Krona ledes mot stupet – vi tvinges mot Euro

Lykten.no

Lykten.no:

Farsarven gis bort

Nordmenn har liten grunn til å glede seg verken nå eller etter fremtidig total implementering i EU. Partiene er kuppet av globalister som serverer hele vår farsarv til grådige spekulanter i et EU som vakler under grønn fanatisme. Samt en krig de er ute av stand til å føre. Derfor er det norske sorte gullet gefundenes Fressen for tyskere og franskmenn. Vår strøm og vår fisk er heller ikke å kimse av.

To ganger har det norske folket stemt nei til EU. Men dette er bare å likne som en midlertidig fartsdump for eliten. Vox – samfunnsdebattant 

Midlertidig fartsdump

Det er et lenge planlagt fremstøt mot det norske folket som Løvebakkens globalister nå forestår. To ganger har det norske folket stemt nei til EU. Men dette er bare å likne som en midlertidig fartsdump for eliten, som er fast bestemt på å frata nordmenn deres fortrinn og dele det ut til et Europa som knaker i samtlige sammenføyninger. Både hva økonomi, kultur og energi angår.

Kjører oss i grøfta

Norsk økonomi kjøres nå i grøfta av politikerklassen, slik at de kan stå frem med «den eneste redningen» – fullt EU-medlemsskap. Samtidig pumpes det norske folk ørene fulle av at vi må stå sammen med våre europeiske brødre. Enhver privat bedrift ledet på denne måten ville vært konk for lenge siden. Og nå trues da også disse bedriftene med økonomiske sanksjoner om de ikke deltar i den grønne menigheten.

Revolusjon ovenfra

De fleste forbinder ordet «revolusjon» med folkeopprør mot de styrende eliter. Det motsatte er svært problematisk for folk flest å annamme. Derfor ser det ikke ut til at velgerne tar inn over seg at det i flere tiår er blitt planlagt nettopp revolusjon ovenifra. Ikke bare vil de styrende ha demokratisk fundert makt. Nei, de vil ha total og diktatorisk makt over «plebsen», «sammensuriet» og «deplorables».

Maktsyke

Derfor har de lenge sagt en ting før valgene, men fulgt opp med et helt annet konsept straks de sitter i posisjon. Dette er så innarbeidet at det faktisk ikke finnes noe politisk parti på Løvebakken som vil gå ut mot dette imperiet. Og det gjelder i hovedsak hele Vesten.

Gis bort på rot

Dessverre – i de blindes rike er den enøyde konge. Nordmenn ser ikke ut til å ta inn over seg at de man stemmer på har en helt annen agenda enn det som utbasuneres i festtalene før valgene. Vi gis bort på rot, og alt det våre arbeidsomme forfedre overlot oss hives nå utaskjærs. Kun til glede for utenlandske spekulanter som grådige kaster seg over vårt plyndrede lands formidable ressurser.

Gründerne flykter

Ikke å undres over at de mest innovative gründerne våre har skjønt lunten og flykter hals over hode til Sveits eller Cayman Island med det de har av formuer. Den som ikke ser hele plottet til Jonas og Erna må være bevisstløse. Verdens rikeste land blir altså fattigere og fattigere. Ser ikke velgerflertallet den åpenlyse motsetningen bak dette fortjener man ikke bedre enn å miste alt. Velkommen til virkelighetens verden.

Les artikkelen direkte på Lykten