Hvorfor har India, Brasil, Sør-Afrika og Pakistan nektet å fordømme Russland?

Politikeren.com
Read Time:1 Minute, 10 Second

I den følgende videoen forklarer Harley Schlanger fra LaRouche-organisasjonen hvordan de såkalte «transatlantiske demokratiene» ikke bare har startet en økonomisk krig mot Russland, men har erklært økonomisk krig mot befolkningene deres.

Sanksjonene mot Russland, som øker daglig, har allerede en katastrofal innvirkning på Vesten, og akselererer økningen i drivstoff-, oppvarmings- og matvarepriser.

Men dette er ikke forårsaket av Russland. Verdens finanssystem er konkurs på grunn av finansoligarkiets politikk, og de prøver å klandre Russland for konsekvensene av deres egne beslutninger.

Dette er kjent for land som India, Brasil, Sør-Afrika og Pakistan, hvorav mange er en del av BRICS-alliansen sammen med Russland og Kina, og de er ikke villige til å innrette seg denne gangen etter presset og konsensus fra London, Wall Street, Washington og Brussel, fordi:

1. BRICS-alliansen kommer fra tradisjonen med nasjoner som ikke er villige til å være en del av en bestemt blokk av suverene stater i stedet for å underordne seg unipolar verdensorden.

2. Den økonomiske politikken til ‘transatlantikkene’ kollapser verdensøkonomien ved å skape spekulative bobler. Disse boblene kommer verdens rikeste til gode på bekostning av de fattigste og de tidligere kolonilandene.

3. De suverene statene som er en del av BRICS er forpliktet til økonomisk utvikling basert på den fysiske økonomien og ikke på monetaristiske triks for å dekke inflasjonen av den ubetalbare gjelden i hendene på bankfolk på internasjonalt nivå.

Les artikkelen direkte på Politikeren