Et gedigent paradoks: Kan Tyskland bli tvunget å åpne North Stream 2 som følge av ukrainsk gasskutt?

Derimot.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

derimot.no:

Verden og politikken er full av paradokser. Politiske ledere slår seg for brystet og deklamerer hvilken politikk de vil satse på med fine ord og fraser. Men så må de bite i seg erklæringene. Denne gangen kan det skje allerede ved første korsvei.

Først inngår den tyske regjeringen og Russland en avtale om bygging av en russisk gassledning (North Stream 2) til Tysklaand. Russland godtok avtalen selv om landet var skeptisk til hele prosjektet. Så gjennomføres det til tross for stor politisk motstand og forsøk på å blokkere det fra USAs side. Den tyske regjeringen som ville ha rørledningen var ikke pådriver for fullførelsen, det var det skeptiske Russland som måtte være.

Den tyske regjeringen våget ikke åpent å utfordre og trosse USAs politisk.

Da ledningen var klar til bruk ble den ikke åpnet, men ble utsatt i et halv år av formal-juridiske årsaker. En kan spekulere i hvilken grad Tyskland ble utsatt for politisk press fra USA. Men de hadde en utenriksminister fra «De grønne» som ikke var særlig begeistrer for økte CO2-utslipp i Tyskland som følge av russisk gass.

Krigen i Ukraina førte til en omfattende sanksjons-regime også fra Tyskland overfor Russland. De truet med å kutte landets livgivende pulsåre – energien fra Russland. Den som henger i en line over avgrunnen truer altså redningsfolkene med å kutte linen. Store, tomme ord fra Tyskland. Egentlig ganske patetisk og pinlig.

Nå stanser de som Tyskland skal hjelpe, Ukraina, også gassen til landet. Og da har kanskje ikke den tyske regjeringen andre muligheter enn å åpne den omstridt og forhatte North Stream 2 – rørledningen gjennom Østersjøen som de engang ba russerne å bygge for å sikre den langsiktige energisikkerheten i Tyskland?

Men vi får se. Kanskje Tyskland foretrekker politisk-økonomisk selvmord.

Knut Lindtner
Redaktør

Ukrainas delvise gasskutt til Europa kan fremtvinge aktivering av North Stream 2

Kiev forsøker å presse Europa ved delvis å stoppe gassen fra Russland.

Av Paul Antonopoulos

Ukrainas beslutning om å delvis deaktivere strømmen av gass øremerket Europa vil være kortvarig, da den ikke bare vil forårsake store problemer for den europeiske økonomien, men den vil også etterlate Kiev uten milliarder av dollar i transittskatteinntekter – noe de sårt trenger etter som økonomien er i ruiner.

Beslutningen om å stoppe gass fra Sokhranivka stanser rundt en tredjedel av den russiske gassen som ankommer Europa via Ukraina. Målestasjonen håndterer så mye som 32,6 millioner kubikkmeter per dag, ifølge GTSOU.

«Som et resultat av den russiske føderasjonens militære aggresjon mot Ukraina, er flere GTS-anlegg lokalisert i territorium midlertidig kontrollert av russiske tropper og okkupasjonsadministrasjonen,» sa selskapet.

Kievs idé om å overføre gassforsyninger fra Sohranovka til Suja-gassterminalen, som ligger i ukrainsk-kontrollert territorium, har blitt avvist av det russiske statlige gasselskapet Gazprom som «teknisk umulig». I tillegg sa Gazprom at de oppfyller alle sine forpliktelser overfor europeiske forbrukere og leverer gass for transitt i samsvar med alle kontrakter.

Europa har allerede mindre gass enn det som trengs i dag, og problemet er ikke bare at prisen på gass vil gå opp, men det vil ikke være nok for nødvendig industriell produksjon.

Derfor vil Kievs forsøk på å presse Europa til ytterligere engasjement i krigen med Russland få liten støtte fordi det truer Europas økonomi i en tid da den allerede lider.

Kievs beslutning om å redusere gassstrømmen til europeiske markeder betyr også at Ukraina vil få svi fordi landet vil miste transittavgifter som det sårt trenger ettersom økonomien har stagnert. Et annet resultat som Ukraina ikke har vurdert, er at det kan tvinge Europa til å trosse USAs motstand mot Nord Stream 2-rørledningen. Hvis russisk gass ikke ankommer via Ukraina, kan det være selve katalysatoren som trengs for å aktivere Nord Stream 2.

Vil Ukrainas gass-stopp tvinge Tyskland til å aktivisere North Stream 2?

Hvis Ukraina fortsetter å redusere russisk gass til Europa melder spørsmålet seg om EU ville være villig til å potensielt gå tom for gass og/eller se prisene stige ytterligere på den ene siden, eller aktivere Nord Stream 2 på den andre.. Aktivering av Nord Stream 2 ville i realiteten bety politisk fiasko for USA. 

Av disse grunner er Ukrainas beslutning om å stanse en tredjedel av den russiske gassen til Europa sannsynligvis en bløff ettersom de trenger alle pengene de kan motta for øyeblikket.

Kievs uopphørlige krav om at Brussel legger en embargo på russisk energiimport til EU vil bli utfordret så lenge det er ledere, som Ungarns Viktor Orban, som prioriterer statens økonomi og folks velferd.

Det er godt mulig at denne uenigheten og mangelen på konsensus om embargoen i en situasjon der energi er et fundamentalt element, kan tvinge frem en revurdering av Europas politikk overfor Moskva.

Oversatt og bearbeidet av redaksjonen.

Forsidebilde: Tim Marshall

https://www.globalresearch.ca/ukraine-partial-gas-cut-europe-could-force-activation-nord-stream-2/5780098

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 2

Les artikkelen direkte på derimot.no

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar