Her er et mulig grep vi kan gjøre ovenfor den stadig mer tyranniske staten

nononsensenews.org
Her er et mulig grep vi kan gjøre ovenfor den stadig mer tyranniske staten

Nononsensenews.org:

I denne kort-artikkelen skal jeg ta opp en sak som strekker seg atskillige år tilbake i tid. Det gjelder Senja-bonden Svein Johnsen som i 2010 fikk trøbbel med mafiaen bedre kjent som det norske Mattilsynet. Mattilsynet hevdet at Johnsens dyrehold var for dårlig, uten å ha hold for å hevde dette. Hvem ville Johnsen til livs, og hva kunne vært gjort for å forhindre det triste utfallet? Sistnevnte er noe jeg tenker ta opp i denne artikkelen……

I forkant av at Mattilsynets fotsoldater i politiet troppet opp på Johnsens trapp, hadde bonden kjøpt og fraktet hjem 66 kyr som tilfeldigvis stammet fra den beryktede Orderud Gård. Altså den samme gården hvor det beryktede trippeldrapet hadde funnet sted i 1999. Det var tydeligvis ikke måte på hvilke ressurser som skulle tas i bruk for å frata Johnsen hans livsgrunnlag. Blant annet fikk han anklager om seksuelle overgrep mot egne barn rettet mot seg, hvoretter barnevernet ble koblet inn. Det hele kuliminerte i at samtlige 66 kyr ble hentet av Mattilsynet og slaktet. Etter å ha anlagt ankesak, ble Johnsen renvasket og tilkjent erstatning på latterlige 1,2 millioner norske kroner for å ha mistet buskapen sin.

– Det er trist at dyrene skulle bli slaktet på den måten, og at en nyfødt kalv måtte avlives. Det er mange bønder som har mangel på kyr, og jeg vet at noen av mine naboer ville tatt over dyrene, fortalte Johnsen til VG.

Så til det jeg ønsket ta opp spesifikt i denne artikkelen: Hvilke grunner som forelå for å skulle ta ned Johnsen på dette viset, se det vet jeg jo ikke. Hadde Orderud Gård en finger med i spillet her? Det jeg vil drøfte her er hvordan man kankomme myndigheter til livs, når disse myndighetene blir brukt av krefter på feil side av både naturlig og juridisk lov? Aller først, se videoen av pågripelsen av Svein Johnsen i videoen under. Hvordan kan politiansatte la seg bruke på dette viset? «Fordi stillingsinstruksen tilsier det?» Nei, absolutt alle, også politiansatte, har et personlig, etisk ansvar i utøvelsen av sitt yrke. Og hensynet til etikk og menneskerettigheter veier tyngre enn noen stillingsinstruks. Se video av hendelsen her:

https://www.tv2.no/video/nyhetene/se-hele-paagripelsen-av-bonden-svein-johnsen/798746/

For å kunne sette en stopper for den menneskefiendtlige staten og dens blinde, zombifiserte politiansatte, vil jeg herved foreslå at gode mennesker går sammen om å danne et borgervern til bruk i tilfeller som dette. Det betyr at man lager et oppretter nettverk av personer som på kort varsel kan stille opp for slike som Svein Johnsen. Hvis politi-fjottene på videoen hadde møtt 1000 sambygdinger som slo ring rundt Johnsen og dyrene hans, tror jeg ikke de hadde oppført seg like eplekjekt.

Trist men sant: Hvis man ser politiet i dag, er det vanskelig å vite om man har med rettsskafne mennesker eller regelrette zombier og kjeltringer å gjøre…

Så kom i gang med oppgaven, og gjør det nå! Det er alt for mye prat og alt for lite som faktisk gjøres for å stoppe tyranniets utrulling. Sørg for å rekruttere mennesker som dere vet er til å stole på, og i denne sammenheng kan Signal og Telegram tilby gode måter å kommunisere på. Ja, for det er selvfølgelig ønskelig at ikke snushaner får innsyn i aksjonsplanene.

Ingen tid å miste. Best of luck now!

Les artikkelen direkte på Nononsensenews