fakta360.no: Klimamodeller og virkeligheten – to ulike verdener!

fakta360.no: Klimamodeller og virkeligheten – to ulike verdener!

fakta360.no: Hvor gode er klimamodellene? Hvor gode er klimamodellene? Dette har vært et gjennomgående spørsmål i mange år. Til tider har påstandene fra de alarmistiske klimaforskerne vært heller pinlige. Med jevne mellomrom har klimaforskerne lagt fram det de har ment var dokumentasjon på valide modeller og modellresultater. Men, for oss som kjenner til vitenskapelige modellarbeider, […]

Continue Reading
fakta360.no: Klimamodeller og virkeligheten – to ulike verdener!

fakta360.no: Husker du sur nedbør skremsels-propagandaen på 80-tallet?

fakta360.no: Sur nedbør var fundamentet og dannet grunnlaget for mange miljøorganisasjoner sin fremgang på 80 tallet. Sur nedbør forårsaket av kullindustrien og landbruket med sine utslipp av Nitrogen var det første de angrep når de ville skremme folk og samle inn penger til egen virksomhet. Nå viser det seg at sur nedbør faktisk har helt […]

Continue Reading
fakta360.no: Klimamodeller og virkeligheten – to ulike verdener!

fakta360.no: En uvanlig varm 2023 og media feilinformerer og misleder om at CO2 er årsaken

fakta360.no: 2023 og kanskje også 2024 er faktisk for varm til å kunne være forårsaket av CO2 utslipp fra mennesker, sier klimaanalytiker Roy Spencer. I følge hans satellittbaserte målinger fra UAH er 2023 hele 0,51 grader over gjennomsnittet. Dette er dobbelt så varmt som kan forventes av CO2 sitt normalavvik inkludert variabiliteten. Dette betyr altså […]

Continue Reading
fakta360.no: CO2 uten betydning, solen og skyer bestemmer alt

fakta360.no: CO2 uten betydning, solen og skyer bestemmer alt

fakta360.no: Nobels prisvinner i fysikk 2022, PhD John Clauser, er bare en av mange klimaforskere som etter oppnådd pensjonsalder kommer frem i offentligheten med sine analyser som totalt parkerer CO2-hypotesen. Han sier som alle andre som har jobbet innen akademia og har motstridende funn, at han måtte holde klokelig kjeft for å beholde både jobb […]

Continue Reading
fakta360.no: 1) Hvorfor er du overbevist om at CO2 hypotesen er feil?

fakta360.no: 1) Hvorfor er du overbevist om at CO2 hypotesen er feil?

fakta360.no: Dr. philos (PhD) Erik Bye skriver mye og ofte. I artikkelen En hel verden lar seg lure trill rundt! har han samlet sammen og oppsummert alle artiklene han har hatt her på Fakta360 som er blitt hele 25 stykker i tallet inkludert oppsummeringen. Fakta360 spurte han derfor om han kunne svare på disse to […]

Continue Reading
fakta360.no: Klimamodeller og virkeligheten – to ulike verdener!

fakta360.no: En hel verden lar seg lure trill rundt!

fakta360.no: Jeg håper denne presentasjonen viser hvordan FN, klimapanelet IPCC og norske klimaforskere har klart å lure en hel verden trill rundt,  når det gjelder årsakene til klimaendringene vi opplever hele tiden. Når storsamfunnets rådgivere farer med løgn, fusk og falske vitenskapelige påstander, er det muligens ikke så rart at Stortinget, Regjering og utøvende samfunnsaktører […]

Continue Reading
fakta360.no: Bevisene hoper seg opp: Oppvarmingen er naturlig

fakta360.no: Bevisene hoper seg opp: Oppvarmingen er naturlig

fakta360.no: Flere forskningsartikler som har vært omtalt tidligere her på Fakta360 peker mot den samme konklusjonen. CO2 bidrar ingen ting og oppvarmingen er naturlig. Eller rettere sagt en del av oppvarmingen er trolig menneskeskapt men ikke slik du tror. Den vanvittig raske oppvarmingen vi har hatt globalt i 2023 og som fortsetter nå i 2024 […]

Continue Reading
fakta360.no: Tonga vulkanen trolig bak den uvanlige varme 2023 og 2024

fakta360.no: Tonga vulkanen trolig bak den uvanlige varme 2023 og 2024

fakta360.no: Ingen klimamodeller eller klimaforskere hadde forutsett den brå og raske oppvarmingen vi fikk av hele planeten i 2023 og som nå fortsetter i 2024. Likevel er klimahysterikerne raske med å påstå eller i hvert fall antyde at dette skyldes menneskers utslipp av CO2 selv om de er totalt uten beviser for det. CO2 har […]

Continue Reading