Norge skal være en selvstendig stat i Europa

PDK

Her hjemme er det tydelig at flertallet av politikerne på Stortinget ikke ønsker å bruke virkemidler som får ned strømprisene i Norge. Illusjonen om det grønne skiftet som har skapt denne energikrisen er vanskelig å forlate.

Mange politikere har satset hele sin karriere og identitet på dette.

Derfor må nye politikere inn på Stortinget i 2025 fra partier utenfor nasjonalforsamlingen i dag. PDK vil sette makspris på strøm. Redusere nettleien, kutte kablene som gir økt innenlandspris og sette full kapasitet på olje- og gassutvinning. Gass behøves i Europa som aldri før, og det skal Norge levere mer av ikke mindre.

Norge skal være en selvstendig stat i Europa og en aktiv deltager blant verdens nasjoner.

Men vi skal ikke signere globale avtaler som undergraver Grunnloven og norsk suverenitet. Vi skal selv bestemme over egne grenser, ressurser, næringsliv og lovgivning.

Derfor aksepterer ikke PDK avtaler som EØS, ACER eller FNs Migrasjonsplan. Eller de såkalte klimamålene i Parisavtalen er en tvangstrøye PDK ikke vil styre etter.

For å bevare individets frihet fra banker og statlige overgrep er kampen for kontanter kritisk viktig. I et fritt samfunn må folk kunne bruke kontanter som de vil, og den økende graden av kontantløse butikker og tjenester må stanses og reverseres på kommunalt- fylkes- og nasjonalt plan. Dette er en god sak for alle folkevalgte, lokallag og medlemmer å fremme lokalt.

Avslutningsvis er det viktig å påpeke at kampen mot coronapass må kjempes hver dag i kommentarfeltene og sosiale medier fra oss alle sammen. Dette er ikke et redskap for smittevern, men handler om kontroll. PDK har et motto: Frihet og trygghet for alle. La oss løfte disse verdiene sammen på alle nivå fremover. Frihet er ikke et gitt gode som ikke kan tas fra oss, det er ferskvare som må bevares, beskyttes og kjempes for i hver generasjon.

Fremtiden begynner nå.

The post Norge skal være en selvstendig stat i Europa appeared first on Partiet De Kristne.

Les artikkelen direkte fra PDK