PDK står støtt i NATO, men mener Tønnesen at USA aldri gjør feil?

Dekristne.no: Geir Tønnesen i Colorado Springs i USA har de siste månedene vært usedvanlig aktiv i sin agitasjon mot PDK, spesielt rettet kritikk mot våre refleksjoner og ståsted rundt Vestens forhold til Russland og det som har endt opp med en regelrett invasjon av nabolandet Ukraina. Skriver Erik selle partileder PDK  Geir Tønnesen, Dagen og PDK […]

Continue Reading

Hva er egentlig en konspirasjonsteori?

Dekristne.no: Redaktør Vebjørn Selbekk går ut i Dagen 28. Juli og etterlyser at Partiet De Kristne tar et oppgjør med konspirasjonsteorier. Bakgrunnen er et innlegg lokallagsleder i Bergen slettet på lokallagets Facebook side straks det ble oppdaget. Skriver 1.Nesteleder PDK Tomas Moltu Hvem støtter konspirasjonsteorier ? Redaktør Vebjørn Selbekk går ut i Dagen 28. Juli […]

Continue Reading

PDK forventer redelige oppslag i Dagen

Dekristne.no: Når journalist, Karl Almedal i Dagen ringer oss, har vi av erfaring sett at oppslagene kommer ut med en negativ overskrift. Skriver Marita Moltu Lokallagsleder Partiet De Kristne i Bergen PDK forventer redelige oppslag i Dagen nå og i framtiden Det ble også nylig formidlet til journalisten at vi tåler at han skriver negative saker om […]

Continue Reading

Enkle beregninger viser at det ikke er mulig å erstatte karbonbaserte energibærere med vindturbiner og solceller

Dekristne.no: I disse dager er energipriser gjenstand for betydelig oppmerksomhet i pressebildet. Det trekkes inn flere forklaringer som avvikling av kjerneenergi i Tyskland, krigen mellom Russland og Ukraina, elektrifisering av offshoreinstallasjoner, utenlandskabler og mindre tilgang på vann- og vindkraft enn forventet. Skriver Hans Borge er klima-, energi- og miljøpolitisk talsperson for Partiet De Kristne (PDK). De […]

Continue Reading

Stortinget har gitt bort råderetten over egen energipolitikk

Dekristne.no: Stortinget har gitt bort råderetten over egen energipolitikk gjennom ACER, gitt bort selvråderetten over norsk grensekontroll gjennom FNs Migrasjonsplan, og gitt WHO fullmakt til å overstyre våre folkevalgte ved å gi globale direktiver. Foto: PDK I nyere tid har Norge inngått flere avtaler om suverenitetsoverføring til organisasjoner utenfor landet, uten forutgående og grundig offentlig debatt. […]

Continue Reading