Vil vi bli vitne til en flodbølge av kreft, AIDS og dødsfall blant de Covid-vaksinerte senere i år?

nononsensenews.org
areSpørsmålet i overskriften kan sikkert virke som sensasjonspreget spekulasjon, men vent nå litt… Dette spørsmålet er faktisk medisinsk begrunnet. Medisinsk-faglige tungvektere retter nå tungt skyts mot vaksinen mot Covid-19, og en Nobel-prisvinner i medisin betegner den faktisk som en gigant-tabbe!

Vaksinen mot Covid-19 inneholder en hasardiøs, ikke-utprøvd teknologi

Vaksinen mot Covid-19 modifiserer de vaksinerte genetisk, noe som både er helt nytt rent vitenskapelig / teknologisk, på samme tid som det er temmelig hasardiøst. Vi vet at vaksinens innhold av mRNA endrer DNAet i kroppscellene og programmerer de til å produsere et laboratorie-skapt overflateprotein (også kjent som «spikeproteinet»). Dette overflateproteinet er sykdomsfremkallende i sin egen rett, og man kan sannelig lure på hva som vil skje med de vaksinerte dersom kroppscellenes produksjon av dette overflateproteinet aldri opphører. (Fra medisinsk hold har det vært hevdet at denne produksjonen mest sannsynlig aldri vil stoppe).

Covid-vaksinen og kreft

Fra lege-hold meldes det også om en eksplosjon i antall krefttilfeller blant Covid-19 vaksinerte. Disse opplysningene kommer urovekkende tidlig etter at vaksinasjonen begynte, siden kreft normalt bruker mange år på å utvikle seg. Denne raske utviklingen reiser derfor spørsmålet om det nå venter en flombølge av kreft blant de vaksinerte allerede rundt neste sving…

Legen Ryan Cole forklarer her hvordan vaksinen mot Covid-19 gjør at immunforsvaret vårt undertrykkes. Med dette blir kroppens naturlige motstandskraft mot kreft rett og slett skrudd av.

Vaksinen mot Covid-19 og HIV / AIDS

Men det stopper ikke der, for sjokkerende nok vil vaksinen gjøre at kroppens celler produserer et ikke-naturlig overflateprotein som inneholder deler av HIV-virus(!) På sikt vil dette forårsake syndromet vi kjenner som AIDS, hvor kroppens immunforsvar brytes fullstendig ned (for flere detaljer, se her). I denne forbindelse er det jo litt «pikant» å registrere at Norge har bestemt seg for å kjøpe inn HIV-legemidler for hele 1,16 milliarder norske kroner… Og dette er en anskaffelse som i tillegg er planlagt å være gjentagende. Hmmm, det kan jo nesten virke som om myndighetene forbereder seg på en AIDS-bølge…? Har de visst noe som befolkningen hadde rett på å få vite FØR vaksinen ble sluppet?


En nobel-prisvinner sier at samtlige vaksinerte vil omkomme av vaksinen før eller senere

I følge den franske virologen Luc Montagnier, tidligere Nobel-prisvinner i medisin for oppdagelsen av HIV-viruset, finnes det en tidsinnstilt bombe inni kroppene til de vaksinerte. I følge ham er det et spørsmål om tid før de vaksinerte vil dø av fenomenet kjent som ‘antistoffavhengig forsterkning‘. Det innebærer at vaksinen forverrer infeksjonen, og at de vaksinertes immunforsvar før eller siden vil gå amok og angripe eget kroppsvev. De indre organene vil dermed bli ødelagt og personen omkomme. Han legger til at det som har skapt alle variantene, er det faktum at man gjorde feiltrinnet med å begynne massevaksinering midt i en pandemi. Montagnier betegner vaksinen som både en vitenskapelig og medisinsk gigant-tabbe, og sier statistikker viser at flere mennesker dør jo flere vaksiner som blir satt. (Litt pussig i grunn at Montagnier nylig døde. Han hadde jo en slik viktig, kritisk røst ovenfor denne vaksinen… Hmmm).

Nobel-prisvinner i medisin, Luc Montagnier, roper et rungende varsku ovenfor vaksinen mot Covid-19

Situasjonen vi nå befinner oss i krever at vi stiller kompromissløse spørsmål. Har legemiddelkartellet og de nasjonale myndighetene som dette kartellet kontrollerer holdt skjult dødsfall direkte forårsaket av Covid-19 vaksinen? Det er svært mye som tyder på at massedødsfall har vært den egentlige bakenforliggende planen. Heldigvis finnes det alltid «sjekkpunkter» man kan ty til for å avsløre plott som dette. I videoen under forteller den britiske begravelsesbyrå-direktøren John O’Looney at begravelsesbyrået hans opplevde en radikal økning i arbeidsmengde på samme tid som massevaksineringen mot Covid-19 begynte:

John O’Looney er direktør for et begravelsesbyrå, og han påstår her at massevaksineringen mot Covid-19 i realiteten dreier seg om massemord.

Vi trenger dere!

Kiri og jeg jobber for å opplyse og berike dere alle. Vi har gjort dette til jobben vår i disse ekstreme tider, og vi gjør det med glede. Vi lar alle få lese gratis, både her i bloggen og på de to gruppene våre på Facebook og Mewe. Hvis du vil hjelpe med å holde oss gående, tar vi i mot frivillig donasjon via
nettbank, kontonummer 05350624327 (Are Erlend Hegrand), eller
vipps til tlf. 98 23 03 77, eller
Paypal ved å klikke HER.

Hjertelig takk! ? hjerte_fin

PS! Meld dere inn i Facebook-gruppa vår her og Mewe-gruppa vår her.

Les artikkelen direkte på Nononsensenews