Vestens folk narres atter trill rundt!

Lykten.no
Del denne artikkelen på din favoritt SOME(Sosiale Media)

Lykten.no:

Demokratiet kuppet!

Alt den vestlige sfære har avstedkommet av generell velstand og individuell tilfredshet overfor brorparten av sine borgere, gjennom en unik samfunnsform – demokratiet – er nå i ferd med å smuldre opp. Fordi dets styreform er kuppet av en elite som har tatt mål av seg til å regjere intet mindre enn hele vår planet. Nasjoner ble aldri nok for grådighetens mørke flokk.

Trusselen innenfra

Ettersom kompleksitet ikke kan oppstå av seg selv, men krever en konstruktør, så finnes en åpenbar regi bak all den hensynsløse samfunnsraseringen vi erfarer øke rundt oss hver bidige dag. Men vi mennesker vil gjerne tro det beste om våre medskapninger og har lett for å senke guarden inntil det er for sent å reagere. Spesielt om det vi står overfor er mye større enn fantasien klarer å annamme. Og enda verre – om en trussel kommer innenfra bak våre rygger.

Gigantisk tabbe!

Derfor lot man seg dupere av en underlig, bartebefengt gestalt som «bare» ville gi borgerne mat og klær på 1930-tallet. «Fred i vår tid» uttrykte den frie verdens leder etter møte med Adolf. En herostratisk berømt replikk, som underbygget tilliten til Vestens fredshorisont. Hvilken gigantisk tabbe! Titalls millioner døde og ditto lemlestede kostet menneskeheten dyrt.

Få advarende røster

Som i dag var det også den gang bare et mindretall advarende røster. Til tross for at eliten har latt det skinne igjennom at deres mål er intet mindre enn totalt verdensherredømme, finner vi liten oppmerksomhet i mediene om denne oppsiktsvekkende utviklingen. Medieklakørene tar ikke i temaet med en ildtang. Politikerne går rundt grøten selv etter hjemkomst fra internasjonale organisasjoner hvis eneste hensikt er nettopp et snarlig, enhetlig verdensherredømme.

Totalt korrupt!

Alt som kan krype og gå av politikereliten, geistlige gestalter, finansmoguler, industriherrer, forsvarstopper og kongelige frekventerer konferanser i Davos og Bilderberger-treff jevnlig. Også fra Norge. Eneste dagsorden der er hvordan man greiest kan kvitte seg med demokratiet, ytringsfrihet, nasjonsgrenser og narre eller true plebsen til total underkastelse. Akkurat som kommunister, fascister og nazister etablerte. Makt korrumperer og total makt korrumperer totalt.

Alt skal tas fra deg

Denne banden av kuppmakere har som uttalt mål at «DU ikke skal eie en dritt», men bli en underordnet målløs slave kun til gagn for de ypperste verdenslederne. Man skulle kanskje tro at hvermansen kjapt ville sette foten ned overfor slike grunnskudd mot alt som heter reellt demokrati. Men hver gang menneskeheten overrumples av mørke, totalitære krefter, viser det seg at grunnleggende sosialantropologiske elementer i sinnene bevirker apati hos selv presumptivt vettuge folk.

Totalitarismen blomstrer

For at et slikt scenarium skal kunne gjennomføres når trykket økes, må de samme maktovergripende, autoritære elementene som Hitler, Stalin, Mao, Ceaucesko, Kim Jong Un, Mussolini og Franco forsøkte seg på, resirkuleres på en enda mer utspekulert måte. Vi ser totalitarismen blomstre i Europa, USA, Kanada, Australia, New Zealand m.fl. Andre totalitære regimer som Kina er jo allerede på plass i folden hva diktatoriske egenskaper angår. Og roses av både Støre og Schwab.

«Kriser» mørklegger hensikten

Til mørkleggingsformålet genereres også stadig nye «kriser» som tar oppmerksomheten bort fra den bakenforliggende hovedagendaen. Pandemier, multikultur, vold, gjeldskrise, klimakrise, energikollaps og krig er nyttige elementer som skremmer livskiten av normalbefolkningen og tåkelegger hva alt handler om. Slik blir DU narret trill rundt. Og før du aner det befinner du og dine dere i nettet. Mens de som skapte elendigheten med ett står frem som sterke menn som skal redde deg bare du godtar full underkastelse. Et gammelt konsept, men for første gang benyttet til å kuppe en hel planet.

Nok en gang

For å omskrive selveste Winston Churchill: Aldri har så få narret så mange så mye! Og jammen seiler djevelskapen atter en gang opp fra tysk ekspanderende hold. Heller ikke denne gangen ønsker vi deres økonomiske lærstøvler i våre gater. Får disse folkene aldri nok med sitt eget land? Vi som elsker frihet og selvstendighet får atter ty til Churchill og sende en krystallklar beskjed ned til Merkel og Van der Leyen:

We shall never surrender! Ikke denne gangen heller!

Les artikkelen direkte på Lykten

Auto Feeder
Author: Auto Feeder

Legg igjen en kommentar