Å kalle fakta for konspirasjonsteorier er kontraproduktivt

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Transitt Magasin gjør seg selv en bjørnetjeneste når de velger å ukritisk slippe til Bente Pihlstrøm og Gerd Johnsen med falske anklager mot Legatum Publishing om at vår publikasjon, Old Europe Stop The Great Replacement, fremmer konspirasjonsteorier. Dette er ikke journalistikk men politisk aktivisme.

Old Europe Stop The Great Replacement. (Bilde: Legatum Publishing).

Et velfungerende samfunn er avhengig av høy av tillit mellom landets medier, den fjerde statsmakt, og befolkningen. Dårlig og ensidig journalistikk ødelegger denne tilliten. Enhver person som har besøkt en vesteuropeisk storby de siste årene ser med sine egen øyne at sammensetningen av befolkningen er i sterk endring.

Når vestlige politikere fremmer økt innvandring for å bøte på eldrebølgen er det likegyldig om man kaller fenomenet for “Utskiftingsmigrasjon” (oversatt fra engelsk) slik som FN gjør, eller om man kaller det for “Den store utskiftningen” slik som vi og Camus gjør. Fenomenet som beskrives er et statistisk faktum at etniske europeere utgjør en stadig mindre andel i sine respektive hjemland. Som redaktør av Old Europe Stop The Great Replacement, ble jeg nettopp overrasket over hvor godt dokumentert den demografiske endringen er av statlige og offentlige kilder.

Les også: Intervju med en norsk dissident

Boken står på egne ben. Og her må jeg som redaktør påpeke at det ikke på noe sted hevdes at utskiftningsmigrasjonen er et resultat av en konspirasjon med onde bakenforliggende hensikter, noe som Pihlstrøm eller Johnsen hadde visst hvis de faktisk hadde lest boken. Beveggrunnen til at vi som forlag besluttet å utgi denne boken er fordi vi mener at den er et relevant og viktig bidrag til samfunnsdebatten.

Når det kommer til “konspirasjonsteorier” skal jeg være den første til å påpeke at det finnes teorier om konspirasjon på deler av høyresiden, og har tatt et oppgjør med dette på min blogg for over to år siden:

Dissidentbevegelsen må ta et oppgjør med dette «Grand Conspiracy»-synet på verden. En slik tolkning av verden er ikke hensiktsmessig, fordi det gjør at man ikke ser den faktiske maktdynamikken som foregår. Slike teorier om en stor konspirasjon gjør at man ender opp med feil analyse av verden og trekker dermed også feile konklusjoner.

Podcast – Hvorfor er Fridtjof Nansen et viktig forbilde for folk på høyresiden?

Grunnleggeren av forlaget vårt, Tore Rasmussen, har også gjort rede for sitt syn angående “Den store utskiftningen” og anklagene om konspirasjonsteorier rundt dette i et lengre leserinnlegg publisert på Document 22. Januar i år.

Det er påfallende at Transitt Magasin i en sak skrevet av to journalister og en researcher ikke greide å finne frem til Rasmussens og mitt syn på dette temaet, i en artikkel hvor anklager om å spre konspirasjonsteorier står sentralt. Dette svekker Transitt Magasin og John Færseth sin troverdighet. Man ender opp i en diskusjon om “kjemper og vindmøller”, heller enn sakens substans, som er den demografiske utviklingen i Europa.

En annen interessant observasjon er at Res Publica, som i siste instans er eid av LO, finner det opportunt å gå til angrep på vårt lille forlag. Å dra opp facistspøkelset og å angripe oss er nok mer samlende for Johnsens flokk, heller enn å ta den vonde debatten om hvorfor LO ikke makter å stå opp mot overnasjonale strukturer som truer norske arbeidsplasser og velferden til norske arbeidere.

Les også: Norgesdemokratene kommenterer Litteraturhuset i Oslo sin sensur av debattbok om demografi

At Humanist Forlag, som eies av Human-Etisk Forbund, ønsker å nekte oss organisasjonsfrihet er heller ikke så overraskende. Deres dogmatiske og blinde tro på såkalte liberale verdier gjør dem nesten programforpliktet til å angripe alle som beveger seg utenfor deres stadig smalere meningskorridor.

Med dette utspillet så kaster Transitt Magasin, Res Publica og Humanist Forlag masken og viser sin hyklerske inkonsistens. De er akkurat så liberale som de ønsker å være når de passer dem selv.

Transitt Magasin avviste dette tilsvaret.

Dette leserinnlegget ble først publisert på Legatum Publishings blogg og Substack-kanal.

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar