Forsvarsjefen foreslår i sitt fagmilitære råd et HV på 42 000 menn og kvinner

PDK

Ingen investerer i å bygge et hus uten å forsikre huset, men det er nettopp det generasjonene med politikere har gjort etter den kalde krigens avslutning sier Erik Selle

Forsvaret er nasjonens forsikringspremie

Hele vårt politiske system har vært preget av politikere og et mediekorps som har vært drevet av ideologiske illusjoner og budsjettpopulisme, istedenfor å analysere nasjonens kritiske behov og styre deretter.

Globalismen har svekket nasjonalstaten og undergravd Grunnloven. EØS avtalen er et eksempel på dette. Paris-avtale og FNs Migrasjonsplan likeså. De siste to årene med Corona viruset har vist nasjonalstatens styrke og betydning, og derfor er en renessanse for nasjonalstaten og en avvisning av globalismen i form av en transnasjonal verdensorden av presserende viktighet fremover.

Klimafanatismen kombinert med blårussen blant globalistene har gitt Norge skyhøye priser på energi og drivstoff.

Nå har vi gått gjennom en vinter med uendelige antall episoder av NRK Debatten og andre diskusjonsarenaer, og selv om politikerne stiller opp og prater og prater, blir ingenting gjort. Enkle grep som kunne ført landet på rett kurs unnlates å tas. Forklaringen er enkel, det vi ser er resultatet av en langvarig villet politikk. Velgerne har latt seg villede i årtier.

Krigen i Ukraina har gitt Norge en sjokkdose av realisme. Det kan faktisk bli krig og uår i verden som kan ramme oss. Manglende beredskap blir plutselig et tema igjen. Lange forsyningslinjer og manglende lagerbeholdninger blir plutselig bekymringsfullt igjen. Matvarelager, såkornlager, drivstoffreserve til landbruksmaskiner, lite ammunisjon, manglende materiell, internfakturering, plutselig var ikke New Public Management så lurt likevel. Den tidligere kristne nasjonen Norge, burde ha husket på å kurse alle nyvalgte politikere i historien om Josef i Egypt fra Bibelen. En vis statsleder bygger opp reserver i goder tider for fremtidige dårlige tider.

NRK Debatten torsdag 31.mars var et underlig skue.

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen utfordret dagens forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Odd Roger Enoksen på at planene for å holde Nord-Norge til alliert forsterkning kan rekke oss ikke holder mål. Som Diesen helt korrekt påpeker er effekten null av å klare å holde i 15 dager hvis behovet er 30 dager. Da lykkes vi ikke 50%, men har tapt 100%.

Forsvarsministeren og Forsvarssjefen prøvde å berolige det norske folk med at hver kvadratmeter av Norge skal forsvares. Dette er svært stor avstand fra beskrivelsen til pensjonert generalløytnant Robert Mood som påpekte at den norske hær kan forsvare en bydel i Oslo. Denne ytterst forskjellige virkelighetsbeskrivelsen gjenspeiler seg også i diskusjonen mellom Diesen og Kristoffersen/Enoksen.

Forsvarsminister Enoksen tror muligens på det han sier, men forsvarssjef Kristoffersen vet bedre. I Debatten ble det  at med Ukraina-krigen som eksempel ville et lynangrep på Norge være så lite tenkelig at det ikke ble ansett som en faktor. Likevel skriver forsvarssjefen selv i sitt fagmilitære råd av 2019:

«Russland fortsetter å modernisere og øke sin militære evne og kapasitet. Det har resultert i at landets styrker kan angripe raskt og nesten uten forvarsel. Varslingstiden er dermed redusert til timer og dager».

Forsvarssjefen gir deretter politikerne fire alternative modeller for innretningen av forsvaret fremover.

Basert på ulike økonomiske rammer som blir tildelt. Våre politikere burde selvfølgelig sagt at vi har vilje til å betale forsikringspremien for nasjonen, og stille forsvarsjefen spørsmålet hvor mye han trenger for å kunne forsvare og sikre Norge. Det mest robuste alternativet forsvarssjefen kom opp med er det som kalles strukturalternativ A som «Møter sikkerhetssituasjonen». Der ligger det inne 5 U-båter, men når Sjøforsvaret selv sier man trenger minimum 6 U-båter for å opprettholde nødvendig kapasitet, er det klart at 6 U-båter må det bli.

Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) utgav 1.juni 2020 rapporten; Heimevernet (HV) mot 2030: Mulige oppdrag og ambisjonsnivåer.  På samme måte som i forsvarsjefens fagmilitære råd har FFI levert politikerne fire alternativer med ulike ambisjonsnivå. Det billigste forslaget heter Overvåking og respons, det dyreste og mest ambisiøse heter: Slagkraftig sikring og innsats. Dagens HV har en personellstyrke på 40 000, for et slagkraftig HV frem mot 2030 anslås nødvendig en styrke på 63 000 soldater.

I sitt mest ekspansive forslag foreslår Forsvarsjefen i sitt fagmilitære råd et HV på 42 000 menn og kvinner.

Heimevernet var den eneste våpengrenen som var representert i alle kommuner, og som kunne mobilisere avdelinger av bataljons størrelse på kort varsel. Dette var en svært viktig og relativt billig ressurs frem til 2004 da HV ble halvert på det budsjettpolitiske alter. Ved katastrofer, krise og ved et eventuelt lynangrep på Norge er et stort, utrustet og robust HV en billig forsikring for nasjonen.

Politikernes unnfallenhet siden den kalde krigen er alvorlig. Jeg vil kalle den en vannskjøtting av nasjonen. Nå, med skyhøye strømpriser, drivstoffpriser, problemer i forsyningslinjene, produksjonsutfordringer og krig i Europa, må den politiske realismen vinne. Vi ønsker ikke et Norge med en rik stat hvor hele befolkningen har blitt sosialklienter av staten. Vi ønsker ikke et Norge hvor «all makt i denne sal», som kjent Stortinget, har blitt outsourcet til byråkrater og udemokratiske elitister i EU eller andre globale maktsentra som står utenfor demokratisk kontroll.

Hele vårt politiske system har vært preget av politikere og et mediekorps som har vært drevet av ideologiske illusjoner og budsjettpopulisme

Vi vil ta nasjonalstaten tilbake, og vi trenger politikere som er villig til å betale forsikringspremien for nasjonen.

 

Som er et nødvendig stort forsvarsbudsjett. Nå har det vist seg at dagens politikere og partier på Stortinget har sviktet i 30 år. Da er det på tide å tenke nytt. De neste valgene må du stemme på partier som ikke sitter på Stortinget. Det er vi som er vanlige folk, ikke yrkespolitikere som ikke har vist seg tilliten verdig.

The post Forsvarsjefen foreslår i sitt fagmilitære råd et HV på 42 000 menn og kvinner appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK