Bompengeordningen og de nye endringene – en urettferdig byrde for mange

Blog

 

I dag, den 21. september 2023, har vi mottatt informasjon om betydelige endringer i AutoPASS-avtalen som har potensiale til å påvirke bilister i Norge negativt. AutoPASS er det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger, eid av Statens vegvesen, og fremtind Service er Norges største AutoPASS-utsteder. Endringene som er annonsert, er planlagt å tre i kraft fra 1. november 2023. Mens noen av endringene virker rimelige og fornuftige, er det andre som reiser alvorlige spørsmål om rettferdighet og rimelighet.

Fra depositum til brikkeabonnement:

Den første store endringen er overgangen fra depositum til brikkeabonnement. Fra og med 1. november 2023, vil bilister ikke lenger kunne betale et engangsdepositum for en brikke, men i stedet bli tvunget til å abonnere på en brikke til en fast månedlig kostnad på fem kroner. Mens dette kan se ut som en liten sum, må vi huske på at mange norske husholdninger allerede balanserer på en stram økonomi. For dem kan denne endringen virke som en ekstra byrde som de ikke nødvendigvis ønsker eller har råd til.

Dessuten er det urettferdig at de som allerede har betalt et depositum nå blir tvunget til å inngå et abonnement. Selv om beløpet for brikkeabonnementet vil bli trukket fra deres eksisterende depositum, er det fortsatt en tvungen forandring som kan virke urettferdig for mange bilister.

Krav om brikke for å få rabatt:

En annen endring som vil tre i kraft er kravet om å ha en gyldig AutoPASS-avtale og en brikke festet i frontruten for å få rabatt og andre fordeler. Dette kravet gjelder uansett hvor du har AutoPASS-avtalen din. Selv om dette kan ses på som en måte å oppmuntre folk til å bruke bombrikken, kan det også føles tvangsmessig for de som av ulike årsaker ikke ønsker en brikke i bilen sin. For eksempel kan noen føle at det er en inngripen i personvernet deres å ha en sporingssystem i bilen sin.

Ekstra kostnader for bompasseringer uten brikke:

En tredje endring som er under vurdering, er å ta ekstra betalt for bompasseringer uten brikke. Dette begrunnes med at mange kjøretøy passerer bomstasjonene uten brikke, noe som fører til manuell behandling og ekstra kostnader for selskapene. Mens det er forståelig at man ønsker å minimere manuell behandling for å effektivisere systemet, er det også viktig å vurdere situasjonen til de som kanskje ikke ønsker en brikke av ulike grunner.

I en tid der vi alle oppfordres til å være mer bevisst på miljøet, er det også verdt å merke seg at flere brikker i bilene kan føre til økt elektronisk stråling og energiforbruk.

Samlet sett er endringene i AutoPASS-avtalen fra 1. november 2023, en blanding av fornuftige tiltak og potensielt urettferdige byrder for bilister. Mens overgangen til et brikkeabonnement og kravet om brikke for rabatt kan sees som rimelige måter å administrere systemet på, må man også ta hensyn til de som føler at dette er en tvungen inngripen i deres valgfrihet og personvern. Endringene bør gjennomgås nøye for å sikre at de er rettferdige og rimelige for alle bilister i Norge.