Vestens vekst og fall

Lykten.no

Lykten.no:

Verdensimperium

Anglo-Amerikas ledende stilling innledet med at Englands flåte under viseadmiral Horatio Nelson detroniserte Frankrike og Spania ved Trafalgar. Samt annekteringen av store landområder i Nord- Amerika. En rivende teknologisk utvikling dannet så grunnlaget for Vestens dominerende suksess. Ikke minst med dampmaskinen, industrialismens gjennombrudd og derpå følgende samferdselseksplosjon som ga dem en ledende worldwide handelsposisjon. For ikke å snakke om parlamentarismens utvikling. Storbritannia ble verdenshistoriens største imperiebygger.

USA’s tur

Rundt århundreskiftet 1800-1900 var den britiske delen av Anglo-Amerika på sitt høyeste. Men to verdenskriger tappet bokstavelig talt livsblodet ut av fordums storhet. Til alt hell for skadeskutte europeere, gikk den vestlige, kulturelle verdensorden rimelig greit videre takket være at USA slapp unna de verste krigsskadene på hjemmebane og konverterte til garantisten for Anglo-Amerika & co’s fortsatte dominans.

Fortsatt fordums glans over residensen min mor bebodde med sin ektefelle langt ut på 1930-tallet. Selv etter første verdenskrig var det fortsatt reminisenser av vestlig storhet.

Entropi

Men synkende velstand og økende pengetrykking hadde allerede begynt den vestlige syklusens nedtelling. Newton definerte hvorfor «what goes up, must come down». Den politiske tyngdekraften er heller ikke unntatt naturlovene. Gode tider skaper svake mennesker som glemmer at dersom kompleksitet ikke vedlikeholdes, så bevirker entropien at byggverket går i oppløsning.

Destruktiv filosofi

Tydelige tegn på dette er et økende antall individer som avhjelper sin kjedsomhet ved å forkaste alle sunne prinsipper som dannet velferdssamfunnet. I stedet kom stadig mer bisarre og destruktive innfall og påfunn. Nå i disse tider har imidlertid slik kvasivitenskap og destruktive filosofier nådd vestens regjeringskorridorer.

Hesten som senator

Selverklærte politiske «genier» har med ett fått hendene rundt rattet på regjeringsnivå. Og ettersom samfunnet ikke tilbyr politisk psykiatri for maktelitene, ser det ut til at vår verdensdel har nådd metningspunktet før total downfall. Romerriket endte jo med at keiser Caligula utnevnte sin hest til senator. Og hvem vet – kanskje det hadde vært like greit her hjemme også. Hester har jo faktisk både næringsvett og selvoppholdelsesdrift.

Fritt fall

Det er besnærende å være født under Vestens høydepunkt og samtidig oppleve dens lynraske kulturelle utforbakke – ja nærmest frie fall. For samtidig å skue handlingslammede medmennesker på nært hold fortrenge virkeligheten. Som døgnflua svarte beileren: -Dessverre, ikke i aften.

Silikon, kjønn, rase og klima

Men utviklingen går nå så kjapt at de fleste trolig har mer enn nok med å holde seg fast. Europeerne kan åpenbart ikke få gitt bort alt fedrene overlot dem raskt nok. Befolkningsutskiftning, ran av alt vestens arvesølv og en kriminalitet som snart konverterer til ren krig raser innaskjærs, mens det eneste de mediale vaktbikkjene er opptatte av er silikonpupper, 17 nye «kjønn» og innbilt rasisme og klimaeventyr.

Intellektuelt lavmål

Befolkningene selv klarer knapt å løfte øynene fra mobilskjermenes kvasi-sosiale nettverk, der temaene er på et så intellektuelt lavmål at selv en middels brennmanet ville streve med å holde seg våken. Hadde ikke det man skuer daglig overgått enhver fantasi, hadde trolig det beste vært å stenge nyhetsflommen ute og heller gått hyppigere turer med rottisen. Men direkte nyhetsstreaming døgnkontinuerlig dokumenterer at «våre» lederes bisarre påfunn overgår selv professor Kringlens dokumentasjon av rabiat galskap i standardverket «Psykiatri».

Hylle undergangen

Hadde jeg spådd noe slikt offentlig i min ungdom hadde jeg risikert pannelappene på dertil egnede institusjoner – foruten tung medisinering. Men så sprø er vesten blitt at det nå fra EU-inkvisisjonen skal bli straffbart å mislike kjønnslemlestelse, æresdrap, håndsavhugging og steining. Diagnosen er da islamofobi. Du skal nemlig hylle din egen undergang.

Snipp, snapp, snute

Så fra den mest sofistikerte kultur verden har sett – Einstein, Bach, Ibsen, DaVinci, Newton, Galilei, Kepler, Copernicus, Dickens, Poe, Mozart, Faraday, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven & co – nærmest løpes det nå i flokk for å imøtekomme barbariets noksagter. Ellers er du ille ute. Nå mangler bare heksebrenning og strekkbenker så har vi deisa lynraskt ned fra toppen av næringskjeden og tilbake til den mørkeste middelalderen på en, to, tre. Og snipp snapp snute, er snart vestlig sivilisasjon ute.

Les artikkelen direkte på Lykten