Nyhetsrunden 5.3.2023 – Nav-kontorer skal barrikaderes, nytt islamsk terrorangrep i Sverige og Trump krever 50 billioner dollar fra Kina

Lykten.no: VIDEO ØVERST: Den anerkjente og prisbelønte skuespilleren Woody Harrelson gikk til angrep på de store farmasøytiske selskapene for å ha konspirert sammen mot folket. Monologen skapte oppstyr på venstresiden som har krevd at skuespillerens uttalelser må få konsekvenser.  Norge – Nav med rapport som skal bedre sikkerheten etter innvandrerangrepene De siste årene har flere […]

Continue Reading

Siste rester av vestlig kultur skal ødelegges

Lykten.no: Det er velkjent blant sosialantropologer at limet i en kultur grunnfestes gjennom vedvarende, uforandret overlevering av tradisjonene fra generasjon til generasjon. Det er sistnevnte element som har lagt grunnlaget for verdenshistoriens mest vellykkede samfunn her i nord. Lapskaus Det er åpenbart at vestlige regjeringer nå arbeider intenst med å omkalfatre sine respektive land til […]

Continue Reading

Nyhetsrunden 28.1.2023 – Pengedryss over anti-norske organisasjoner, 11-åringer seksuelt overfalt på badeland, og eldre og syke kastes ut av sine boliger

Lykten.no: Norge – Norske myndigheter gir 6.6. millioner til anti-norske organisasjoner. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som gir norske skattebetaleres penger til muslimske hat-organisasjoner, innvandrertunge bydeler, antinorske tenketanker og fotballklubber som er fronter for venstreekstrem politisk aktivisme. Pengene skal også gå inn i barne- og ungdomsskoler for å hjernevaske ungdommer i anti-norsk og anti-hvite […]

Continue Reading

Journalistikkens knefall for politiske kuppmakere!

Lykten.no: Objektivitet Det vil selvsagt aldri være mulig for et menneske å viderefortelle en historie objektivt uten at personlige, subjektive preferanser til en viss grad preger informasjonen. Hundre prosent objektivitet er en illusjon. Enhver tanke vår hjerne fornemmer, knyttes straks til tidligere erfaringer, som igjen former vår oppfatning av det inntrufne. Det er derfor journalistikk […]

Continue Reading

Brookings: Færre euroamerikanere i USA

Lykten.no: Det anerkjente forsknings- og utdannelsesinstituttet The Brookings Institution viser med hjelp av ny befolkningsdata hvordan det demografiske kartet i USA er å ferd med å endres dramatisk. Den delen av den amerikanske befolkningen der man fremst kan se en kraftig tilbakegang er blant euroamerikanere, samt yngre personer under 18 år. Les også: USA: Flykter […]

Continue Reading

Anne Bitsch – portvokter og tannhjul i venstresidens maskineri

Lykten.no: Forsøker du å stifte et parti? Etablere et bokforlag? Leie en offentlig institusjon for en politisk debatt? Arrangere en lovlig demonstrasjon? Da må du først være godkjent av de høye yppersteprester – og prestinner – innen den norske intellektuelle eliten. En elite som bærer preg av å ha fått være uimotsagt og med tung […]

Continue Reading

Åpenbaringen – ingen lystelig lesning for religiøse

Lykten.no: Dyrlignende makter I de hebraiske skrifter (Daniel) blir jo nettopp store riker omtalt som «dyr» med deres ulike egenskaper. Johannes viderefører denne tradisjonen, og presenterer «slutt-dyret» som en inkarnasjon av de tidligere maktenes brutale uttrykksformer. Religiøs skjøge Men i motsetning til tidligere «dyrs» avhengighet av religion og presteskap for å beholde makten over sine […]

Continue Reading

Den økte kriminaliteten i Norge har blitt en vekstnæring som må stoppes

Lykten.no: Kriminalitet skaper utrygghet, derfor vil Norgesdemokratene bekjempe og forebygge kriminalitet. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere må straffes. Utenlandske kriminelle skal selvsagt automatisk utvises fra Norge. Tryggheten i samfunnet skal og må være, et offentlig ansvar. Kriminalpolitikken må forebygge bedre, oppklare mer, og reagere mer effektivt ovenfor de kriminelle. Forebygging er grunnlaget for gode […]

Continue Reading