Landsmøte PDK 2022

PDK

Landsmøtet PDK 2022 blir avholdt denne helgen i Stavanger. Stedet var Quality Airport hotell i Stavanger der nesten 50 delegater og ektefeller var samlet for å avholde årets landsmøte.

Landsmøte Partiet De Kristne 2022

Landsmøtet ble satt fredag kl 18.00 på Quality Airport hotell i Stavanger. Landsmøtet startet med en rekke resolusjoner som varierte fra retten til å beskytte alt liv, til fortsatt oljeleting i Norge for de neste tiårene. Alle resolusjoner som ble vedtatt, sendes sentralstyret for en kvalitetskontroll. De viktigste resolusjonene oversendes pressen så etter ferdidstilling.

Lørdag ble av mange sett på som landsmøtets»viktigste» dag

Landsmøtet avholdt valg av leder og nytt sentralstyre rett etter en bedre lunsj i nydelig sol på vestlandet. Det kom inn en rekke benkeforslag på flere posisjoner i partiet. Dette vitner om et stort engasjement i PDK. Der mange dyktige mennesker nå ønsker å stå i front for de viktige sakene vi som nasjonen står ovenfor de neste årene.

Ledervalget og veien fremover ble et hett tema. Der et samlet partiet ønsket den samme veien framover, men hvem som var riktig leder til å føre partiet framover ble diskutert. Etter endt stemmegivning ble dagens leder Erik Selle gjenvalg for de neste 2 årene.

Resten av valget til sentralstyret var preget av mange dyktige kandidater. Der ble fremlagt forslag på en rekke gode PDK politikere fra hele landet som ønsket å bringe PDK inn på Stortinget.

Sentralstyre PDK 2022 vil bestå av følgende medlemmer:

Partileder: Erik Selle

1 Nestleder: Tomas Moltu

2 Nestleder: Natacha Uwitonze Gatete

Medlem: Daniel Kadrpour

Medlem: Ole G Steen

Medlem: Inger Marit Sverresen

Medlem: Knut Harry Nilsen

Det nye sentralstyret består av folk fra hele landet som har et ønske om å øke synligheten, øke oppslutningen og se til at PDK kommer inn på Stortinget i 2025. Første svar på kursen videre for PDK vil vi få ved kommune og fylkesvalget allerede neste år.

Navnedebatt om endring av partinavn

Etter lunsj var det duket for en debatten vedrørende partiets navn, med et utfall mange delegater og medlemmer i PDK var spent på. I løpet av debatten om navneendring eller ikke var mange gode innlegg og replikker rundt prosessen. Landsmøtet fikk inn et forslag til vedtak om at man skulle utsette avstemmingen og heller utrede dette innenfor inneværende år. Resultat ble flertall for avholdelse av et ekstraordinært landsmøte i løpet av 2022 der saken blir endelig avklart.

Partiet vil dermed  komme tilbake til en endelig avklaring på et ekstraordinært landsmøte i løpet av 2022.

Partileders tale avsluttet et meget godt landsmøte for PDK 2022. Med fokus på framtiden og de viktige oppgavene og sakene som ligger foran oss PDK fram mot valgene i 2023 og 2025.

PDK´s nye sentralstyre etter årets landsmøte 2022

Partiet De Kristnes nye ledertrio

PDK´s nye ledertrio etter årets landsmøte 2022

The post Landsmøte PDK 2022 appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK