USAs finansminister åpner opp for at EU-vasallene kan skifte økonomisk kurs. Forbud mot russisk gass og olje vil gjøre mer skade for oss enn for dem.

Derimot.no

Kanskje importforbud av russisk energi ikke var så lurt likevel

Vi klipper denne meldingen fra Russia Today selv om den kan føre til beskyldninger om at vi i derimot.no et russisk tilbehør. Det er jo blitt slik i Norge at meldinger eller meninger som stiller spørsmål ved den rådende virkelighetsoppfatningen om viktige verdensbegivenheter som Klima, Korona eller Krig-Fred ansees som i beste fall som mistenkelige.

Vi har lenge hevdet at sanksjonspolitikken overfor Russland i beste fall er en form for selvskading. Særlig åpenbart er dette i sentrale energispørsmålet, men også innenfor andre områder som f.eks. kunstgjødsel og sjeldne metaller.

Russland er ikke bare et høyt utviklet industrisamfunn hvor befolkningen kanskje i dag er verdens høyest utdannete (f.eks. i forhold til USA med privat finansiering av høyere utdanning som fører til tap av mange talenter.). Landet er verdens største i utstrekning med enorme naturressurser som hele verden trenger.

I stedet for å innlede til et fredelig samarbeid med Russland har vesten (USA m/tilbehør) nå innledet til en økonomisk krig mot landet. I stedet for å bruke den billige russiske gassen fra «North Stream 2» til å utvikle eget land har Tysklands politikere stoppet importen, til skade for landet. Allerede nå melder den politiske bakrusen seg.

Vi har ment at sanksjonspolitikken vil ramme vår egen befolkning mer enn Russland og dette bekreftes nå i meldingen under. Dette begynner også å demre for ledende politiskere og økonomer i Nato/USA-området. Men det er blitt slik at ingen tør å mene noe avvikende før slike tanker offisielt er godtatte i Washington. 

Men nå kommer godkjenningen:

USAs finansminister Janet Yellen sa torsdag at et fullstendig europeisk forbud mot russisk olje- og gassimport vil «klart» øke de globale oljeprisene og kan påføre Europa og andre deler av verden skade.

Yellen snakket med journalister etter et møte med Ukrainas statsminister Denys Shmyhal og finansminister Sergiy Marchenko i Washington, og sa at et slikt forbud til syvende og sist kan forårsake mer skade enn nytte.

«Det kan faktisk ha svært liten negativ innvirkning på Russland, for selv om Russland kan eksportere mindre, vil prisen de får for sin eksport gå opp,» sa hun, sitert av AFP.

Og siden vi er inne på temaet sanksjoner, økonomi og oljepriser kan det være nyttig å se på en nylig liste av overskrifter i et av våre økonomiske tidsskrifter som forholder seg til oljeprisene, oilprice.com. :

For de som leser engelsk er dette nyttige overskrifter som forteller bl.a. om hvorfor India ikke vil fordømme Russland, at China velger energi-sikkerhet fremfor å prioritere sine klimamål og at luftfartsindustrien har problemer på grunn av metall-mangel (Titanium).

Dette betyr at når de faktiske problemene melder seg som følge av den hodeløse sanksjonspolitikken, da vil dette først bli registrert hos de som rammes, av de som lever av å følge med i økonomien – og så vil det langsomt sive inn hos våre ledende politikere hvilken virkelighet de er i ferd med å skape for folk flest:

Arbeidsledighet, dyrtid gjennom inflasjon og en rakst voksende fattigdom.

Vi står foran store politiske jordskjelv i vår del av verden i tiden som kommer.

Knut Lindtner
Redaktør

Forsidebilde: Dependence is a painting by Regina Lee (2009)

1 har lest innlegget i dag.
Innlegget er lest totalt 1 ganger.

Post Views: 14

Les artikkelen direkte på derimot.no