeles svært aktiv i visse kretser.

Det kommer stadig frem at målet (agendaen) er at hvite skal bli minoriteter i alle land. Deretter skal store deler av befolkningen “reduseres”. Det store spørsmålet blir da: “Hvem skal fjernes?”.

Vi vet vel svaret på det.

Norske (og europeiske) myndigheter er like gale som Biden. De er alle styrt av FN, WEF, og verdensbanken.

Våre globalistiske milliardærer flykter ikke til Sveits p.g.a. skattetrykket. De flykter til Sveits fordi de VET hva som kommer.

Sveits er tilholdsstedet til Klaus Schwab, WEF (Davos), WHO (Geneve), og landet har et veletablert banksystem med “hemmelige” nummerkonti uten innsikt. Dessuten har de alltid hevdet sin status som “nøytralt”.

De tar ikke imot flyktninger, og alle statsborgere har plikt til å eie våpen og være en del av landets forsvar.

De vet at de er trygge der.

Jeg tror at Ashkenazier og andre liknende har operert til alle tider. Disse kontrollerer pengesystemet. Som vi vet vil utlån av penger alltid skape større verdier for utlånerne fordi rentene må skaffes fra et sted.

I denne gruppen finner vi bl.a. Rothschild og andre kjente og ukjente aktører. Disse er de som kontrollerer verdensbanken og andre sentralbanker.

Så lenge det finnes “sølvpenger” vil det også finnes “judaser”. Judasene omfatter Rockefeller, som gladelig forsynte Nazi-Tyskland med olje, bensin og drivstoff under krigen, og Henry Ford som bygde egne motorfabrikker i Tyskland for Nazistenes kjøretøyer.

Disse er blant de såkalte “industriherrene” som i likhet med Rothschild og de øvrige industriherrene tjente stort på å støtte begge sider.

Rothschild finansierte Hitlers kampanjer, og lånte ut penger til å bygge opp Hitlers krigsmaskineri. Mye av disse pengene havnet altså også i “industriherrenes” lommer, og Tyskland satt i gjeld til bankeliten etter nederlaget.

De samme finansierte og bygde også opp vestens krigsmaskineri, hvor USA i fremste rekke også måtte låne store summer for å ruste opp sitt krigsapparat.

De samme “industriherrene” tjente stort der også, fordi de kontrollerte råvaretilgangen og fabrikkene. Etter krigen satt Rockefeller igjen som verdens rikeste industrimagnat.

I Norge tjente Støres bestefar stort på å handle med tyskerne. Glem ikke det!

Nazismen handlet om “herrefolket” og alle de andre “mindreverdige”. At jødene ble spesielt utpekt, handler igjen om Ashkenaziene (bank og finanseliten) som aldri godtok at det skulle finnes andre jøder enn dem selv. Alle andre som kalte seg jøder skulle utryddes.

Den “ariske rasen” ble fremhevet som den “opprinnelige rene rasen”, og eugenetikken ble utviklet for å skape ytterligere konfliktlinjer (splitt og hersk).

Mulig at dette ble iscenesatt av europeiske vitenskapsmenn som støttet nazi-regimet (bl.a. i Sverige), men det var i alle fall mye diskusjoner om “rasehygiene” i Europa på den tiden.

I Norge var det egne kapitler om “rasehygiene” i grunnskolens lærebøker til lang inn på 50-tallet.

Etter krigen hadde vi “Operation Paperclip” hvor USA sikret seg en rekke tyske vitenskapsmenn, bl. a. Werner von Braun.

Raser og genetiske spørsmål hadde også blitt diskutert flittig i USA (bl. a. knyttet til de “svarte”) og Bill Gates’ far var også svært opptatt av “Eugenics”. Både Bill Gates og Jeffrey Epstein har finansiert videre arbeid på området.

Det var CIA som tok seg av de nyankomne tyske vitenskapsmennene og forskerne. De fikk nye identiteter og ble ansatt innen alt av industri og forsvar.

George Soros jobbet for Nazistene som guttunge, og har beskrevet dette som “den beste tiden i hans liv”. Hans oppgave besto i å konfiskere eiendom fra jødiske familier.

Klaus Scwabs far var en av Hitlers rådgivere. Den engelske kongefamilien støttet nazistene. Mange norske politikere (fra Arbeiderpartiet) støttet nazistene, men har aldri blitt straffet. Den eneste som måtte bøte med livet var Quisling, men han var fra Bondepartiet, og Arbeiderpartiet satt ved makten både før og etter krigen (Nygaardsvold).

Etter krigen flyktet mange ledende nazister til Sveits (Sveits var jo “nøytralt”), og Klaus Scwabs far var tydeligvis en av disse. Sammen med bankeliten (som holder til i Geneve) bygde de opp et samfunn med bunkere i alle hus slik at de kunne føle seg trygge.

Link til dokumentar om bunkerne i Sweits:

Mange høytstående nazister flyktet til Sør-Amerika, og en stor andel trakk østover til Ukraina hvor de har fått operere fritt. (Bandera).

Er det en “merkverdighet” at Obamas og Clintons 16-års plan sammenfaller med WEFs agenda, WHOs agenda, FNs Agenda 21 og Agenda 2030?

Var det en “tilfeldighet” at Obama og v.p. Biden sørget for regimeskifte i Ukraina. Var det en “tilfeldighet” at George Soros var sterkt involvert i “finansieringen” av Maidan-revolusjonen? (George Soros har alltid vært en løpegutt for bank- og finanseliten).

Var det en “tilfeldighet” at NATO ville ekspandere østover, støtte og forsyne den nazistiske Azov-bataljonen i Ukraina med våpen, og utplassere våpen og styrker som ville true Russland.

Vi visste allerede i 2015 at Obama, Clinton og globalistene hadde planer om en WW3. Bankeliten og “industriherrene” har alltid beriket seg på kriger og andres elendighet.

Min a-ha opplevelse, er at alt som skjer nå har en klar kobling til nazismen, som tydeligvis fremdeles lever i beste velgående innen visse kretser.

WEFs “Young Global Leaders” program minner for meg sterkt om Hitler-jugend som skulle “indoktrinere” ungdommen. Vi ser også at de land som har blitt, og er styrt av Young global Leaders, er lydige til fingerspissene mot FN, EU, WEF, WHO og USA’s DS.

Hvordan står det til i Norge?

Tenke seg til… I landet som engang var verdens største sjøfartsnasjon, og som fostret tøffinger som Shetlands-Larsen m.fl. klarer ikke vår oppvoksende slekt engang å manøvrere en liten fregatt i smult farvann uten å kollidere med en fortøyd tankbåt…..

Og vår statminister danser seg gjennom gatene med dusker i en prideparade, og oppfører seg som en idiot. Et tragisk skue.

Natosjefen og forsvarssjefen er begge woke-infiserte, og stiller gladelig opp i Pride-tog.

Apropos Jens Stoltenberg og NATO. Denne gir god trening for lattermusklene: https://www.bitchute.com/video/XIyVwI94avVt/

Tenk deg om!

Vi har ikke hatt regjeringer de siste 20-30 år som har evnet eller villet å regjere. De har kun styrt etter direktiver fra EU og FN, og instruert embedsverket ut i fra dette i takt med hjernevasking og propaganda de har forført folket med via et korrupt og ryggesløst media.

De har IKKE regjert, ikke spurt folket, ikke tatt hensyn til grunnloven – kun instruert ift den plan de er forelagt og har sverget troskap til via WEF, Bilderberg, FN, EU og USA (CIA og Nato)

Hvem var hovedarkitekten for Agenda 21?

Svar: Gro Harlem Brundtland!

Hvem fikk Norge innmeldt i EU via bakveien (EØS)?

Svar: Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Jonas Gahr støre er en “Young Global leader”.

Espen Barth Eide er en “Young Global Leader” og tidligere Direktør I WEF.

Hvem er ansvarlig for å implementere FN’s bærekraftsmål Agenda 2030?

Svar: ErnaSolberg!

Hvem er støttespiller og venn med Bill Gates?

Svar: Erna Solberg!

Hvem var en av de største økonomiske støttespillere til Bill Gates vaksine-allianser GAVI og CEPI?

Svar: Erna Solberg!

Hvem er President I WEF og Klaus schwabs Høyre hånd?

Svar: Høyres Børge Brende!

Hvem pleier nære forbindelser til Clintons og Joe Bidens ideologiske og kriminelle

forbryterkartteller?

Svar: Både Høyre og AP!

Når vi vet alt vi vet om Kåre fra Onna, tiltakene, sprøytene, energiprisene, matprisene, ID2020, det planlagte Kåre-Onna passet, 5G rentehevingene, og den forventede bank & Finans krisen, hvor de vil benytte alt dette til å innføre CBDC, en felles digital verdensvaluta, så burde enhver forstå hvor dette bærer hen. SLAVERI, KONTROLL og UFRIHET!

En trenger ikke å ha lest åpenbaringen i bibelen eller være et “tinnfoliehatt-bærende konspihue” for å forstå tiden vi lever i.

Det burde være nok å ha et hode og tenke med, interesse for fremtiden til våre barn og barnebarn og tilgang til internettet, for å vite hvor mye klokka er på verdensuret.

Bestefar.

Bestefar
Author: Bestefar

    Legg igjen en kommentar