bpng

BRICS nations planlegger ny felles valuta: Hva vil det bety for verdensøkonomien og Norge?

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
bpng

De fem landene i BRICS – Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika – har lenge samarbeidet om økonomisk utvikling og handel. Nå ser det ut til at de er i ferd med å ta samarbeidet til neste nivå ved å utvikle en ny felles valuta.

Ifølge en høytstående russisk tjenestemann vil BRICS-nasjonene presentere utviklingen av denne valutaen på det neste BRICS-ledertoppmøtet i august. De har allerede begynt å overføre betalinger i nasjonale valutaer, og den nye valutaen kan være den neste naturlige utviklingen.

Men hva betyr dette for verdensøkonomien og maktbalansen i verden? Det er vanskelig å si nøyaktig hva som vil skje, men det er verdt å vurdere noen mulige scenarier.

For det første kan en felles BRICS-valuta true USAs posisjon som verdens ledende valuta. I dag er dollar fortsatt den dominerende valutaen i internasjonal handel og finans, men en felles BRICS-valuta vil kunne utfordre dette hegemoniet. Dette kan føre til en svekkelse av amerikansk makt og innflytelse i verden.

For det andre kan en felles BRICS-valuta føre til økt økonomisk samarbeid mellom de fem landene. Dette kan gi dem økt innflytelse i internasjonale organisasjoner som IMF og Verdensbanken, som tradisjonelt har blitt dominert av vestlige land. Dette kan også føre til større handel mellom BRICS-landene og mindre avhengighet av vestlige land.

Men det er også noen potensielle ulemper ved en felles BRICS-valuta. For det første kan det være vanskelig å oppnå enighet mellom de fem landene om utformingen og forvaltningen av valutaen. Det kan også være vanskelig å bygge opp tillit og aksept fra andre land og investorer i verden.

En annen potensiell ulempe er at en felles BRICS-valuta kan skape spenninger mellom de fem landene. De har allerede forskjellige politiske og økonomiske interesser, og en felles valuta kan føre til uenighet om valutakursen og hvordan valutaen skal brukes.

Alt i alt er det vanskelig å spå nøyaktig hva som vil skje med verdensøkonomien og maktbalansen i verden hvis BRICS-landene utvikler en felles valuta. Men det er klart at dette vil være en stor endring, og at det er viktig å følge nøye med på utviklingen i årene som kommer.

Når det gjelder hvordan dette vil påvirke norsk økonomi, er det klart at en felles valuta for BRICS-landene kan ha alvorlige konsekvenser for norske interesser. Norge er en stor eksportør av olje og gass, og USA har tradisjonelt vært en stor kjøper av disse produktene. Hvis BRICS-landene begynner å handle mer seg imellom i sine egne valutaer, kan dette bety at etterspørselen etter dollar vil synke, noe som kan føre til at dollarkursen faller.

En lavere dollarkurs kan være positivt for noen land, men for Norge vil det kunne være en stor utfordring. Norske selskaper som selger varer og tjenester til USA vil få mindre betalt i norske kroner når dollarkursen faller. Dette kan føre til at norske bedrifter sliter med å opprettholde lønnsomheten, og noen kan til og med bli tvunget til å legge ned virksomheten. Samtidig vil en lavere dollarkurs også føre til høyere importpriser, noe som vil ramme norske forbrukere.

Det er derfor viktig at norske myndigheter følger nøye med på utviklingen i BRICS-landene og deres planer om en felles valuta. Norske selskaper bør også begynne å tenke på måter å diversifisere sine eksportmarkeder, slik at de ikke er avhengige av kun én valuta. Det er også viktig at norske myndigheter jobber for å sikre stabiliteten i norsk økonomi, slik at landet er rustet til å takle eventuelle endringer i verdensøkonomien.

Alt i alt kan en felles valuta for BRICS-landene være en stor endring i verdensøkonomien, og det er viktig å følge nøye med på utviklingen i årene som kommer. Norske selskaper og myndigheter bør forberede seg på mulige konsekvenser, og jobbe for å sikre at norsk økonomi er rustet til å takle endringer i verdensøkonomien.

Terje Pettersen
Author: Terje Pettersen

Initiativtaker til Antiglobalisten.

    Legg igjen en kommentar