Fakta 8: Mer CO2 gjør det mulig å produsere mat til flere mennesker

Fakta360.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

fakta360.no:

I den delen av NIPCCs (Nongovernmental International Panel of Climate Change) bok Climate Change Reconsidered (Idso 2014), som heter “Biologiske endringer”, listes fordelene som mer CO2 gir for økt global matvareproduksjon:

  • Nesten alle planter øker fotosyntesen som en respons på økt CO2-nivå («CO2 gjødsling»)
  • Mer CO2 gjør at planter vokser raskere, med mindre stress og med behov for mindre vann
  • Skoger vokser fortere som en reaksjon på økt CO2-nivå
  • Mer CO2 stimulerer veksten av nødvendige bakterier i både jord og vann
  • CO2-gjødsling fører til mer plantevekst, og mindre erosjon av topplaget av jorda
  • Mer CO2 fører til større avlinger, flere og større blomster
  • Mer CO2 gir mer glomalin, et nyttig protein som dannes i plantenes sopprøtter (mykorrhiza)
  • Mer CO2 innebærer mindre vanntap, mindre behov for vanning, og mer fuktighet i jorda
  • Mer CO2 hjelper plantene med å produsere naturlige kjemiske substanser (insektmidler), som bekjemper insektskadedyr

Et sammendrag av 270 laboratoriestudier (Idso, 2013) av 83 ulike næringsplanter, viste at økt CO2-nivå på 300 ppm ville øke planteveksten for alle de studerte vekstene med 46 % (tørrvekt biomasse). Figur I-15 viser 45 ulike plantevekster, med prosentvis forventet økning av hver eneste av dem, med fargekode for den økonomiske globale gevinsten som skyldes mer CO2, i 50-årsperioden 1961-2010.

Les mer: 60 ubehagelige fakta om CO2 og klima

Tilsvarende finner vi en rekke studier som viser den motsatte effekten, altså av mindre karbondioksid i atmosfæren. For eksempel viste Overdiek (1988) at planteveksten var redusert med 8 % i perioden før Den industrielle revolusjon, da konsentrasjonen lå på 280 ppm CO2.

Det er sunt bondevett at planter trives med et høyere nivå av CO2 i lufta, og det er også et faktum at forfedrene til alle de plantene vi kjenner i dag, utviklet seg og trivdes med CO2-nivåer som var opp til ti ganger så høye som i dag. Klimaekstremistenes foreslåtte forsøk på å redusere karbondioksidmengden i atmosfæren vil derfor være ille for alle planter, for dyr, og derfor også dårlig for mennesket.

Selv om jeg ikke har til hensikt å snakke for planetens flora, er jeg ganske sikker på at dersom planter hadde tale- og stemmerett, ville de ikke brukt den for å redusere CO2-nivået i lufta. Det de trenger er mer, ikke mindre.

Les artikkelen direkte på fakta360.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar