fallingpush

Robert Kiyosaki Predicts MAYHEM

Blog
fallingpush

Ønsker her å anbefale en veldig bra video dokumentar som ble publisert i dag. Den tar opp viktige temaer som er veldig aktuell og som trenger oppmerksomhet verden rundt.

Video linken ligger nederst i artikkelen. Her er en oppsummering på hva den handler om:

I 1931 skjedde det noe som endret den økonomiske situasjonen i verden. USA gikk bort fra gullstandarden, og dette hadde store konsekvenser for verdensøkonomien. I 1971 skjedde det igjen noe som ville få store konsekvenser for verdensøkonomien. Det året gikk USA igjen bort fra gullstandarden, og det førte til store forvrengninger i økonomien. I 1972 var jeg selv i Vietnam og oppdaget betydningen av gullstandarden. Jeg kjøpte min første lille Krugerrand i Hong Kong for rundt 50 dollar.

Hvert år møtes verdenslederne og politiske beslutningstakere i Davos, Sveits for å delta på World Economic Forum (WEF). Dette møtet blir ofte omtalt som et møte for verdenseliten, men forfatteren av teksten mener at disse lederne ikke har noen særlig ekspertise eller evner til å lede en bedrift. Politikere og næringslivsledere møtes for å diskutere og utforme politikk, og dette kalles “public-private partnership”. WEF har proklamert at de vil bli en av verdens rikeste nasjoner og være et forbilde for ESG (Environmental, Social, Governance) innen 2025. Men nå har de mislykkes, de har misligholdt sine obligasjoner, ingen vil låne dem penger, og de har ingen penger til å importere energi.

I dag er vi vitne til økende sentralisering og planlegging av økonomien. WEF og deres tilhengere mener at bedrifter ikke bør fokusere på profitt, men heller fokusere på samfunnet og ESG. Dette har ført til at bedrifter og individer blir tvunget til å etterleve bestemte politiske mål. Dette gjøres gjennom “public-private partnership”, og pengene spiller en stor rolle i dette. Hvis du ikke følger deres politikk, får du ingen penger eller investeringer.

Teksten refererer også til en uttalelse fra Henry Kissinger, en tidligere amerikansk utenriksminister, som sier at “hvis du kontrollerer maten, kontrollerer du folket, hvis du kontrollerer energien, kontrollerer du en hel verdensdel, og hvis du kontrollerer pengene, kontrollerer du verden.” Forfatteren peker også på en økende bekymring for TikTok, en kinesisk organisasjon som de mener ødelegger unge menneskers hjerner.

Teksten peker på at mange land i Europa sliter med økonomiske problemer, og EU kan være på randen av å bryte sammen. Land som Portugal, Italia, Hellas og Spania sliter spesielt, og må stadig reddes økonomisk. Forfatteren mener at systemet allerede er i ferd med å kollapse, og økonomien lider under forvrengninger. Tyskland har lenge vært Europas produksjonsmotor, men har nå blitt en nettoimportør på grunn av høye energipriser.

Marxismen er en politisk og økonomisk teori som foreslår å ta bort privat eiendom for å oppnå et samfunn hvor alt er delt og ingen har mer enn andre. De tror også at det er mulig å fjerne menneskets ønske om å strebe etter mer, fordi dette er giftig for samfunnet. De mener at det er dette kapitalistiske systemet som gjør oss ulykkelige og at vi alltid streber etter mer.

I dag er det mange mennesker som lider av matmangel, og tallene er skremmende høye. Ifølge FN vil omtrent 868 millioner mennesker kunne sulte i løpet av de neste 24 månedene. Dette er et resultat av flere faktorer, inkludert kutt i matproduksjon og inflasjon som gjør at prisene på matvarer blir for høye for de fattige.

Det er også en økende bekymring for at store selskaper og politikere som støtter Marxismen vil ta over landbruket og stoppe matproduksjonen. I Holland har bøndene protestert mot at regjeringen prøver å ta over gårdene og stoppe produksjonen av mat og kjøtt. I USA blir bøndene betalt for å ikke plante avlinger på enkelte områder, noe som gjør at matproduksjonen går ned.

Marxismen har blitt forsøkt i fortiden, men det har ført til store sultkatastrofer og død. I Russland på begynnelsen av 1900-tallet døde omtrent 25 millioner mennesker av sult, og i Kina døde omtrent 50 millioner mennesker under Mao Zedongs store sprang fremover. Disse hendelsene er grusomme påminnelser om hva som kan skje hvis matproduksjonen og -distribusjonen ikke er tilstrekkelig.

Marxismens påvirkning kan også sees i politiske beslutninger og internasjonale avtaler. For eksempel har Paris-avtalen om klimaendringer blitt brukt til å forhindre matproduksjon i visse områder for å redusere utslippene av klimagasser. Dette kan føre til enda større matmangel i fremtiden.

Det er viktig å ta denne trusselen på alvor og jobbe for å sikre at det er nok mat til alle. Vi må jobbe mot systemer som begrenser matproduksjonen og jobbe for å skape et bærekraftig og rettferdig samfunn.

Ukraina står overfor mange problemer, inkludert avhengighet av Russland for naturgass, matmangel og avskruing av kjernekraftverk. Sentral planlegging mislykkes alltid fordi regjeringer ikke har nok data for å organisere milliarder av mennesker. IMF og Bank of International Settlements (BIS) er sentrale banker som styrer økonomien og politikken i verden, og det er bekymringsfullt når disse organisasjonene arbeider for en mer “rettferdig” fordeling av ressurser. Det er også en fare for at frihet kan bli innskrenket, spesielt når myndigheter sensurerer og kontrollerer informasjon. Et viktig tema som har vært undersøkt de siste 12 årene, er overføring av rikdom, og hvordan penger ikke forsvinner, men heller overføres fra en person til en annen. En stor bekymring er matmangel, da FN rapporterer at 868 millioner mennesker kan dø av sult i løpet av de neste 24 månedene. Dette skyldes delvis mangelen på naturgass i Europa, som trengs for å produsere gjødsel og prosessere mat. Siden 1971 har inntektsforskjellene økt betydelig, noe som kan skyldes den økte bruken av sentral planlegging og innflytelsen fra organisasjoner som World Economic Forum, Club of Rome, og BIS. Dette har ført til en økning i gjeldsnivået, overvekt, fengselsstraff, skilsmisser og lavere medianinntekter. Det er viktig å være oppmerksom på disse problemene og være årvåken når politiske og økonomiske beslutninger blir tatt.

Hvordan kan man unngå å bli offer for økonomiske overføringer, og hvordan kan man ende opp på den jevne siden? Dette har vært et hovedfokus for forfatteren i de siste 12 årene, og han refererer ofte til Henry Kissingers advarsel om at verden ikke forstår den menneskelige naturen. Han stiller spørsmål om disse overføringene er med hensikt eller en feil, og peker på at kampen står mellom individet og kollektivisten som ønsker å ta bort individets identitet og kontrollere dem. Forfatteren hevder at dette er kommunisme, selv om det kalles fri markedsøkonomi. Han påpeker også at denne ideologien har spredt seg til Polen og Tyskland, og at bønder slutter seg sammen i protest. Forfatteren tror at denne ideologien startet med å påvirke synspunktene til universitetsstudenter som senere gikk inn i media og politikk. Han påpeker at pengesupplyen er den viktigste faktoren i kommunistisk ideologi, og at opprettelsen av en sentralbank er en av ti punkter i Kommunistmanifestet. Forfatteren mener at det som skjer nå er korrupt, og at dette er grunnen til at det er opptøyer og sult. Sentralbanker er en del av Marxismens mål, og forfatteren tror at CBDC vil spille en rolle i dette. Han hevder at det som skjer i Amerika er en del av denne planen. Forfatteren avslutter med å nevne at det er visse tider og forhold hvor slike økonomiske overføringer skjer. Samt at sentralbanken ble grunnlagt i 1913 som en del av en lengre diskusjon om hvordan ulike politiske og økonomiske ideologier, inkludert kommunisme og kapitalisme, har påvirket verdensøkonomien. Ved å nevne opprettelsen av sentralbanken i 1913, kan forfatteren implisitt hevde at denne hendelsen, og de politiske og økonomiske endringene som førte til dens opprettelse, kan ha hatt en betydelig innvirkning på verdensøkonomien og de pågående økonomiske utfordringene.