Geir Ugland Jacobsen kjemper for Demokratene mot en mikro-fraksjon i sentralstyret!

Demokratene.no Fakta360.no

fakta360.no:

Enkelte personer i sentralstyret i Demokratene har skapt svært mye frustrasjoner og friksjoner i det politiske arbeidet som både fylkesledere, lokalledere og mange tillitsvalgte har opplevet det.

Geir Ugland Jakobsen har nå samtlige fylkesledere og derved hele Demokratenes partiorganisasjon i ryggen når han gjennom det overordnede organet: Landsstyret, i realiteten avsatte sentralstyret fram til Landsmøtet. Det ligger derfor nå an til at fraksjonen med tidligere leder Makvan og noen personer i sentralstyret får mistillit mot seg på det kommende Landsmøtet og må fratre sine stillinger eller bli ekskludert.

Makvan har på sin side gått ut med en epost om ekskludering av samtlige av partiets lovlige valgte fylkes- og lokallagsledere i et fortvilet forsøk på å beholde sin egen posisjon samt urettmessige og inhabile bevilgning av 1/2 million i lønn til seg selv på partiets bekostning for 50% stilling som Generalsekretær!

Geir Ugland Jacobsen skriver derfor i en epost til samtlige medlemmer:

Kjære partimedlemmer:

Det har vært en turbulent uke for Demokratene hittil.

Som mange av dere vet, har vi en intern konflikt i ledelsen, som kom tydelig til overflaten på mandag. Da forlangte mange fylker at Landsstyret skulle sammenkalles til et ekstraordinært møte. Bakgrunnen for kravet var rykter om at sentralstyret ville aksjonere mot mange tillitsvalgte, som har deltatt i en uformell tenketank på Messenger, kalt «Vekst og Samarbeid».

Denne gruppen har syslet med politikk og ideer rundt organisering og samarbeid, og jeg har selv oppfattet den som en gruppe bestående av mange av våre mest dedikerte og kompetente tillitsvalgte, som har villet partiets beste på alle måter.

Arbeidet i gruppen har vært en læringsarena og infosentral for alle, og det er også produsert ideer og konkrete løsningsforslag som har kommet partiet til gode. Det er flott, og trolig helt nødvendig, å ha slike miljøer i en organisasjon som skal opp og frem.

Gruppen har også diskutert hvordan et nytt sentralstyre kan se ut, basert på ønsker som bl.a undertegnede har kommunisert til flere, om at flest mulig fylker og kritisk fagkompetanse er representert, og at alle har tid og kapasitet til å bidra aktivt over tid.

Videre har det hele tiden vært en forutsetning at ønsker vedr mulige styremedlemmer, vedtekter, resolusjoner og annet, så sant mulig sendes til egnede utvalg i god tid, slik at det kan sendes landsmøtedelegatene innen Landsmøtet.

Da forslagene til styresammensetning ble kjent i eksisterende Sentralstyre, ble det reaksjoner.

Det ble også reagert på at noen i samarbeidsforumet visstnok hadde latt nedsettende ord falle om noen av dagens styremedlemmer, pga misnøye med disse.

Snart kom det påstander fra styremedlemmer om at gruppen bedrev fraksjonsvirksomhet, selv om alt arbeid hadde foregått legitimt. Jeg sa meg følgelig ikke enig i påstanden. Jeg mente tvert om at dette miljøet besto av svært kompetente, ærlige og hardtarbeidende tillitsvalgte, som vil yte litt ekstra for sitt parti. At noen, i det de vel følte var et uformelt forum, hadde «slengt med leppa» eller satt en «feil» emoj, kan ikke kvalifisere til disiplinærreaksjoner etter min mening.

Jeg har selv opplevd å bli kritisk og sågar nedsettende omtalt i flere sammenhenger, og vi har vel alle også snakket negativt om andre en gang eller flere, uten at det nødvendigvis var særlig alvorlig ment. Derfor mener jeg at sånt må tåles, så lenge det ikke har karakter av ren sjikane over tid.

Jeg imøtekom kravet om å innkalle til ekstraordinært landsstyremøte, og 13 medlemmer av Landsstyret møtte. Alle 20 var innkalt. Makvan Kasheikal forlot møtet etter en stund, og 12 stemte over et forslag som påla sentralstyret å legge frem alle ønskede styrevedtak til godkjenning for Landsstyret, i tiden frem til Landsmøtet. 

Dette vedtaket var formulert fordi man fryktet at Sentralstyret ville gå til eksklusjoner begrunnet i påstått «fraksjonsvirksomhet», noe som kunne ha endret sammensetningen av Landsmøtet betraktelig, og dessuten kanskje ha eliminert noen potensielle styremedlemmer. 

Det ville i så fall ha vært en katastrofe for partiet å miste flere av sine gode, hardtarbeidende og ledende tillitsvalgte, samt å måtte oppleve det de aller fleste vil betegne som sabotering av partidemokratiet fra Sentralstyrets side. Det ville ha gitt partiet en kraftig nedtur, og det ville ikke ha vært i partiets interesse. 

Forslaget om å binde opp Sentralstyret i 11 dager, frem til LM, ble vedtatt med 11 stemmer. En stemte blankt, ingen imot.

Det beste for partiet, slik jeg ser det, ville ha vært at Sentralstyret kom Landsstyret og den omtalte ressursgruppen i møte. At Sentralstyret ikke selv innså dette, overrasket meg, og jeg protesterte kraftig da Sentralstyret underkjente Landsstyrevedtaket, og til overmål mente at de som stilte på Landsstyremøtet også burde få disiplinærreaksjoner.

Det holder bare ikke.

Tross alt representerer fylkeslederne selve partikroppen. Sentralstyret kan ikke i egen interesse ignorere så klare beskjeder fra størstedelen av partiapparatet, og sågar straffe budbringerne. 

I følge Landsstyremøtets vedtak, har ikke Sentralstyret lenger mulighet til å vedta noe som helst, uten godkjenning i Landsstyret. De som evt får disiplinærreaksjoner fra Sentralstyret 

før Landsmøtet, kan derfor ignorere disse. 

I denne fastlåste situasjonen er det sterkt påkrevet at det planlagte Landsmøtet og det forutgående Landsstyremøtet går som planlagt, slik at vi kan komme ut på den andre siden med gode landsmøtevedtak, og et intakt og demokratisk parti. 

Årets Landsmøte var viktig før, men er enda mye viktigere nå!

Når det gjelder informasjon til medlemmene, vil det mest sannsynlig komme til dels motstridende beskjeder fra begge konfliktpartene frem mot Landsmøtet. Jeg noterer allerede at feilaktig informasjon om bakgrunnen for konflikten, samt om undertegnede, er sendt ut.

Det er meget beklagelig at informasjonen til partimedlemmene legges på et så lavt og lite etterrettelig nivå. Avsetting av undertegnede er ikke i henhold til vedtektene eller vedtaket i Landsstyret, og er følgelig ugyldig. Vi ber dere derfor å basere dere på informasjonen fra Landsstyret og undertegnede frem til Landsmøtet.

Takk for all tilliten som så mange av dere viser partiets fylkesledere og meg i disse dager – det er den som gjør at vi velger å stå i dette.

Jeg ønsker dere og oss alle lykke til, og at alt til syvende og sist løses til det beste for partiet vårt, og Norge.

Ha en fin kveld!

Varme hilsener fra

Geir Ugland Jacobsen

Partileder for Demokratene

Les artikkelen direkte på fakta360.no