Selbekk bør jo selv være godt kjent med Fake News, og forstå konsekvensene av falske anklager

PDK

Vebjørn Selbekk holder en arrogant tone som ikke kler den tidligere karikaturtrykkeren. Undertegnede var gjest på Document TV tirsdag 1.mars, et program Selbekk kaller bisart. Her plasserer jeg ansvaret for en krig jeg klart og tydelig tar avstand fra hos Putin og Russland alene, samtidig analyserer vi situasjonen og mitt hovedpoeng er at nettopp det verste har skjedd som kunne vært unngått.

Tidlig om morgenen 24.februar 2022 invaderer Russland Ukraina.

Torsdag 10.mars kommer Dagens redaktør Vebjørn Selbekk med følgende overskrift i en lederartikkel: «De kristne Putin-forsvarerne». Med artikkelen følger et bilde av Hanne Nabintu Herland og undertegnede med følgende tekst: «…. to av de mest fremtredende Putin-forsvarerne i Norge».

Vebjørn Selbekk insinuerer at Herland og Selle støtter Putin 18 dager inn i et væpnet angrep på Ukraina, og dermed støtter Russlands krig i Ukraina.  Det gjør selvsagt ikke hverken Herland eller Selle, det vet Vebjørn Selbekk veldig godt, og likevel produserer han denne assosiasjonen.

Selbekk bør jo selv være godt kjent med Fake News, og forstå konsekvensene av falske anklager.

Han er mest kjent for karikaturstriden, hvor han fikk skylden for ambassadebranner, opprør og drap rundtomkring i hele verden fordi han trykket noen karikaturer. Det hele kulminerte i en pressekonferanse hvor redaktør Selbekk ba om unnskyldning. Egentlig ba han vel om nåde for at mobben skulle vike.  Siden har han krevd unnskyldning fra Jonas Gahr Støre som den gang var utenriksminister og unnlot å stå opp for ytringsfriheten, uten å få det.

Pensjonert generalløytnant Robert Mood skriver i Aftenposten om NATO og Russland 9.januar 2022: «De siste 30 år er ikke preget av gjensidig respekt og involvering. Det er preget av vestlig alenegang, amerikansk hybris og hevngjerrighet etter terrorangrepet 11. september 2011.» Han skriver videre:

«Er det for eksempel mulig å se for seg nye institusjoner eller grunnleggende reformer av de eksisterende? Er det mulig å se for seg et mer defensivt Nato som åpner for alle, inkludert Russland? Og hvor medlemmene avstår fra baser og atomvåpen utenfor eget territorium?»

Selv skrev jeg en artikkel i resett.no 20.januar 2022

Som heter: «Står vi på randen av krig?»

Artikkelen bærer med seg en del av de samme refleksjoner som hos Robert Mood, og mItt hovedforslag er en reforpliktelse til Minsk II avtalen. En krig mellom Russland og Ukraina kan fort bli en verdenskrig, og en atomkrig. Det hadde vært enkelt å eskalere til dette. En langvarig krig er heller ikke ønskelig, millioner av mennesker lider og dør, og konsekvensene i andre sektorer som matforsyning og global økonomi kan være katastrofale. Det beste er å finne en forhandlingsløsning fort, og den ligger på bordet.

Jeg har skissert tanker, generalløytnant Mood har skissert tanker, men redaktør Selbekk han produserer fake news. Spørsmålet er i denne betente og farlige situasjonen om Selbekks lemfeldige omgang med sannheten er injurierende.

The post Selbekk bør jo selv være godt kjent med Fake News, og forstå konsekvensene av falske anklager appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK