Vi må ha kornlager både når det gjelder matkorn og såkorn

PDK

I Norge har de fleste partier vært positive til beredskap i valgkampen, men når de sitter ved makta har dette ikke blitt tatt på alvor. Konklusjonen: «Norge er et rikt land, vi kan kjøpe oss ut av kriser».

Norsk landbruk og beredskap

PDK som parti har satt fokus på og etterspurt matvareberedskap siden PDK ble et landsdekkende parti i 2013.  Partiet har ment at «føre var»- prinsippet er det gjeldende i denne saken. Vi viser til Josef som hadde 7 år til forberedelser før uåra kom.  Når uår og kriser kommer er det for sent.

I Norge har de fleste partier vært positive til beredskap i valgkampen, men når de sitter ved makta har dette ikke blitt tatt på alvor.  Konklusjonen: «Norge er et rikt land, vi kan kjøpe oss ut av kriser».

Like før krigen i Ukraina uttalte generalløytnanat Robert Mood: «Kriger og katastrofer kommer til å skje, og da vil nasjonens evne til å overleve, avhenge av at vi har et aktivt landbruk i hele Norge». Så kom krigen, og vi ser allerede store endringer. Ukraina og Russland er blant verdens største korneksportører.  Nå er det fare for at Ukraina blir importør istedenfor eksportør.

I Norge er det store endringer

Gjødselprisene øker – Drivstoffprisene øker – Strømprisene øker – Kornprisene på verdensmarkedet øker. Disse endringene utgjør store forskjeller på det utbyttet bonden sitter igjen med. Nå er viktigere enn noen gang at jorda blir dyrket, ikke minst til mathvete, hører man om bønder som ikke tør ta risikoen, da man er redd man taper store beløp.  Og dyr blir solgt fra buskapene fordi det koster for mye å drive i forhold til den fortjenesten man vil få.

Vi er i en krisesituasjon, da må det settes inn ekstratiltak slik at bøndene ikke skal komme skadeskutt ut, og kanskje må gå fra gård og grunn.  Det må åpnes opp for ekstratiltak denne våren, utenom jordbruksoppgjøret.

Det er tid for å skrive kontrakt med de bønder som har jordsmonn som passer til mathvete. Slik at jorda blir benyttet til dette.  Det kan også dreie seg om mindre arealer som man før ikke har benyttet.  Er man sikret en god pris vil dette bli prioritert.  Og for de som har lagringsplass må det betales god, raus lagringsgodtgjørelse f.o.m. september til den måneden det skal benyttes.

Vi må ha kornlager både når det gjelder matkorn og såkorn, både sentralt og på gårdene.

PDK har hevdet at det er viktig med landbruk over hele landet.  Jo kortere vei fra bonden til bordet, jo tryggere er selvforsyningen.  Det samme gjelder kystfisket. Det beste forsvaret for landet vårt er at folk bor i hele landet. Faller primærnæringene bortfaller de andre funksjonene i samfunnet, og det blir et avfolket distrikts Norge.

«Tar vi bort landbruket, rakner korthuset» sitat fra tidligere forsvarssjef, General Harald Sunde. Samme mann sier: «Politikerne må gi landbruket slike vilkår at det lønner seg å produsere mat».

PDK´s landsstyre ser alvoret i dette, og vil at tiltak igangsettes umiddelbart.

 

 

Les også:

 

The post Vi må ha kornlager både når det gjelder matkorn og såkorn appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK