Verden rett foran enorm revolusjon!

Lykten.no

Lykten.no:

I USA bryr «president» Joe Biden seg null om at meningsmålingene stuper foran årets valg. For han er bare den dype globalstatens puppet og hopper umiddelbart når oligarkene kommanderer ham å hoppe. Og disse karene har ikke til hensikt å overlate roret til andre enn dem selv. Ikke på harde møkka!

Nå eller aldri!

Det er nå eller aldri for globalregissørenes lenge planlagte kupp av hele planeten vår. Og nesten ingen nasjonalkonservative kommentatorer våger å legge sammen to og to når de ser hele plottet utvikle seg i sanntid nærmest time for time. Tør man ikke skue fanden i hvitøyet? Eller er man så feige at man ikke våger å kalle et kupp for et kupp? For man kan da vel ikke være så dumme at man ikke ser agendaen. Den som kalles Agenda 2030.

«Klimakriser», velferdsmigrasjon, «pandemier», destruksjon av familieordningen, hjernevask av barn og unge, religionskriger og krig mot det nasjonale Russland m.m. er perfekte avverge-mekanismer. – Vox, samfunnsdebattant

Vesten skal knekkes!

Det er ikke lenger noen tvil om at det vestlige verdensrikets finanser er så rævkjørt at bare et mirakel kan redde det. Bare i USA er statsgjelden nå over 34 TRILLIONER dollar og øker med 250 milliarder dollar hver nittiende dag. Og det reddende miraklet har verdens rikeste oligarker bestemt seg for skal bli en verdensregjering under en konvertert FN-paraply. Bare slik mener disse gutta boys at rikdommene deres kan berges.

Verdenskupp!

Vekk med dollaren og resten av vestens vaklende valutaer – og deretter hele verdens – med utnulling av all tidligere gjeld. Og som Fugl Fønix stiger en ny, hyperkontrollerbar digital valuta opp av asken. For at dette skal absorberes av befolkningene må det konstrueres så mange alvorlige, forstyrrende kriser av global karakter at folkene ikke ser hovedhensikten bak – et historisk verdenskupp rett bak deres gjenklinte øyner.

Krisemanipulering

«Klimakriser», velferdsmigrasjon, «pandemier», destruksjon av familieordningen, hjernevask av barn og unge, religionskriger og krig mot det nasjonale Russland m.m. er perfekte avverge-mekanismer, som produseres på løpende bånd og som tar oppmerksomheten bort fra det faktum at vår vestlige verden i virkeligheten står foran historiens største pekuniære konkurs ever.

Full kontroll!

Skal man makte å komme i mål med denne gigantiske revolusjonen må befolkningene serveres så mye svada at et historisk apati-nivå nås. Men nå haster det, for befolkningenes rullgardiner begynner langsomt å løfte seg etter hvert som agendaen bak siver ut til menigmann. Derfor ser vi stadig mer autoritære lover innføres i den grad at all politisk fornuft blir straffebelagt som «antistatlig virksomhet».

En flunka ny verdensorden

Vi ser akkurat de samme mekanismer som tidligere failed states utviklet før undergangen kom. Men denne gangen har eliten faktisk planlagt selv å fremskynde kaoset, for først å etablere politistaten, men samtidig å ha noe helt annet i beredskap – en helt ny verdensorden. Dette mener de berettiger deres destruktive fremferd. For før man bygger et nytt hus, må man jo rive det gamle som står der.

Dramatiske utspill!

2024 tegner av disse grunner til å bli helt maktpåliggende for globalarkitektene. De kan simpelthen ikke vente mye lenger. Da risikerer de at hele planen lekker og ender i grus. Og det har de forbannet seg på ikke skal hende. Derfor står menneskeheten foran dramatiske og til dels «uforklarlige» utspill som imidlertid alle faller inn i det store spillet. Spør deg selv når neste «krise» popper opp i nyhetsjungelen: Hvordan gagner dette globalistenes hensikter?

Hele venstresiden narret!

For husk fra fysikktimene – kompleksitet oppstår ikke av seg selv. Det krever en konstruktør. Noen står bak, og de har en stadig klarere hensikt – New World Order. Der du etter World Economic Forum’s tidligere direktør – nå utenriksminister for det kuppede Arbeiderpartiet – Espen Barth Eides klare ord heter at du skal gjøres så fattig at du ikke eier det granne. Men midt oppe i en slik elendighet skal du visstnok også bli lykkelig! Det utrolige er at denne gjengen har klart å narre hele venstresiden, småfolk og fattiglemmer, til å fronte veien mot verdenshistoriens største ran av dem selv. Til et lenge varslet liv i fattigdom og elendighet! Så lettlurte var de nemlig – at de går for en tilbakevending til det feudalsamfunnet de sloss mot med livet som innsats for historisk bare kort tid siden. Utrolig!

Les artikkelen direkte på Lykten

Legg igjen en kommentar