PDK skal aldri glemme hjertesakene som handler om hva slags nasjon vi vil være

PDK

PDK skal aldri glemme hjertesakene våre som handler om hva slags nasjon vi vil være. Vi vil alltid fremholde barnet i mors liv.

Samtidig må PDK reise fanen for vanlige folks problemer og utfordringer i hverdagen.

PDK skal være kjent for å bry seg om hvordan folk har det, og søke å finne politiske løsninger som gjør hverdagen bedre og lettere. Her er skatt og avgiftspolitikk svært viktig, samt økonomi og næringspolitikk. Dette er igjen sammenvevd med den overordnede kursen sentralpolitikerne har for Norge hvor globalisering og klimafanatisme er styrende.

Kort oppsummert trenger vi en renessanse for nasjonalstaten, klimarealisme og miljøvern samt gjenreisning av nasjonens kristne arv og kulturgrunnlag. Det blåser nå en konservativ vind både i USA og Europa. Det er en vind PDK vil fange opp i seilene her i landet. Midt i alt som kan synes meningsløst og ubegripelig synes det å være en motreaksjon i folkedypet, en motreaksjon som vil styrke frihet og demokrati, og kanskje endog redde dette i vesten.

PDK skal aldri glemme hjertesakene våre som handler om hva slags nasjon vi vil være. Vi vil alltid fremholde barnet i mors liv. Kampen for ekteskapet mellom en mann og en kvinne, engasjementet mot forvirrende kjønnsundervisning i skole og barnehager gjennom den radikale kjønnsideologien, styrke familien med mor, far og barn samt å beskytte barn og unge mot irreversible kjønnskorrigerende inngripen hjemlet av staten.

Europa står midt i en krig, den farligste og mest alvorlige situasjonen siden andre verdenskrig.

PDK har stått tydelig i den debatten, og jeg har lyst igjen å presisere vårt ståsted. PDK fordømmer invasjonen i Ukraina. Ukraina har en soleklar rett og plikt til å forsvare sitt land mot invasjon og aggresjon.

Derfor vedtok PDKs landsstyre tirsdag 19. april en støtte til Norges initielle materiellstøtte til Ukraina inkludert antipanservåpen M-72. Samtidig må vi forholde oss til verden slik den er. Alt for lenge har vestlig politikk generelt, og norsk politikk spesielt, vært preget av ønsketenkning og illusjoner istedenfor realpolitikk. Derfor er det betimelig å minne om den amerikanske toppdiplomaten under den kalde krigen, George Kennan, som advarte mot at NATOs ekspansjon inn i Russlands nærområde ville utløse en reaksjon fra Russland slik vi ser det nå.

Henry Kissinger har uttalt at dersom Ukraina skal overleve og blomstre må de ikke bli tvunget til å velge mellom øst og vest, men fungere som en bro mellom dem.

Istedenfor at vesten fungerer som en katalysator for forhandlinger og fredsløsning avviser NATOs generalsekretær dette, og kan dermed forlenge lidelsene for millioner av mennesker.

Faren for atomkrig er høyst reell.

Hvis ikke  begge parter gis insentiver til å møtes ved forhandlingsbordet. Nå har både Israel og Tyrkia funnet felles interesse av å søke å fasilitere fredsforhandlinger. I Europa har Frankrikes president vært tydeligst på det samme. For oss som et kristent parti er det virkelig på tide å minne om bønnens makt for Russland, Ukraina, Europa og verden. Samtidig må vår røst søke å peke på en løsning som unngår atomkrig eller en 20 års utarming som i Vietnam og Afghanistan.

Les også:

 

The post PDK skal aldri glemme hjertesakene som handler om hva slags nasjon vi vil være appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK