AJP 57 | Lone Beate Ebeltoft – «same» brukes som skjellsord

Antijantepodden.no

Lone Beate Ebeltoft er sjøsame, var med på å etablere Sjamanistisk forbund, syr samekofter og jobber til daglig for Tromsø Arctic Reindeer, som viser frem den samiske kulturen til turister. Hun er stolt av sin kulturarv, og er bevisst på den smertefulle historien der kristning og nasjonsbygging førte til undertrykkelse av det samiske folk. Mobbing er fortsatt en så stor del av samenes hverdag at de satte i gang kampanjen «Nok nu!» for noen år siden. Ebeltoft forteller hvordan splitt og hersk- taktikk har ført til at selv samene angriper hverandre for å uttrykke sin egen kultur, av frykt for å få problemer med storsamfunnet. Etter to vonde år med nye statlige overgrep, ønsker hun å etablere lokale fellesskap som kan finne en annen måte å leve livet på, og som gjennom helhetlig helse, ren mat og å leve i pakt med naturen også kan bli en ressurs for storsamfunnet.

KILDER:
› Lone Beate Ebeltoft
  • Alveskogen Design
  • Tromsø Artic Reindeer
› Jordloven for Finnmark, 1902
› Fornorskingspolitikken
› For knappe 50 år siden var samisk forbudt i skolen
› Arkeolog Mattis Danielsen – Den usynlige historien
› NRK: Samer tåler mobbing
› Primstav
› Samiske trommer
› Skallemålinger av samer
› Snøfrid Svåsedatter (søk)

Opptaksdato: 2022-03-21
Publiseringsdato: 2022-04-17

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden