Oldtidens «dyriske» spådom – et tips om vår tid?

Lykten.no

Lykten.no:

Ingen lystelig affære

Det som er klart er at skribenten ikke akkurat så for seg endetiden som en lystelig affære. Men om man tar for seg de ulike elementene med religionsnøytrale briller, fremstår det overraskende interessant å se noe av det oldtidens mennesker mente ville føre oss til endeholdeplass.

«Dette kan kanskje indikere at de tenkte seg et siste stort verdensomspennende rike før også det smeller. En makt som består av mange tidligere enkeltnasjoner.» Vox, samfunnsdebattant

«Dyret»

Kulminasjonen i fortellingen dreier seg om det såkalte Dyret. Slår man opp på ordets forekomst i skriftene, ser man der kjapt at de ulike rikene rundt Israel kalles nettopp for «dyr». Det er åpenbart at dette må ha inspirert nasjonene helt frem til vår tid. Symbolikken ser vi nemlig også i dag med den norske løve, amerikanske og tyske ørn, russiske bjørn, engelske løver, danske leoparder, kinesiske drage, egyptiske okse m.fl.

Maktens symbol

Det må derfor være grunn til å tro at også skribenten lot «Dyret» symbolisere maktens symbol også på menneskehetens historiske oppløpsside. Dette Dyret har imidlertid hele «ti horn, syv hoder og ti kroner. Det fikk makt over alle stammer og folk, tungemål og nasjoner. Og alle som bor på jorden, skal tilbe det.» Ulikt de enkeltnasjonene en annen bibelskribent omtaler i Daniels bok.

Global makt

Dette kan kanskje indikere at de tenkte seg et siste stort verdensomspennende rike før også det smeller. En makt som består av mange tidligere enkeltnasjoner. Altså en større global maktkonsentrasjon. «Det forfører alle dem som bor på jorden. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret.» Hva kan et slikt bilde representere. Vel, FN kan jo muligens fremstå som et troverdig bilde utad, der makten kan samles.

«Ikke kjøpe eller selge»

«Dyret tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket.» Om vi kan forfølge symbolikken og lar pannen representere tankene og hånden gjerningene, vil det i så fall bety at dette Dyret oppnår full kontroll over alle jordens innbyggere. Følger de ikke maktens instrukser vil de ikke kunne kjøpe verken mat eller drikke.

Skjønte hvor det bar?

At menneskene allerede for flere tusen år siden trolig forutså at nasjonal makt ikke var nok for «kongene», men at de mest maktkåte ville eie hele planeten, viser hvorledes selv datidens mennesker fryktet enden på visa. Og bemerkelsesverdig nok er det jo akkurat det vi nå ser globalarkitektene, eliten og deres oligarker forsøke seg på. Jeg tilhører selv ikke noe trossamfunn, men ser det interessante i at flere tusenårige skrifter finner snedige paralleller i dagens samfunn.

«Skjøgen»

Et annet element Dyret ville komme til å måtte kvitte seg med er den såkalte «Skjøgen». Når denne Skjøgen får sin bekomst «vil det ikke lenger høres lyden av brud og brudgom i henne», heter det. Dyret skal nemlig hate skjøgen… og «legge henne øde».

Hvor finner vi bryllupene, og hvem andre enn verdens religiøse samfunn passer til denne karakteristikken? For når sant skal sies er det vel knapt noen andre steder enn innen religionene vi har sett maken til dævelskap. Heksebrenning, strekkbenkene i kirkene og selveste inkvisisjonen. Og da har vi ikke begynt på resten av trosfandenskapen som fortsatt holder folk i totalt slaveri. Kanskje ikke Åpenbaringens budskap i så måte er så gæernt likevel..?

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar