PDK vil verne om Norge som en fri og selvstendig nasjon

PDK

Nei til overnasjonale avtaler

PDK vil verne om Norge som en fri og selvstendig nasjon

Skal vi klare å beholde velferdsstaten, må vi ta vare på nasjonalstaten. PDK er et verdikonservativt parti som ønsker å bevare og beskytte Norge som en fri og selvstendig nasjon med trygge grenser, selvvalgte lover og full råderett over egne ressurser. Historisk erfaring viser at flerkulturelle eller flernasjonale stater ofte er skjøre og ustabile. Nasjonalstater er de overlegent mest stabile og fredelige statene.

Vi ser positivt på fruktbart samarbeid mellom frie og selvstendige nasjoner, men vi ønsker ikke en utvikling mot overnasjonale myndigheter og politisk globalisme. Europas suksess er basert på et felles kristent verdigrunnlag og stabiliteten i nasjonal tilhørighet og identitet.

PDK er motstander av FNs globale migrasjonsplan.

USA og flere andre land har holdt seg unna denne avtalen, men vår regjering har sluttet seg til den.

FNs migrasjonsplan representerer en overnasjonalitet som i praksis bidrar til flere multikulturelle samfunn og globalt orienterte samfunnsløsninger på problemstillinger som egentlig er regionale eller lokale. Dette vil medføre at nasjonalstaten gradvis blir undergravd. Norge vil ikke være tjent med en slik samfunnsutvikling. PDK oppfatter FNs migrasjonsplan som et skjult angrep på nasjonalstaten.

Velger man nasjonalstaten, kan man ikke tillate ubegrenset innvandring, da undergraves nasjonalstaten. Vi mener at mennesker som hovedregel bør hjelpes i sitt eget land eller i nærmeste trygge naboland. Det gir langt bedre bruk av ressursene og er dermed mer effektivt. Det vil dessuten bidra til at færre drukner i Middelhavet på vei til Europa. En slik hjelp vil også være mer rettferdig. Det er neppe de mest hjelpetrengende som har ressurser til å reise helt til Norge og søke asyl.

Vi må ut av EØS avtalen, og diskusjonen om EU medlemskap skrotes en gang for alle

Den Europeiske økonomiske samarbeidsavtalen (EØS) har gitt Norge tilgang på flere markeder, og har vært et viktig alternativ til medlemskap i Den Europeiske unionen. Avtalen representerer imidlertid en konstitusjonell utfordring for Norge. Norge pålegges en mengde direktiver som norske myndigheter implementerer forløpende. Vi mener Norge er bedre tjent med  handelsavtaler mellom selvstendige nasjoner. Vi bør også se nærmere på bruken av den eksisterende vetoretten. Det vi ikke ønsker er en praksis som i realiteten innebærer avgivelse av suverenitet i strid med Grunnloven.

Derfor bør vi tre ut av EØS-avtalen og heller inngår gode bilaterale avtaler med land som vi naturlig handler med fra før. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folket deltar aktivt, og der politikerne står til ansvar ovenfor velgerne.

Les også:

 

The post PDK vil verne om Norge som en fri og selvstendig nasjon appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte på Dekristne.no