Biomatene – dine nye arvinger?

Lykten.no

Lykten.no:

Menneskeverd

Alle oppegående homo sapiens fornemmer at i feil hender vil slik kunnskap i fri dressur utfordre alle de etiske standarder som tross alle feil og mangler har gitt oss muligheter til verdige liv. Der frihet, respekt, kjærlighet og omsorg for hverandre har fulgt oss i den nedarvede, kulturelle håndbagasjen. Tross alle historiske forsøk på å endre innholdet har vi klart å beholde vårt menneskeverd.

Total makt målet

Etter hvert som det store spillet om retten til vårt eget arvemateriale er blitt synliggjort gjennom menneskeutviklet Covid-materiale, synes det ikke lenger som om storkapitalen har noen innebygde bremsemekanismer for tukling med skaperverket. Total makt trumfer all tidligere moral. Prosjektet «det nye mennesket» blinder bio-industrien bort fra de siste rester av etiske normer. Rett og slett fordi et følelsesløst monstermenneske er best egnet som fremtidige, innbringende produksjonsentiteter.

Historisk galskap

Vi er selvsagt alle selv nå i stor grad programmerbare på godt og vondt. Forkvaklede religiøse vrangforestillinger har i uminnelige tider blitt innpodet barnesinn til å tro at en «kjærlig» gud vil la alle som ikke deler hans «rettferdighet» straffes i en brennende ildsjø i all evighet for «synder» begått i et kort, ufullkomment menneskeliv. Alt mens styrtrike prelater og paver i broderte gullbrokader skal være den store sadistens ambassadører på jord. Og der flere av disse selvpålagte eneboerne tyr til pedofili for å utholde galskapen. At noen evner å se rettferdighet og kjærlighet i noe slikt viser hvor lett-manøvrerbart menneskesinnet er i feil hender.

Skitne politikere

Dette viser hvor langt den makthungrige delen av populasjonen er villige til å drive sitt skitne spill for å tvinge andre til underdanighet og total underkastelse. Også politiske aktører som Hitler, Mao, Stalin, Marx m.fl. har benyttet trusler om utslettelse og død for å oppnå full kontroll over andres tankesett.

Full kontroll

Sist ute nå er imidlertid en global elite, som ikke bare vil kuppe verdensdeler, men ønsker kontroll over hele jordens befolkning. Og ikke bare via hjernevask og mind control, men faktisk på sikt med muligheten for å konstruere et helt nytt menneske. Rett og slett organiske roboter programmert til elitens egne behov. Som nyttige produksjonsidioter uten opprørstrang. Eller viktigere – uten frihetsbehov.

«Ingenting umulig for dem»

For bibellesere er det interessant å merke seg skribenten Moses’ ord da verden visstnok stod foran en annen total ødeleggelse for flere tusen år siden:

«Og de sa: «Kom, la oss bygge oss en by og et tårn som når opp til himmelen, og la oss gjøre navnet vårt berømt. Gud sa da: -Nå vil ingenting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre. «

Maktsyke

Hva man enn måtte mene om guddommer er det tydelig at maktsyke har fulgt menneskeheten hele veien som en mare. Skulle denne hebreeren ha dukket opp på arenaen i våre dager var det ikke mange endringer han behøvde legge til i sine tidligere historiefortellinger.

Robot-dommere

Kunstig intelligens er allerede her i form av chatte-roboter. I Philadelphia gjør algoritmer i visse tilfeller jobben for dommere. Datamaskiner har ikke empati eller følelser. Summariske rettssaker vi kjenner fra vår nære fortid ligger derfor snublende nær. Total overvåkingsteknologi søkes samtidig å bidra til bekjempelse av brudd på våre nye eieres subjektive idealer. Store deler av klodens befolkning har allerede i apatisk dårskap overlatt sine liv til disse politikernes eget forgodtbefinnende.

Spedbarn genmodifiseres

Det virkelig skremmende er imidlertid når ikke bare hjernevask, men også implantering av nytt, genmodifisert DNA/RNA tilføres spedbarn allerede i mors liv for at arkitektene bak skal kunne skape det i deres øyne perfekte mennesket. Uten smerter, følelser eller moral. Da er vi over i Orwells dystopier av bibelske proporsjoner.

NO thank You

Både i Kina og USA foregår forskning på biomater & co nå med styrke. Kineserne er i full sving med å styre sitt kontinent ved hjelp av kunstig intelligens (AI). Det samme ønsker World Economic Forum at Vesten skal adoptere, og det er man i full gang med. For oss vanlige dødelige er det snarere et vesentlig spørsmål om livet er verd å leve uten frihet, følelser, godhet, kjærlighet eller håp. Svaret for de fleste av oss tør vel da være:

Thank You, but NO thank You.

Les artikkelen direkte på Lykten