Advokat i helserett sier at alle som bidrar til at barn blir vaksinert mot Covid-19 bør strafferettslig forfølges!

nononsensenews.org

Av Are.

are

Beate Bahner, advokat med helserett som sitt spesialfelt, kommer her med en skarp advarsel til alle de som gir vaksinen mot Covid-19 til barn og unge. Hun adresserer både foreldre, medisinsk personell og alle andre som medvirker til at aldersgruppen 5-18 år blir injisert med denne hasardiøse væsken.

Denne brannfakkelen ble kastet ut i eteren 19. desember i fjor av tyske Beate Bahner, forfatter og helserett-advokat. Bahner adresserer spesifikt Pfizer-vaksinen med produktnavnet Comirnaty, og sier denne vaksinen er et brudd på medisinsk etikk. Grunnen for dette er denne vaksinens innhold av to hasardiøse stoffer: ALC 315 og ALC 159. Dette er to partikkeldannende lipider produsert av teknologi-selskapet Echelon Corporation, som ikke er et farmasøytisk selskap. (Disse stoffene er beregnet til bruk i automasjonsteknologi, og har lite i en menneskekropp å gjøre). Eksempelvis er det ikke gjort noen vurderinger av giftighet og kreftdannende egenskaper i forbindelse med noen av disse to stoffene. Kort fortalt er det forbudt å bruker stoffer som dette på mennesker, men de er like fullt ingredienser i denne vaksinen. Dette er brudd på legemiddellovens paragraf 95, som sier at det er straffbart å bruke tvilsomme legemidler på mennesker. I følge Bahner lyder strafferammen på inntil 10 års fengsel.

Bahner framholder at denne vaksinen nå gis uten forhåndsinformasjon om ingredienser og risiko, noe som er et brudd på legemiddellovens paragraf 5 og 8. Hun fortsetter med å si at dersom man velger å gi barn og unge denne injeksjonen etter å ha hørt hennes advarsel, så har man gjort seg straffeskyldig.

Hun trekker fram at det forelå 1800 rapporterte dødsfall i Tyskland da hun forfattet sin video, altså per 19. desember 2021. Dette var 9 måneder etter at vaksinasjonen hadde startet. På dette tidspunkt var antall rapporterte dødsfall fra Covid-19 vaksinasjoner hele 23 ganger høyere enn antallet rapporterte dødsfall fra flere hundre millioner vaksinasjoner i løpet av de 21 siste år. Hun legger til at den nåværende rapporteringsgraden er lav, slik at det kan være 100 ganger flere som er død av vaksinen mot Covid-19 enn det de offentlige tallene viser.

19. desember 2021: Spesialistadvokat i helserett Beate Bahner kommer med en brannfakkel i forbindelse med vaksineringen av barn og unge.

Min kommentar: Endelig kommer det noen «tungvektere» på banen med kraftigere skyts ovenfor det medisinske etablissementet og de myndighetene dette etablissementet kontrollerer! Det er en selvfølge at barn og unge skal skånes for denne vaksinen, først og fremst fordi dette er en eksperimentell gentarapi med uante konsekvenser. (Som sådan bør alle unngå denne injeksjonen). Vaksinen er dessuten helt overflødig i forbindelse med barn og unge, siden denne aldersgruppen utgjør et naturlig buffer mot Covid-19. Det vil si at individene i denne aldersgruppen i all hovedsak er immune, og derfor beskytter resten av oss mot å bli smittet av Covid-19. Dette er også grunnen til at jobben som grunnskolelærer er den tryggeste jobben av alle, såfremt man ønsker å unngå å bli smittet av dette viruset. (Jfr. en amerikansk undersøkelse).

Robert Malone, forsker og oppfinner av teknologien i vaksinen mot Covid-19, advarer mot å gi denne vaksinen til barn og unge!

Foreldre som lar sine barn bli vaksinert mot Covid-19 utviser grov uforstand i en omsorgssituasjon. Faktabasert informasjon har lenge vært lett tilgjengelig, og unnskyldningen «jeg visste ikke» er uholdbar.

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!

Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker mesteparten av tiden vår på, og vi gjør det med glede. Dersom dere setter pris på innsatsen vår, vurder å støtte oss via
nettbank, DNB-konto 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER, eller
nettbutikken vår — kjøp kvalitets-klær med tankevekkende motiver som vi har laget selv HER.

Hjertelig takk! ? hjerte_fin

Les artikkelen direkte på Nononsensenews