De Kristnes Ungdom vil at pengene skal følge elevene

PDK

De Kristnes ungdom ønsker også den kristne kulturarven tilbake i den offentlige skole slik at vi kan samles om vår kultur og vår historiske arv. Skriver leder for DKU Geir Olav Tungland

Foreldrene må få bestemme barnas skolering.

Ansvaret for barnas oppdragelse og skolering er det foreldrene som sitter med, ikke skolen. Skolens ansvar er å bistå foreldrene i å utdanne og oppdra barna. De Kristnes Ungdom ønsker valgfrihet i skolen inkludert hjemmeskole slik at foreldrene har en reell mulighet til å velge hvilken skole de sender barna sine til.

I dag snakkes det stort sett som om det bare finnes en grad av hvor god eller dårlig en skole er. En skal ikke se så mye nærmere på de forskjellige skolenes profil for å skjønne at dette er dum forenklet. Det finnes nyanser. Det finnes skoler som i større eller mindre grad vektlegger det praktiske. Det finnes skoler som i større eller mindre grad vektlegger hvordan man oppfatter verden. Når enhetsskolen begynner å pushe ideologier og virkelighetsoppfatninger så er det soleklart at enhetsskolen ikke lenger legger vekt på å være for alle, og da er det viktig at det er alternativer for at foreldre skal kunne følge opp ansvaret sitt for barna sine sin oppdragelse og skolering.

Dagens enhetsskole

At de samme som presiserer viktigheten av enhetsskolen er de samme som mener at enhetsskolen skal pushe ideologier og virkelighetsoppfatninger er paradoksalt og et totalitært trekk i seg selv. Da er det ikke lenger alternativer, men i stedet nærmest retningslinjer om hvordan verden skal oppfattes som pålegges alle elever. Dette er en stygg inngripen i foreldrenes ansvar for sine barns oppdragelse og skolering.

Statens oppgave må være å påse at elever ved forskjellige skoler får den utdanningen de skal ha og ikke at staten skal diktere hvilken ideologisk profil skolene skal pushe. De Kristnes Ungdom vil at foreldre og barn selv skal få velge skolen sin. De Kristnes Ungdom vil også at det skal være mulighet for hjemmeskolering for de som ønsker det. For ofte finner vi for eksempel ved mobbing i skolen at det er den svakere part som sitter igjen med byrdene i stedet for den som mobber. Det er utallige eksempler på at skolen ikke løser mobbing som finner sted. Som en av flere løsninger på mobbing ønsker De Kristnes Ungdom hjemmeskolering varmt velkommen.

De Kristnes Ungdom vil også gi friskolene bedre vilkår.

«I dag er det slik at private skoler kun får 85% pengestøtten som offentlige skoler får.» 

Dette kommer i tillegg til at private skoler – i motsetning til offentlige skoler – selv må finansiere skolelokaler i stedet for å få dem tildelt over kommunebudsjettet. Enkelte politikere går rundt og er redde for at friskolene leverer for dårlig. Dette blir veldig tullete når de samme politikerne ønsker å gi mindre penger til friskolene. Politikere som selv er med på å forskjellsbehandle skoler har ingen kredibilitet i bekymringene de reiser når det er de selv som påser å nedprioritere og forskjellsbehandle de samme skolene som de mener å kritisere.

De Kristnes Ungdom vil at pengene skal følge elevene og at skolene i så måte skal behandles likt.

De Kristnes ungdom ønsker også den kristne kulturarven tilbake i den offentlige skole slik at vi kan samles om vår kultur, vår historiske arv og tradisjonelle virkelighetsoppfatning. Slik at vi kan forstå grunnlaget som for eksempel de fleste norske lovene bygger på.

Les mer fra DKU

 

The post De Kristnes Ungdom vil at pengene skal følge elevene appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK