PDK´s – nestleder mener kirken må velge hvilken Herre de vil adlyde

PDK

Den norske kirke kunne med fordel være enda tydeligere på det budskapet de er satt til å forvalte, sier Tomas Moltu til Resett og PDK. Bilde av Tomas og Marita Moltu under valgkampen 2019 for PDK.

Kirken fremstår nå som en blek utgave av en sosialdemokratisk bevegelse, og ikke som en kirke.

Bjørn Hallvard Samset er seniorforsker ved Cicero senter for klimaforskning og en av flere nordmenn som er med i FNs klimapanel.

Bjørn Hallvard sier at jordens tilstand har aldri før vært så utfordrende som nå, og vil at kirken bør bidra aktivt til «en klimatilpasset fremtid». Skriver Vårt Land.

Moltu er nestleder i PDK, og sier at nå fremstår kirken som en blek utgave av en sosialdemokratisk bevegelse

 Den norske kirke kunne med fordel være enda tydeligere på det budskapet de er satt til å forvalte, sier Tomas Moltu til PDK og Resett.

Moltu er nestleder i PDK. Han sier at nå fremstår Kirken som en blek utgave av en sosialdemokratisk bevegelse. Moltu er ikke bekymret for at kirken er kontroversiell. Men dersom den lar seg styre av FN sitt klimapanel eller Parisavtalen, da har de valgt feil Herre. Kirken må gjerne tale for miljøvern, og tale for å ta vare på flyktninger, men å tre inn en sekulær politisk agenda blir helt feil.

 Kirken bør heller søke tilbake til røttene sine, og gjenoppdage kirkens egentlige hensikt, sier han til Resett.

 

The post PDK´s – nestleder mener kirken må velge hvilken Herre de vil adlyde appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK