Jeg våger nå påstanden: «Covid-19» har INGENTING med virus å gjøre, men desto mer med DETTE…

nononsensenews.org

areHva i all verden er dette for en overskrift, spør du kanskje? «Alle vet da at Covid-19 er en sykdom som skyldes forskjellige varianter (mutasjoner) av SARS-CoV-2 viruset». Men stemmer det? Påstanden om at Covid-19 forårsakes av dette viruset og dets varianter har ingen forankring i vitenskap, og vitenskap er liksom selve verktøyet vi bruker for å framskaffe fakta. Isteden for at du nå himler oppgitt med øynene for så å bla deg videre fra denne artikkelen, gi meg en sjanse til å redegjøre for saken i det følgende…

For å kunne kunne hevde at «Covid-19» skyldes et virus, forutsetter det at de har greid å påvise eksistensen av det. Helt elementært, eller hva Vel, forsøk å gjett hva… Ingen har greid å påvise eksistensen av dette viruset ved bruk av vanntett vitenskap(!) Jepp, les siste setning én gang til om det måtte trenges. Jeg har sjekket med tilstrekkelig mange pålitelige kilder som i detalj forklarer hvorfor det bare er løgn og oppspinn når det hevdes at koronaviruset har blitt påvist. Vi har blitt forledet til å tro at viruset er reellt, men det stemmer ikke! Og gjett hva: Det jeg her sier er ikke unikt for SARS-CoV-2 viruset. Her kommer nemlig bombe nummer to: ingen virus har fått sin eksistens vitenskapelig bevist. Eksistensen av virus er bare en profitabel påstand, som har gjort at legemiddelindustrien har kunnet selge kurer og vaksiner i bøtter og spann mot en påstått farlig fiende. Ikke bare farlig, men den perfekte fiende — den usynlige fiende. Under den påståtte påvisningen (purifiseringen og isoleringen) av virus fra prøvekulturer har det vært begått utilgivelige brudd på vitenskapelige prinsipper. I praksis betyr det: vi er utsatt for reinspikka svindel i vitenskapens navn!

Jeg skal ikke utdype i detalj hva disse bruddene på god vitenskap består i, for der kan dere høre i det korte foredraget av av lege Tom Cowen under. Det holder å bare kvikt slå fast at de har mikset inn fremmed DNA i den syke vertens prøvekultur, for så å la dette vokse i enda en cellekultur bestående av apenyrer, for deretter å tilsette kjemikalier (antibiotika) som bryter ned det biologiske materialet. Til slutt har de ekstrahert ut DNA-fragmenter som det ikke er mulig å kjenne opprinnelsen til, og til slutt forsøke beregne hele DNA-sekvensen ved hjelp av computere.

I en slik fremgangsmetode foreligger det uakseptable brudd på vitenskapelige prinsipper. Hvordan kan man vite at DNA-fragmentet man har tatt utgangspunkt i virkelig kom fra den syke verten og ikke fra DNAet som ble blandet inn? Kochs postulater krever at den aktuelle mikroorganismen (her: viruset) skal isoleres i reinkultur. Viruset skal altså utvinnes i sin helhet fra prøvene, ikke i form av fragmenter. Kochs postulater er et sett av kriterier som må være oppfylt for at man skal kunne fastslå at en mikroorganisme er årsak til en gitt sykdom, og rapportene fra påståtte virusisoleringer viser at det har foregått klare brudd på disse postulatene.

På 20 sekunder summerer psykiater Andrew Kaufman opp
kritikken mot den påståtte isoleringen av virus

Som en kuriositet kan jeg nevne at den tyske legen Stefan Lanka har utlovet en dusør på 100 000 Euro til den som kan bruke vanntett vitenskap til å påvise — hold deg fast! — meslingeviruset, dvs. hente viruset i sin helhet ut fra en prøvekultur. Denne utfordringen har overlevd i over 10 år nå, helt fra 2011. (Riktig nok var det én som gjorde krav på dusøren, og vedkommende vant faktisk også fram i domstolene mot Anka. Men Lanka anket og fikk dommen opphevet. Dette stiller selvfølgelig store spørsmålstegn ved den påståtte viktigheten av å bli vaksinert mot meslinger).

Noe annet som rokker ved påstanden om at viruset forårsaker Covid-19, er funn som har blitt gjort ved flere medisinske institusjoner rundt om. Blant annet ved Universitetet i Lund, sør for Gøteborg. En patolog ved universitetet sa ganske tidlig i pandemi-forløpet at de ikke greide finne spor av SARS-CoV-2 viruset i de indre organene til personer som skulle ha omkommet av/med Covid-19. Det er rett og slett umulig at viruset — hvis det finnes — ikke skal kunne spores i kroppene til mennesker som har omkommet av Covid-19. Se hva patologen selv sier her:

Patolog Elisabeth Eklund ved Universitetet i Lund (Sverige) forteller at de ikke greier finne virus i de indre organene til folk som – angivelig – har omkommet av/med Covid-19

I Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen» er det også gjengitt en del forsøk hvor det framgår at virus ikke kan være årsaken til sykdom. Blant annet beskrives det forsøk hvor man har forsøkt å injisere friske mennesker med kroppssekreter fra syke, uten at de friske menneskene ble syke. Likeledes beskrives det forsøk der en syk hest pustet inn i en maske, for deretter at denne masken med masse (påstått) dråpesmitte ble tredd over hodene til friske hester. Ingen hester ble syke av dette.

Basert på det jeg her har sagt, må man reise følgende spørsmål: Finnes virus? Og hvis de finnes, er de årsaken til sykdom? Hvis det nå stemmer at Pasteurs mikrobeteori ikke holder vann og at virus derfor ikke er årsaken til sykdom (fordi virus ikke finnes), hva da årsaken alle de påståtte virussykdommene? Jo, her forteller teorien at det er miljøet som påvirker kroppene våre og skaper stress og forgiftning inni cellene. Videre sier denne teorien at virus er avfallsproduktene (såkalte «eksosomer») etter cellenes forsøk på å detoksifisere og gjenvinne helsen. Kort fortalt: Virus er symptom, ikke årsak!

Tom Cowen: Hvor finnes vitenskapen bak den såkalte isoleringen av virus? Det sjokkerende svaret er: Ingen steder! Virus er en påstand. Likeledes at virus forårsaker sykdom!

Hva er den bakenforliggende årsaken til Covid-19?

Så til denne artikkelens overskrift, nærmere bestemt hva som er den bakenforliggende årsaken til dette vage symptombildet kalt Covid-19? Legen Bryan Ardis har fått stor oppmerksomhet rundt sin slangegift-teori, som sier at slangegift har blitt tilsatt drikkevannet i områder som har opplevd utbrudd. Hvis dette stemmer, er det nok bare en del av forklaringen. En ganske annen faktor er trolig skyld i langt flere tilfeller av «Covid-19». Her kommer det: Covid-19 er i realiteten strålingsskade! Strålingsskade har nemlig samme symptombilde som influensa. Under hele koronakrisen har 5G vært rullet ut i ekspressfart, og mikrobølgestråler (ala 5G) er en våpenteknologi. Fra medisinsk-faglig hold har det ― med svært god grunn ― vært etterlyst konsekvensstudier av å rulle ut denne teknologien i bred skala slik det nå gjøres. INGEN slike studier har blitt gjort. Fra før vet vi at det foreligger en hel mengde studier som viser at mikrobølgestråling er i direkte konflikt med god helse hos mennesker. Av den grunn er det betenkelig at denne typen stråling nå har blitt allestedsnærværende i form av wifi, mobiltelefoner, PCer og så videre. Nå ruller de ut et nytt og betydelig høyere frekvensområde (med høyere energi) i denne våpenteknologien, og det gjøres under dekke av at dette er bekvemmelig forbruker-teknologi.

Vaksinen mot Covid-19 er en komplementær del av dette biovåpenet

Her kommer mer, så gap opp: C-19 vaksinens påviste innhold av grafénoksid / grafénhydroksid, gjør at kroppen vil absorbere mer av energien i mikrobølgestrålingen fra våre omgivelser. Den høyfrekvente og mer intense 5G-strålingen er av spesiell interesse i så måte, både som følge av potensielt betydelig større skadelighet enn f.eks. 4G og wifi, men også fordi 5G-strålingen kommer i tillegg til all eksisterende stråling (kumulativ effekt).

Det skal nevnes at vaksinen har et innhold som gjør at den virker som et biovåpen på andre måter også. Grafén(hydr)oksid (GO) fra vaksinen forsterker som nevnt frekvensen på stråling utenfra, men GO er et materiale som også er ekstremt farlig rent «mekanisk». GO er et nanomateriale som betyr at det består av ørsmå partikler, for små til å være synlig, og med en tykkelse på kun ett enkelt atomlag. Vi snakker her om ultratynne, sylskarpe og ekstremt harde «barberblader» som vil snitte opp cellene de kommer i kontakt med. Når disse barberbladene havner i blodstrømmen, vil cellene på innsiden av blodårene (epitelet) kontinuerlig bli skjært opp. Når vaksinerte personer får høy puls, vil disse barberbladene rase rundt med enda større fart og forvolde enda større skade. Dette er trolig grunnen til at vi i dag er har blitt vitne til toppidrettsutøvere som ramler om døde og hjertesyke med en hyppighet vi aldri før har sett maken til.

Til tross for at denne artikkelen tok opp et dystert tema, håper jeg allikevel at dette var opplysende og derfor berikende informasjon… I det aller minste bør folk nå skjønne å unngå denne såkalte vaksinen for alt det er verdt. Og, ja, i tillegg grave hælene i bakken ovenfor duppeditter basert på 5G-teknologi. Vi stemmer med lommeboka vår, så ikke kjøp 5G-basert utstyr!

Se hele foredraget med medisinerne Tom Cowen og Andrew Kaufman her.

Les artikkelen direkte på Nononsensenews