Stor Utmeldelse fra Norgesdemokratene

Blog

Et Nytt Kapittel for Politisk Engasjement i Norge

Jeg, Terje Pettersen, har nylig tatt en viktig og vanskelig beslutning sammen med mange andre medlemmer i Norgesdemokratene (ND). Omtrent halvparten av partiets medlemmer, inkludert hele ungdomspartiet, har valgt å melde seg ut av partiet. Denne utmeldelsen kommer som et resultat av langvarige interne konflikter og uenigheter om ledelsen og de demokratiske prosessene i partiet.

Bakgrunn for Utmeldelsen

Konflikten toppet seg under det siste landsmøtet, hvor Ellinor-Therese Birkeland ble valgt som 1. nestleder. Sentralstyret valgte imidlertid å gjeninnsette den tidligere 1. nestleder, Øyvind Eikrem, som et femte medlem av arbeidsutvalget (AU) og som politisk talsmann. Dette ble gjort i strid med landsmøtets beslutning, noe som førte til at Birkelands rolle ble sabotert. Etter sentralstyremøtet mandag valgte Birkeland å trekke seg, og en hel fløy som stod i opposisjon til partileder Geir Ugland Jacobsen har også trukket seg. Organisasjonskulturen har blitt en sentral konflikt, med radikale og ekstreme elementer som vi ikke kan støtte.

For mer informasjon om hva som skjer i Norgesdemokratene, kan du se intervjuet med Ellinor-Therese Birkeland i Document Radio fra 11. juni 2024. Du finner det her.

Reaksjoner fra Medlemmene

Min frustrasjon og misnøye med sentralstyrets beslutninger har vært stor. Vi har følt at våre stemmer og valg ikke ble respektert. Geir Hanssen, lederen i ND Troms, uttrykte vår felles frustrasjon ved å si: “Jeg kan ikke lenger stille meg bak sentralstyrets håndtering av sitt eget lederskap og ser ikke noen grunn til å bruke mer tid på dette partiet.” Jeg, sammen med Stig Ivetorp og mange andre, støttet Geirs uttalelse og bestemte oss for å ta steget bort fra ND. Det er viktig for oss å distansere oss fra den ekstreme og radikale kulturen i ND.

Veien Videre

Vi, de utmeldte medlemmene, har fortsatt et sterkt engasjement for Norge. Som hintet i intervjuet i linken over, så er vi i tenkeboksen og vurderer nøye våre neste skritt. Vi ønsker å bidra til en positiv endring og bygge videre på våre verdier med fokus på etikk og demokratiske prinsipper.

Oppfordring til Medlemmer i Troms

Jeg oppfordrer alle medlemmer i Troms fylke til å følge vårt eksempel og melde seg ut av Norgesdemokratene dersom de deler vår frustrasjon. Det er enkelt: send en e-post til trond@nordem.no med teksten:

“`

Hei. Jeg vil herved melde meg ut av ND.

[Ditt navn]

“`

Vi håper at dere vil støtte oss i våre fremtidige initiativer for å skape en plattform hvor medlemmers stemmer blir hørt og respektert, og hvor vi sammen kan arbeide for en bedre fremtid for Norge.

Avslutning

Utmeldelsen fra Norgesdemokratene markerer en betydelig hendelse i norsk politikk. Konflikten har ført til en periode med refleksjon og planlegging for oss som har valgt å trekke oss ut. Vi følger med spenning utviklingen videre og ser frem til å bidra til en ny retning for politisk engasjement i Norge. Vi håper å kunne skape en plattform hvor medlemmers stemmer blir hørt og respektert, og hvor vi sammen kan bygge en bedre fremtid for Norge.

Med vennlig hilsen,

Terje Pettersen
Tidligere nestleder Norgesdemokratene Troms
Tidligere leder Norgesdemokratene Harstad

Legg igjen en kommentar