Folket i vesten må betale den økonomiske prisen for konflikten i Ukraina

Politikeren.com
Read Time:8 Minute, 33 Second

Zelenskyj sier han er villig til å krige mot Russland i 10 år om det er det som må til, så ber han EU og vesten om å overføre 500 milliarder kroner som han kan bruke de neste 6 månedene, hvor mye økonomisk skade skal vi ta av å bistå et land i øst europa som er det andre mest korrupte landet i Europa ifølge Corruption Perceptions Index?

Hva går disse pengene på bekostning av? Helse, skole, utdanning? Hvilken standard kan vi og bør vi forvente oss fremmover i vesten? Vi ser hvor mye prisene har steget de siste to månedene, priser som kommer i tillegg til inflasjonen og de allerede stigende prisene i markedet.

I tredje eller fjerde kvartal vil vi se resesjon det er jeg ganske sikker på og det vil igjen føre til at vesten blir panisk og skrur rentene for mye opp og sende vesten inn i en dyp økonomisk depresjon. Skadene og tap av liv som følge av dette vil langt overgå det vi ser i Ukraina men desverre evner ikke politikere å se lengre frem i tid enn til i morgen. Min anbefaling er at dere begynner å spare nå, ikke bare penger men verdier som kan være nyttig I fremtiden.

Skap samhold, knytt bekjentskap og styrk vennskap for vi kommer alle til å trenger en eller annen form for støtte i tiden som kommer. Politikere leker med våre penger og våre liv, de burde skamme seg. Faktisk skal jeg ikke dømme Zelenskyj for dette, han tenker bare på seg selv og sine interesser, politikere i vesten, norge, Europa de tenker bare woke. Kanskje de skulle ofret noen tanker for sine egne borgere innimellom istedenfor bare sine politiske interesser eller?

Finansieringsplattformen Devex sporer mer enn 850 informasjonskilder om de største finansierne rundt om i verden, inkludert nasjonale myndigheter, multilaterale byråer og de største filantropiske stiftelsene.

Et søk i plattformens database avslører mer enn 1,5 milliarder dollar i primært humanitære stipender, tildelt av nasjonale myndigheter og andre finansiører mellom 24. februar og 18. mars. I tillegg har Devex opparbeidet informasjon om nesten 11 milliarder dollar i lån og annen tilbakebetalingspliktig finansiering, ikke alt av det skal nødvendigvis brukes på bistand.

Den europeiske union har annonsert minimum €500 millioner  ($550 millioner) i humanitær finansiering, hvorav €90 millioner allerede er gitt til å finansiere mat, helsetjenester, overnatting og andre nødvendigheter for sårbare mennesker i Ukraina og flyktninger i Moldova.

I tillegg til humanitære tilskuddsmidler har EU også gitt hundrevis av millioner i lån og annen finansiering, både direkte og gjennom Den europeiske investeringsbanken .

I mellomtiden har Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling , som er delvis eid av EIB og av EU og dets medlemsland, stilt 2 milliarder euro i lånefinansiering  tilgjengelig.

Den amerikanske regjeringen har annonsert en enorm pakke med nødfinansiering til Ukraina, verdt 13,6 milliarder dollar, inkludert både militær og humanitær hjelp. Mange detaljer om utgiftene skal fortsatt utdypes, og oppdateringer vil bli registrert i Devex sin finansieringsplattform når mer er kjent om hvordan den humanitære finansieringen vil bli kanalisert.

Foreløpig har The New York Times en god oversikt  over hvordan pengene forventes å bli brukt, med mathjelp, helsehjelp og annen bistand på 2,65 milliarder dollar, mens migrasjons- og flyktninghjelp utgjør 1,4 milliarder dollar.

Så langt inkluderer Devex Funding Platform en rekke innledende kunngjøringer fra den amerikanske regjeringen, inkludert  186 millioner dollar  fra forrige uke, en forpliktelse på 53 millioner dollar  fra tidligere denne måneden, og en innledende avsetning på 54 millioner dollar  da krigen først brøt ut.

Storbritannia

Storbritannia har annonsert totalt  400 millioner pund  (530 millioner dollar) for Ukraina, selv om ikke alt dette er humanitær finansiering. Den siste kunngjøringen på 100 millioner pund  vil gå til humanitære formål.

Verdensbanken

Verdensbanken  og Det internasjonale pengefondet  er ansvarlige for mye av de nesten 11 milliarder dollar i lån og annen tilbakebetalingspliktig finansiering som har blitt forpliktet til Ukraina så langt, med kunngjøringen av to pakker verdt 2,2 milliarder dollar og 3 milliarder dollar .

Privat sektor

Mange private finansiører har stilt penger til rådighet. Med 22 millioner dollar ga IKEA Foundation  det største bidraget til ulraina en nylig  kunngjøring avslører at hele  200 millioner dollar om finansiering for FNs flyktningorganisasjon . Andre givere til denne forpliktelsen inkluderer private selskaper som spenner fra Adidas til Cisco, samt skuespillerne Ryan Reynolds og Blake Lively.

Teknikgigantene Google  og Meta – tidligere kjent som Facebook  – har hver annonsert 15 millioner dollar  i finansiering  for Ukraina, selv om mye av det vil komme i form av kreditter som lar frivillige organisasjoner annonsere og samle inn penger gratis. Andre teknologiselskaper har forpliktet seg til støtte i form av naturalier – spesielt Elon Musks SpaceX , som har donert Starlink-satellitter  for å sende internettilgang fra verdensrommet.

Allmennheten

Devex sin database fanger ikke opp penger gitt direkte til frivillige organisasjoner for å gi humanitær støtte til Ukraina, og begrenset data er tilgjengelig om hvor mye som har blitt donert i de fleste land. Det er imidlertid mulig å lage et estimat.

I Storbritannia har  Disasters Emergency Committee  estimert hvor mye penger som blir donert til nødappeller, og dette vil sannsynligvis fange flertallet av offentlige bidrag. De sa at 200 millioner pund  er samlet inn så langt.

NGOer har lansert lignende appeller over hele USA og EU. Hvis folk på tvers av disse områdene har gitt i samme hastighet, kan deres offentlige donasjoner – kombinert med de i Storbritannia – utgjøre rundt 3 milliarder dollar.

Hva mangler?

Noen av de andre typene finansiering for Ukraina har ikke blitt fanget opp i Devex sin finansieringsplattform og er derfor ekskludert fra disse estimatene.

For det første er mange kunngjøringer om bistand til Ukraina primært for militær støtte. De som inneholder en blanding av militær og humanitær hjelp er utelatt fra disse dataene.

For det andre fokuserer Devex sitt søk på finansiering øremerket Ukraina, så det vil ikke nødvendigvis inkludere finansiering for Polen, Ungarn og omkringliggende land for å støtte deres arbeid med ukrainske flyktninger, og det inkluderer heller ikke finansiering som disse landene har forpliktet seg til å støtte flyktninger innenfor deres grenser.

For det tredje inkluderer dataene som fanges her kun finansieringskunngjøringer og inkluderer dermed ikke tilskudd, kontrakter og anbud for tjenester som også kan gå til Ukraina, selv om disse er tilgjengelige i databasen.

Og til slutt, mens Devex sporer typiske kilder til bistandspenger, har mange andre som vanligvis ikke gir slik finansiering stått frem for å gi til Ukraina. Derfor kan det hende at disse ikke gjenkjennes i Devex Funding Platform.

Norge

Norge har besluttet å gi to milliarder kroner til Ukraina. Nedenfor er en oversikt over hvordan disse har blitt fordelt i to omganger.

Den siste fordelingen av 758 millioner kroner fordeler seg på følgende måte:

 • 215 millioner til Verdens matvareprogram (WFP) for matsikkerhet og bekjempelse av sult.
 • 100 millioner til norske humanitære organisasjoner
 • 265 millioner til EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM).
 • 178 millioner til reserve.

1,3 milliarder kroner er allerede fordelt på følgende måte:

 • 250 millioner kroner til FNs regionale responsplan som ledes av FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).
 • 350 millioner kroner til Røde Kors-bevegelsen, inkludert Norges Røde Kors.
 • 144 millioner kroner til norske humanitære organisasjoner for deres humanitære innsats i Ukraina og nabolandene.
 • 100 millioner kroner i materiell støtte og bistand gjennom EUs ordning for sivil beredskap (UCPM)
 • Øvrig støtte er i hovedsak utbetalt til FN-organisasjonenes humanitære innsats i Ukraina.
 • 200 millioner kroner i budsjettstøtte til den ukrainske staten. Pengene vil brukes på lønninger til helsepersonell, lærere og statsansatte og til utbetalinger av pensjoner og sosialhjelp.
 • 100 millioner i støtte til Moldova. Moldova, et av Europas fattigste land har tatt imot over 400.000 flyktninger. Støtten skal både hjelpe sårbare flyktninger og gå til myndighetenes innsats.
 • I tillegg kommer norsk kjernestøtte til FNs høykommissær for flyktninger, Verdens matvareprogram, Ocha og FNs nødhjelpsfond, Cerf.

Regjeringen har foreslått å bruke 10,7 milliarder kroner for å sette norske kommuner i stand til å motta, bosette og følge opp flyktninger fra Ukraina.

Bistand som har gått gjennom EUs program for sivil beredskap, UCPM:

Ukraina:

 • Helsemateriell: 22 stk 100/10-enheter, som tilsvarer helsemateriell for behandling av 100 pasienter i ti døgn. Dette tilsvarer ti tonn materiell fordelt på 44 paller som er kjørt med to trailere til Polen. Helsemateriellet er gitt av Helsedirektoratet.
 • Medisiner/legemidler: 53 tonn med ulike medisiner og legemidler fordelt på 175 paller transportert på sju trailere, kjørt til Polen for videre transport. Dette er gitt av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.
 • PPE/smittevernutstyr: PPE som smitteverndrakter, hansker, masker osv. (ca 1,4 millioner enheter/deler) og som tilsvarer 239 paller, ble transportert på fem trailere til Polen. Utstyret er gitt av Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene.
 • Ambulanser: Fire ambulanser med noe utstyr ble sendt på to trailere til Polen for videre drift i Ukraina. Ambulansene er gitt av Helse Midt-Norge.
 • Brannutstyr: 300 tonn brannutstyr/skum er gitt til Ukraina.

Moldova:

 • Telt og senger: 40 Rofi-telt i størrelsene 30 til 96 m2 og 330 feltsenger er donert og levert til Moldova tiltenkt ukrainske flyktninger. Teltene og sengene er transportert sammen med hygieneartikler (se under).
 • Hygieneartikler: 5000 hygieneartikler tiltenkt ukrainske flyktninger er transportert sammen med telt og senger.

Militær bistand:

Så dere skjønner, dette er snakk om veldig mye penger, men hva går det på bekostning av? Hvem betaler regningen når alt kommer til stykket? Det er vi folket som må betale, folket i norge og folket i vesten. Hvis dere tror dette ikke får enorme ringvirkninger så er man ganske naiv. Du skal nemlig betale. Og husk, dette er bare den første måneden i krigen og i slutten av april kommer det nye regnskapet. Norge snakker om 5-10 milliarder kroner. Men de kan ikke gi dødssyk nordmenn livsforlengende medisin selvfølgelig.

Hvor mye mer trengs?

FN  lanserte en “flash appell” på 1,7 milliarder dollar 1. mars. De  har sagt at denne finansieringen vil være nok til å dekke ut april – og så langt har de bare mottatt 36 %  av midlene som er forespurt.

Les artikkelen direkte på Politikeren