Maktsyke – alle krisers mor!

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Den globalinspirerte makteliten produserer nå jevnlig nye egengenererte «kriser» som til sammen gjør hovedtyngden av den vestlige befolkningen numne av frykt med etterfølgende apati.

– Klimakrise
– Pandemikriser
– Energikrise
– Innvandringskrise
– Matvarekrise
– Krig i Europa
– Finanskrise

…and counting

Kontroll på solsystemet?

Selv naturlige, ordinære klimatiske svingninger i vår ferd rundt solen gjøres nå om til menneskeskapte trusler mot vår eksistens, som bare kan løses ved at en global elite gis all makt i en ny verdensorden som tilsynelatende besitter krefter til å påvirke selveste Melkeveien. Smart – ikke sant?

Nå også ved-krise

Siste på krisefronten ble for få dager siden postulert av det ikke-valgte EU. Bruk av ved til fyring og annen benyttelse av skogens fornybare vekster truer også planeten og må fases ut. Først kom forbud mot fyring med olje og parafin. Nå kommer forbudet mot vedfyring. Skogeiere skal derfor ikke få lov å hugge trær, men plikter å pleie skogen for optimalt opptak av co2. Mon det fortsatt vil bli lov å fyre i Helvete?

Hva gjør Jøtul-Støre?

-Skulle Jøtul-millionæren Støre implementere også denne nye psykopatiske EU-forordningen, må dette vel være selveste lakmustesten på om nordmenn i skog- og vinterlandet Norge overhodet eier selvoppholdelsesdrift, skriver en kommentator. -Husk å fyre ommen rødglødende før vedpolitiet kommer for å hente den, sier en annen ironisk mens en tredje heller tror på pipeskatt.

Ren ondskap

Så nå skal man altså heller la skogen råtne opp og bli til drivhusgassen metan. Dette likner mer og mer på det totalitære Sovjet der eneste måten å holde ut var nettopp ironi. «Staten later som den betaler, så vi later som vi jobber», var devisen. Også EU viser seg å være en pakt basert på ren ondskap . Og dette viser klart at » grønt skifte» ikke handler om miljø, men om kontroll og formuesoverføring til The Great Reset .

Vanndamp

Co2 er en drivhusgass, men bidraget er knapt målbart. Det er vanndamp som er den viktigste drivhusgassen i atmosfæren. Hva vil galningene gjøre med det? Skattlegge vannet?

Om folket fryser i hjel gjør ingenting. Oligarkene bryr seg ikke om mennesker. Sveits har allerede bestemt at du skal i fengsel om du har 20 grader hjemme og ikke 19 som er grensen. Det ser ut som fremtiden blir slik at du kommer i fengsel om du har 20 grader eller mer. Slike forslag føyer seg inn i rekken av lignende tiltak for å ødelegge vestlig sivilisasjon.

Dårlig tid

At global-eliten har dårlig tid tvinger dem til å skape kaos som provoserer folk til voldelig motstand, som igjen legger grunnlag for politistaten og diktatur.

«Hel ved» macho-rasisme

Det er symptomatisk for vår gale verden at da suksessboken «Hel ved» av Lars Mytting gjorde sin seiersgang i Norge var det et kobbel av svenske feminister som stemplet den som nasjonalistisk – og rasistisk! Vedhugging var diskriminerende siden dette var en typisk macho foreteelse og bare høyreekstreme rasister fyrer med ved. Vedhogst er ikke noe innvandrere holder på med, og er derved per definisjon rasistisk.

Vi skal bli fattige, sultne og kalde

Nå hevder fru/frøken/herr/hen/keiserinne (stryk det som ikke passer) Ursula von der Leyen at all ved-aktivitet også truer kloden. Det er ikke å undres over at psykiatrien klager på økende personell-mangel. Og for ordens skyld. Imens fyrer Kina og resten av verden opp det ene kullkraftverket etter det andre uten at MSM sier et knyst.

Da gjenstår bare konklusjonen som en annen kommentator serverte: Vi skal bli fattige har politikerne våre bestemt. Fattige, sultne, skitne og kalde. Hvit kultur skal knekkes for å bane veien til multikulturens velsignelser. Og da er intet falskt knep for skittent. Mon det heller er en maktkrise vi står midt oppe i.

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar