5G i Frankrike: Hører demonstrasjoner til fortiden? Befolkningen tyr nå til drastiske virkemidler…

nononsensenews.org

Av Are.

Det er stadig flere som nå gjør aktivister av seg. Felles for alle disse, blant annet meg selv, er at vi ønsker en slutt på den galskapen vi ser bre om seg i samfunnet. I denne forbindelse skal det bemerkes at alle passive ordrefølgere blant oss er en betydelig del av problemet. Dette er de som er villige til å gjøre hva det skal være for å kunne motta enda en lønningspose. Men, selvfølgelig, det er våre politiske «ledere» og de bakenforliggende kreftene som styrer skuta i retning av fossen. I bunnen av stupet venter det ultimate tyranniet, nemlig FNs nye verdensorden (New World Order — NWO).

Utrullingen av 5G står helt sentralt i dette planlagte, (hysj, hysj) tyranniske samfunnet, hvor overvåkning og ranet av individuell frihet er blant de mest framtredende karakteristika. 5G utgjør den teknologiske bærebjelken i dette plottet mot menneskeheten, for det kreves nemlig en enorm digital informasjonsutveksling for å kunne realisere den nye verdensordenen. 5G er teknologien som skal muliggjøre dette ranet av vår frihet. Uten 5G, ingen Great Reset. Uten Great Reset, ingen NWO og tyranni. Aktivister har derfor sett verdien i å forsøke sparke beina under 5G…

Siden det har blitt så stille rundt den stadig pågående 5G-utrullingen, er det betimelig å spørre om koronakrisen og smitteverntiltakene er skapt nettopp for at «makta» skal kunne holde nede motstand mot den massive implementeringen av denne påvist helseskadelige, mikrobølgebaserte teknologien, samt bortforklare symptomene på relatert strålingssyke. Noen aktivister hevder endog at 5G-stråling skaper koronavirus(!)

Høring i Canada: 5G er påvist å forårsake helseskade

5G er en ny og spesielt høyfrekvent (kraftig) type stråling som kommer i tillegg til den eksisterende strålingen fra bl.a. wifi og 4G. Eventuelle skadelige langtidseffekter fra 5G-teknologien gir oss god grunn til bekymring. Slik situasjonen nå er, brukes koronakrisen trolig til å tåkelegge de mer akutte skadene fra 5G-strålingen. Strålingssyke kan nemlig bortforklares ved å hevde at symptomene er forårsaket av et koronavirus — selv om dette viruset ikke er vitenskapelig påvist å eksistere(!) I tillegg forhindrer lockdowntiltakene at folk kan samles, noe som begrenser mulighetene våre til å motsette oss utrullingen av 5G. Slik sett er den oppkonstruerte koronakrisen gull verdt for maktpakket og dets ønske om å kunne rulle ut 5G mest mulig uhindret.

Her ser vi en 5G-mast som er satt fyr på av aktivister. Sannsynligvis er dette i Storbritannia.

Rundt 140 sabotasjehandlinger har blitt registrert i Frankrike i løpet av tiden mellom januar 2020 og desember 2021, hvor infrastrukturen for telekommunikasjon har vært en målskive for aktivister. Sabotasjen har manifestert seg i form av reléantenner som har blitt satt i brann, fiberoptiske kabler som har blitt økset i biter, og master med 5G-sendere som har blitt veltet ved bruk av sprengstoff. I nattens mulm og mørke brenner franske aktivister anleggsmaskiner, pluss at telefonreléer og koblingsskap ødelegges med vinkelsliper. Utstyr som brukes til å bygge ut 5G-nettet blir ødelagt, og brannstifting er ofte benyttet blant aktivister. Blant annet ble fire varebiler fra et fiberoptisk installasjonsfirma satt i brann.


Det spørs om tiden med folkedemonstrasjoner nå er på vei til å bli historie. Våre politiske ledere reagerer ikke nevneverdig på mennesker som begrenser sin motstand til å si «nei, vi samtykker ikke». Lederne bryr seg ikke selv om mengden av demonstranter blir stor, bare se på situasjonen i Frankrike: President Emmanuel Macron er i dag ekstremt upopulær blant franskmenn, nærmest forhatt. Mye av årsaken til dette ligger i den drakoniske lockdownpolitikken som hans regjering har stilt seg bak, men også regjeringens politikk på et mer generelt grunnlag. Franske bønder har eksempelvis dynket regjeringsbygninger i hestemøkk for å vise hva de synes om Macron-regjeringens strupetak på jordbruket.

Så lenge det franske folket ikke gjør noe mer enn å demonstrere, vil Macron fortsette med tyranniet. Underskriftskampanjer er bare en annen måte å si «nei» på, og gir derfor heller ikke resultater. Det er dette franskmennene nå har innsett, og derfor tyr de nå til konkret handling ovenfor franske myndigheter og utrullingen av 5G…

Den franske aktivismen virker å være godt organisert, hvor det blant annet kartlegges og klargjøres hvilke lokasjoner som er spesielt «risikable» med hensyn på overvåkning og eventuell pågripelse. Aktivistgrupper fra forskjellige land kommuniserer også på tvers av landegrensene. Eksempelvis ble det i løpet av våren 2020 satt i gang en rekke branner i telekommunikasjonsmaster, både i Belgia, Italia, Nederland og Storbritannia.

5G-2Motivene for franskmennenes aktivisme synes imidlertid å spenne videre enn bare det å unngå ting som strålerelatert sykdom, overvåkning av befolkningen og slaveri. Det eksisterer en god del frustrasjon i sivilbefolkningen vedrørende det faktum at man praktisk talt er forsvarsløs dersom myndigheter bestemmer seg for å sette opp master med basestasjoner i nærheten. I så måte har disse mastene vært sprengt i et forsøk på å hindre sykdom samt visuell forurensning og påfølgende verditap hos nærliggende eiendommer.

Så kan man synes hva man vil om denne formen for aktivisme. Noen ganger går dette unektelig utover allmenne tjenester, slik som f.eks. menigmanns tilgang til Internett. De franske aktivistenes skadeverk beløper seg også til enorme summer, hvor kostnadene forbundet med én enkelt sender-mast beløper seg til et par millioner norske kroner. Totalt beløper de franske aktivistenes skadeverk seg til flere hundre millioner norske kroner, og det er nok skattekroner som vil bli brukt for å bøte på en betydelig del av ødeleggelsene.

Det heter seg at man må knuse noen egg for å lage omelett, og noe må vi derfor være villig til å ofre for å forhindre det ultimate slaveri og tap av individuell frihet. Gitt at det får gå litt mer tid og vi nordmenn når å lide litt mer, vil vi ta etter franskmennene og sabotere utbyggingen av 5G? Hvis ikke en masseoppvåkning skjer snart, vil trolig nettopp dette skje.

Vi trenger støtte fra dere for å holde bloggen gående!
Kiri og jeg skriver for å opplyse og berike dere alle. Det er dette vi bruker tiden vår på. Dersom dere setter pris på det vi gjør, vurder å donere til oss og bloggen vår via
nettbank, DNB-konto 0535062432 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER, eller
– å kjøpe kvalitets-klær med tankevekkende motiver i nettbutikken vår HER.

Hjertelig takk! ? hjerte_fin