Et autokratisk sentralstyre i utakt med partiet

fakta360.no: Etter å ha sett Kent Andersen sin video om situasjonen i partiet og hans synsvinkel på hva som skjedde har jeg fått styrket mine antagelser om forløpet og opptakten til det hele.  Jeg understreker at dette er min personlige oppfatning og opplevelse av hva som skjedde som en utenforstående utenfor dette “nettverket”, og representerer […]

Continue Reading

Oppgjørets time i Demokratene? Makvan må ut!

fakta360.no: Det er kun en liten fraksjon i sentralstyret med Makvan Kasheikal i spissen som nå er uromomentet i partiet. Samtlige fylker, har i realiteten stillet mistillit til Makvan og hans mikro-fraksjon i sentralstyret. Vi stiller oss bak Landsstyrets vedtak om at alle vedtak i tiden frem mot landsmøtet skal behandles av partiets landsstyret, og […]

Continue Reading

Geir Ugland Jacobsen kjemper for Demokratene mot en mikro-fraksjon i sentralstyret!

fakta360.no: Enkelte personer i sentralstyret i Demokratene har skapt svært mye frustrasjoner og friksjoner i det politiske arbeidet som både fylkesledere, lokalledere og mange tillitsvalgte har opplevet det. Geir Ugland Jakobsen har nå samtlige fylkesledere og derved hele Demokratenes partiorganisasjon i ryggen når han gjennom det overordnede organet: Landsstyret, i realiteten avsatte sentralstyret fram til […]

Continue Reading

52 Klimarealistiske nettsider fra over 50.000 forskere

fakta360.no: Bevisene og rett og slett den overveldende mengden forskere som har produsert forskning stikk i strid med rådende propagandabaserte hypoteser fra IPCC er svært omfattende, for å si det mildt. Konsensus, debatten er over, klimakrise, IPCC sier, seriøs forskning viser osv. er alle politiske hersketeknikker og propaganda for å skjule over den enorme uenigheten […]

Continue Reading

Demokratene er lik eller større enn MDG på meningsmåling

fakta360.no: På siste meningsmåling på Ipsos utført for Dagbladet den 24. mars 2022 blir Demokratene (DEM) målt som like store eller større enn MDG. Selv om selve måleresultatene er like med 2,6% til hver, så er usikkerheten langt større i Andre gruppen enn MDG. Usikkerheten til MDG er kun 0,2% mens Andre gruppen har totalt […]

Continue Reading

Det ‘grønne skiftet’ er et sort hull

fakta360.no: Geir Hasnes, Universitetslektor II, institutt for teknisk kybernetikk – Det grønne skiftet har ingen målbare resultater på CO2 og temperatur, og eksisterer kun som religion i en etterkristen verden, og som markedsmekanisme for dem som vil utnytte systemet, konkluderer innleggsforfatteren. 1. Norges CO2-utslipp I en etter-kristen verden mangler det ikke på trosbekjennelser til odde tros-systemer, […]

Continue Reading