Vendepunktet

Vendepunktet

Politikeren.com
Vendepunktet

Politikeren.com:

Read Time:8 Minute, 26 Second

Med uthulingen av troen på autoritet kommer et potensial for frihet.

De siste årene har avslørt et regime av løgner som har eksistert i flere tiår, men som alltid har vist å kamuflere seg selv. Nå er løgnene så åpenbare at selv dagens ideologier knapt klarer å dekke over de. Av denne grunn har det våknet en skepsis til myndighetene som vanskelig lar seg fordrive og som utvides til å omfatte stadig flere påståtte sannheter. Dette skaper grobunn for en grunnleggende negativ holdning til dominans og hierarkier. Dette kan bli grunnlaget for en enestående frihet for mennesker. La oss realisere dette potensialet.

Året 2022 var preget av alvorlige endringer. Ikke bare ble koronaregimet forlenget med en sesong til, men krigen i Ukraina har også forskjøvet koordinatsystemet over hele verden, både når det gjelder etikk og moral så vel som folks hverdagsliv. Et absurd sanksjonsregime fulgte, den eneste tvilsomme suksessen var å indusere inflasjon, øke kostnadene for energi, mat og generelle nødvendigheter mens Europas forsyninger er i fare. Forbundskansler Olaf Scholz snakket om et «vendepunkt» både Jens og Jonas snakker i tåke om det samme, men de mente Vestens inntreden i en ny spiral av opprustning, krigshemming og støtte til fascismen i Ukraina i kampen mot Russland var en god idé for den nye slagmarken.

Russofobi er tilbake på moten, og derfor er alt russisk utestengt fra det europeiske samfunnet. Å vise det russiske flagget offentlig vekker allerede mistanke, russisk mat blir i all hast erklært som ukrainsk, russiske kunstnere blir utestengt og utstøtt hvis de ikke umiddelbart tar avstand fra den russiske regjeringen, som svært få har følt noen tilhørighet til. Ekskludering og rasisme er tilbake på moten, men i dag blir folk ekskludert på en politisk korrekt måte, fordi det gjøres i ånden av det som er godt, sant og vakkert.

Samtidig intensiveres krigen på hjemmefronten. Opposisjonen trakasseres med stadig hardere ord og handlinger, og ytringsfrihet og pressefrihet kveles i tvilsomme paragrafer. Løgnens regime agiterer stadig mer frekk mot sin egen befolkning, som ser seg selv utsatt for en erosjon av rettsstaten og demokratiet, tilsynelatende med det formål å beskytte demokratiet og rettsstaten. Forvrengningene av sannheten blir mer og mer absurd, løgnene, korrupsjonen og selvbetydningen til de vi lar styre blir stadig mer åpenbare.

I så måte er det virkelig et vendepunkt. For aldri før har det vært så åpenbart som det er nå at befolkningen i alle land har blitt løyet for, lurt, truet og manipulert i flere tiår.

Alle kriger de siste 120 årene har bevisst blitt utløst av løgner og propaganda for å hjelpe en løsrevet kapitalklasse med å sprenge boblene skapt av spekulasjoner og ødelegge verdier for deretter å blåses opp til lønnsom gjenoppbygging som kun tjener kapital. Vi befinner oss i samme situasjon igjen i dag. Men aldri før har det vært mer åpenbart enn i dag at mennesker er omgitt av en absolutt illusorisk virkelighet og blir løyet for på alle måter og styrt av en korrupt, pseudo-elitistisk kaste som tjener befolkningen uforbeholdent og skjærer på tvers av lik i prosessen.

Frafall?

Derfor er det flere og flere som anerkjenner sviket og færre og færre følger myndighetenes ordre i blind lydighet, naivt i tillit til at de bare vil ha det gode. Hvis pandemi-teateret har oppnådd én ting, er det at mistillit til myndighetene vokser, at påståtte eksperter ikke blir akseptert som sådan, men det stilles spørsmål ved deres påstander, at såkalt vitenskap, som for lengst har utartet seg til en ny religion, er ikke lenger sett på som en gudlignende enhet, men snarere deres åpenbare avhengighet og gjensidige avhengighet med farmasøytisk industri og krigsindustri så vel som andre finansmenn sår tvil om de absolutte sannhetene.

Det er mange flere mennesker i dag som generelt er skeptiske til vaksinasjoner enn det var for tre år siden, og selv løftene om frelse fra pseudo-eksperter blir nesten aldri tatt på alvor. Karl Lauterbach, Fauci eller Espen Nakstad har stort sett mistet tilliten, som enhver fornuftig person uansett ikke aner hva som er grunnlaget for den, og kun de fullstendige fortapte og indoktrinerte fanatikerne klamrer seg til korona-fortellingen som en synkende båt til en livbøye.

Med Corona har vi gått inn i en slags kollektiv «oppvåkningsprosess» som gjør at flere og flere mennesker kan våkne opp fra sin rigide forbrukerholdning og ta ansvar for livene sine tilbake i egne hender.

Dette ansvaret var tidligere fratatt oss av staten, kirken eller vitenskapen, som mange mennesker hadde overgitt seg til uten motstand. Men det faktum at en stor andel mennesker ikke aksepterte legemiddelmafiaens dødelige injeksjon viser at de er villige til å bestemme selv hva som er bra for helsen og livene deres.

Og det Corona-teatret og dets revurdering ikke klarte å gjøre, gjør nå det vanvittige sanksjonsregimet, som Tyskland, Kina, USA og Europa ellers er på god vei til å bli et tredjeverdensland med. Misnøyen når for eksempel folk i kulden skal sulte etter fred, er det som kalles «det sakliges normative kraft». Ingen ideologi kan dekke sult og kulde eller en katastrofal forsyningssituasjon, og derfor vokser mistenksomheten og harmen mot de som fortsetter å prøve, mens propagandaen blir mer åpenbar og rettferdiggjørelsene til hoffmennene i media blir mer gjennomsiktige.

En ny æra?

I denne mistilliten og avvisningen av autoritet ligger en stor mulighet, sjansen for hele menneskeheten til å nå et nytt bevissthetsnivå. Fordi staten, kapitalen og institusjonaliserte religioner undertrykker menneskers potensial, holder dem små, ufrie og i evig avhengighet av deres tvilsomme forsyning. På denne måten kommer menneskeheten langt fra hva den kan være. Men jo mer myndigheter avhøres, jo mer deres instruksjoner, ordrer og ideologier faller for døve ører, jo mer frigjør de seg fra undertrykkelse og gullburet, staten og økonomien i et felles kupp fra all overfloden, varene og produktene, som Netflix-serier og videospill har bygget.

Selv om galskapen ser ut til å ta overhånd, blir den mer og mer gjenkjennelig som sådan, og når flere og flere så vender seg bort fra det styrende regimet, den totalitære kapitalismen, er det mulighet for å overvinne disse forholdene.

Mennesker som tar ansvar for sine liv, som utvikler et tydelig indre kompass og selvstendig etikk, er ustyrlige og gjør dermed det styrende systemet overflødig. Derfor har årene 2020 til 2022 brakt grunnlaget for en grunnleggende endring i menneskeheten. De har fullstendig knust illusjonen om rikdom og moralsk overlegenhet, så vel som vrangforestillingen om å være på “det godes” side.

Også i 2023 vil angrepene på vår frihet øke, nye løgner vil bli utviklet, nye manipulasjoner som skal tvinge folk til å underkaste seg styre. Enten det er en ny pandemi, Reichsbürger, terrorister, klimaendringer eller skatteflyktninger. Hva annet du tenker på for denne verdens wannabe-ledere. Men med hver løgn, med hvert stykke propaganda og hver ny forvrengning av logikk, vokser antallet av dem som ikke lenger vil tåle dette tullet, og med det motstanden mot et regime som for lengst har forkastet enhver form for tull. rettsstat eller demokrati. Frigjør Synnøve Fjellbakk Taftø!

Suksessene til demokratibevegelsen er allerede enorme. Korona-regimet har lenge stått der nakent, hvert eneste aspekt av den store løgnhistorien har blitt omfattende dokumentert og tilbakevist. Det være seg den påståtte faren for COVID, som knapt var der fra begynnelsen, det være seg den ikke-eksisterende effektiviteten til tiltak som ikke var til nytte, men som forårsaket betydelig skade, det være seg den “sikre og effektive vaksinasjonen” som ingen av en vaksinasjon noensinne har vært trygt eller effektivt. Alle disse aspektene er beviselig falske, og alle løgnene blir nådeløst utsatt for offentligheten. Vaksinasjonsofrene kan vanskelig bortforklares, den ekstreme overdødeligheten kan vanskelig benektes, selv om de politiske og mediesignalkattene fortsatt prøver å ignorere virkeligheten.

I stedet for å demontere hverandre som en demokratibevegelse, kunne man rett og slett feire disse overveldende suksessene. Så la oss skåle for menneskehetens ustoppelige seier og gå videre inn i 2023, som kan bli året for ekte demokrati. Ekte demokrati betyr reell deltakelse av alle mennesker, i stedet for en beslutningsmakt delegert til et partikartell, som, i betydningen et herskende oligarki, tapper befolkningen i alle land og forårsaker ødeleggende skade i prosessen.

La oss bevege oss frimodig inn i et ekte demokrati der folk styrer seg selv med selvbestemt og selvtillit, blir bevisst sine behov og gjør seg uavhengig av mediepropagandaen, som stadig snakker dem inn i nye behov. La oss gå inn i et samfunn av kritisk tenkende, men fordomsfri sinn som ikke aksepterer noe som absolutt og evig gyldig sannhet, men tror alt er mulig, aksepterer derfor meningsfrihet og pressefrihet som verdifulle goder og integrerer dem i deres liv. La oss sette menneskeverdet tilbake så høyt som det burde i henhold til vår Grunnlov, nemlig som en ukrenkelig rettslig interesse fremfor alle andre rettslige interesser, og fremfor alt stå opp for vår egen verdighet i stedet for å la myndigheter ta det fra oss igjen og igjen.

Galskapen og ondskapen som vi styres av, gjør bare trangen til frihet og selvbestemmelse mer uslukkelig, og hos stadig flere mennesker. Ånden av skepsis og avvisning er for lengst ute av flasken, og ingen makt på jorden kan tvinge den tilbake dit.

Løgnene var for frekke, lidelsene for store, hele samfunn har kommet for nært forhold som man trodde var overvunnet for lenge siden, slik at ingen trusler eller uttrykk for ydmykhet lenger er i stand til å legitimere eller til og med akseptere regimet. Viljen til det globale oligarkiet til å undertrykke folket, påtvinge dem deres vilje og lede dem til ultimat utnyttelse for egen fortjeneste har vært altfor tydelig. Volden vil fortsette en stund, men jo mer voldelig et regime opptrer, jo større motstand og jo mer delegitimert blir denne metoden og vi ser dem.

Så la oss feire suksessene våre og sørge for at året 2023 er nok et skritt på veien mot å frigjøre mennesker og frigjøre potensialet deres.

Er du fornøyd med innholdet som deles på Politikeren kan du bidra til nettstedets utgifter med en liten donasjon via PayPal-kontoen. Alle donasjoner brukes utelukkende til å betale for domener, abonnementer, bilderettigheter og vedlikehold av nettsiden. Link til paypal.

https://www.paypal.me/politikeren

Les artikkelen direkte på Politikeren