Norske bedrifter ber ansatte skrive under skjema om vaksinestatus

Politikeren.com

Flere bedrifter i norge har i de siste dagene begynt å sende ut skjema med krav om vaksinestatus hos ansatte i norske bedrifter. Det er foreløpig ikke noe anbefaling av norske myndigheter eller helsemyndigheter i norge men det gjøres allikevel. Dette til tross for at FHI har gjentatte ganger informert befolkningen at det vil ha liten eller ingen smittevernfaglig effekt.

Bedriftene begrunner skjemaet med «hensiktsmessige smitteverntiltak» men faktum er at det ikke eksisterer noe faglig begrunnelse på hensiktsmessig smitteverngrunnlag i samfunnet. Sannheten er at det er en ren politisk avgjørelse for å skille mellom de som er vaksinerte og de som er uvaksinerte for etterhvert fjerne de som bedriftseiere er uenig med fra arbeidsplassen.

Sannheten er at uvaksinerte utgjør så liten del av befolkningen og ihvertfall på en arbeidsplass at det vil ha absolutt ingen effekt på å skille mellom vaksinerte og uvaksinerte. Hvis 29 stykker på arbeidsplassen er vaksinert og 1 er ikke vaksinert så er det større risiko for at 17 av de vaksinerte smitter sine ansatte og kunder enn den ene uvaksinerte.

Det er heller ikke slik at en bedrift i norge idag må stenge ned for det at de har ansatte som er uvaksinerte, med Omikron-varianten så er det lite forskjell i symptomer hos begge parter og det viser statistikken oss.

Ta for eksempel fra Danmark og Sjælland, Danmark som ofte er foran oss i pandemien, de har snart ingen innlagte koronapasienter på sykehuset, verken uvaksinerte eller vaksinerte.

Pasientene på sykehusene i Danmark går ikke under vaksinert eller uvaksinert lengre de går rett og slett som vanlige pasienter som er der for helt vanlige ting som lungebetennelse, blodforgiftning, hjerneblødninger og trafikkofre.

Trykk på bildet for kilde.

I tillegg at bedrifter nå skal kunne erklære ansatte sin helsetilstand er grov overtramp, man kan ikke bare erklære at folk har kjønnssykdommer bare for at de ikke vil svare på spørsmålet og det samme gjelder selvfølgelig for alle andre sykdommer og helseopplysninger. Det er derfor urimelig og feil at ledelsen i bedrifter skal stemple ansatte sin vaksinestatus. GDPR er også et annet problem som bedrifter er ansvarlig for, informasjon de innhenter skal under ingen omstendigheter deles eller bli lest av andre. Min anbefaling er at det er bare lyge ivei. De har ikke noe rett eller lovverk som gir de rett til at du skal fremvise noe som helst dokumentasjon på vaksinestatus på jobben

Arbeidsgivers adgang til å kartlegge hvem som er vaksinert eller smittet er begrenset i arbeidsmiljøloven kapittel 9. Det skyldes at en slik kartlegging anses for å være et kontrolltiltak. Et kontrolltiltak kan være så mangt – alt fra arbeidstidsregistrering via kameraovervåkning til rusmiddeltesting og vaksineregistering.

Arbeidsgiver må ha gode grunner for å iverksette et kontrolltiltak og man må ha tenkt nøye gjennom hvilke mothensyn som gjør seg gjeldende. De tiltak som er særlig aktuelle i denne artikkelen – kartlegging av vaksinerte eller smittede – kan krenke personvernet på en særlig inngripende måte. Et godt råd er å skrive ned begrunnelsen for behovet for kontrolltiltaket.

Kontrolltiltak, som f.eks. kartlegging av vaksinestatus, kan kun innføres når dette har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren i tråd med arbeidsmiljøloven § 9-1.

Derfor anbefaler jeg å motsette seg enhver form for slikt krav og melde det inn til arbeidstilsynet for vurdering.

Jeg vil desverre tro at «hensiktsmessige smitteverntiltak» er at folk vil få sparken. Det er derfor de ønsker opplysningen.

Jeg vet det i flere sektorer er sendt ut slike brev og andre har bedt ansatte om å forberede seg på at de ikke får komme på jobb uten å være vaksinert. Dette til tross for at Omicron beviser vitenskapelig hver eneste dag at en infeksjon ikke sender arbeidsføre på sykehuset. Så hva med alle andre sykdommer? Skal vi kutte sykelønn? Hvor langt er de villig til å gå? Det er rett og slett bare grådige bedriftseiere som ønsker at DU skal ta covid regningen for bedriften.

Har du tips, bilder eller lignende hendelse som du vet om, send oss en melding på Facebooksiden Politikeren eller på epost politikerenfacebook@gmail.com

Les artikkelen direkte på Politikeren