261200406_10158681299390868_962101865659924345_n-58ad0edd

Fem betraktninger om Stortingets hodeløse tilknytning til EU’s energibyrå ACER etter at vi har hatt 2 Folkeavstemninger med NEI til EU

Blog
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)
261200406_10158681299390868_962101865659924345_n-58ad0edd
Her vises den inkompetansen både mange journalister og politikere ikke har fått med seg. Her 5 betraktninger om Stortingets hodeløse tilknytning til EU’s energibyrå ACER etter at vi har hatt 2 Folkeavstemninger med NEI til EU:
  1. Forstår våre folkevalgte forskjellen på stabil strømproduksjon basert på naturlig og gratis nedbør over Norge (et nasjonalt fellesskapgode bygget opp over generasjoner som tidligere representerte gratis innsatsfaktorer med nesten 100% utnyttelse av vannmagasinlagret energi) og strøm produsert av dyre innsatsfaktorer med fossil forbrenning og enormt varmetap (60-70%)?
  2. Forstår de forskjellen på stabil strømproduksjon og ustabil tilfeldig strømproduksjon fra vindkraft og sol-paneler som overhode ikke har noen forutsigbarhet? (Dessuten blåser det normalt lite når det er kaldt)
  3. Tror våre politikere at norske husholdninger skrur opp temperaturen til det dobbelte, lager middag og dusjer flere ganger pr dag, vasker tøy kontinuerlig etc etc fordi vi hadde et nødvendighetsgode gjennom norsk billig vannkraft? ( I tillegg hadde vi også regulering av dette gjennom OVERFORBRUK)
  4. Forstår våre folkevalgte den katastrofale effekten av deres DEREGULERING AV KRAFT og TELEMARKEDET (NPM) som startet med ENERGILOVEN av 1991 som definerte det nasjonale nødvendighetsgode vannkraften vår til en HANDELSVARE SOM NÅ SELGES INTERNASJONALT gjennom lekebørsen NORD POOL på NEW YORK børsen NASDAQ?
  5. Bryter ikke vårt Storting og våre folkevalgte Grunnlovens § 115 som regulerer adgangen til å overdra myndighet til internasjonale organisasjoner med overnasjonal myndighet? (Bestemmelsen kommer kun til anvendelse ved suverenitetsavståelse, det vil si dersom det er tale om overdragelse av myndighet til å treffe beslutninger med direkte virkning i Norge som vi nå definitivt ser konsekvensen av)
HOVEDSPØRSMÅLET:
ER DET IKKE PÅ TIDE Å STARTE FOLKEVALGTOPPLÆRING AV VÅRE HODELØSE FOLKEVALGTE OM OMBUDSROLLEN DERES FOR DET NORSKE FOLK OG NORSKE NÆRINGSLIV OG SOM DE EGENTLIG ER VALGT TIL?

Facebook linken under fører til en gruppen Kutt kablene! med snart 4 tusen medlemmer på kort tid. 

Hans Arthur Kielland Aanesen
Author: Hans Arthur Kielland Aanesen

Utdannet ved NTNU med Mastergrad i Teknisk Kybernetikk og er Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. I tillegg til sitt internettbaserte standardiseringsarbeid har jeg jobbet i både store og små internasjonale og nasjonale selskaper med systemutvikling og programmering i ABB, Electrolux, Valmet Automation og Falken Redningskorps. Er også gründer av flere småbedrifter innen IT med programvareutvikling med Internett-løsninger for tjenesteutvikling og standardisering gjennom IT & Integration AS(ITI), IaM AS, VSG AS og EPR-forum som de viktigste.

Legg igjen en kommentar