AJP 30 | Runi Rogers – det er ikke bare uvaksinerte som sprer viruset

Antijantepodden.no

Mikrobiolog Runi Rogers stusser over medias narrativ om at det bare er uvaksinerte som sprer viruset. Forskning viser at vaksinerte sprer viruset minst like mye som uvaksinerte, og mange av tiltakene rettet mot de som ikke har tatt vaksinen, gir derfor ingen mening. Hun er også bekymret for at vaksinen settes på feil måte, noe som kan forklare mange av de alvorlige bivirkningene. Rogers ble diskreditert av faktisk.no i juni i år på grunn av manglende kompetanse. Bakgrunnen for dette, var at de hadde sjekket LinkedIn-profilen hennes, der hun bare hadde registrert noe av arbeidserfaringen sin.

Opptaksdato: 2021-10-18
Publiseringsdato: 2021-10-24

Last ned episoden

Gå direkte til Antijantepodden