Ukrainske nazis – bruker KLASEBOMBER mot sitt eget folk i øst

Fred Johs Blogspot

En hel generasjon med barn, er født og vokst opp i kjellere og bomberom i Donbass

Fred Johs

Av Fred Johs

Publisert den 18.03.2022 Kl: 22:00

Dette er en oppdatering av hva som faktisk skjer i Ukraina og Donbass.

Russlands fremmarsj mot ukrainske nazister

Folket både i Norge og resten av Europa /USA, blir foret med informasjon om hvor «galen» denne Putin er, som kan våge å «invadere» et annet land – og til overmål sitt naboland som nå spesielt etter 2014 er blitt mer amerikanisert, nazifisert og kontrollert enn de fleste andre og har nå med nærmest inngåtte avtaler om utplasseringer av US atomvåpen på dørstokken til Russland….

Vel – er han galen? – og i så fall – i forhold til hvilken målestokk?

Er det ved å sammenligne Russlands egentlige fredelige historie gjennom tidene sammenlignet med USA sin svært lange liste (55) av både intervensjoner og ikke minst invasjoner med bombing tilbake til steinalderen i samtlige land verden over hvor dem har engasjert seg i «demokratiets navn» bare siden ww2? – I så fall, kommer Russland og Putin svært godt ut av sammenligningen.

INVASJON

Skal en bruke betegnelsen invasjon i betydningen av hva vesten er så alt for godt vant med fra USA sine særdeles mange invasjoner bare siden ww2, så er dette noe helt annet.

Skal en følge amerikansk tankegang og fremgangsmåte, ville det meste av landet allerede vært bombet tilbake til steinalderen hvor all form for infrastruktur som vann, strøm, gass, veier og broer, ville vært knust og sprengt i filler. Det er dette vi er vant med når amerikanerne skal pådytte sitt demokrati på ethvert land i verden som ikke bøyer seg for USA sitt hegemoni.

Bare «Svartehavsflåten» alene ville vært nok til å gruslegge det meste av Ukraina innen mellom 50 minutter og en time. Resten av både bakkestyrker og luftvåpen ville gjort seg stort sett ferdige innen 36 timer. Dette er fakta. Russland benytter i dag knappe 15% av sin kapasitet beregnet /trent for nære deler av Europa, på eller i dette landet.

KLEEN-UP

Hva er det da som faktisk skjer i Ukraina under denne mye omtalte invasjonen? – Er det en invasjon slik vi kjenner disse så alt for godt igjen fra USA sine invasjoner? – Svaret må ganske enkelt være et klart NEI. Dette er i første rekke en «kleen-up» operasjon

De russiske styrkene har gjort korte og svært effektive målrettede operasjoner over store deler av Ukraina hvor en er kjent med at det er militært materiell klar for bruk. Også rundt i oblastene Kyiv, Lvov, Rivne og Mariupol – selve ane-stedene for fremveksten av nazikreftene som i dag kontrollerer det meste av landet, inkludert både regjering, politi og forsvar.

De russiske styrkene har stående ordre om IKKE å skade verken sivilbefolkningen eller sivil infrastruktur – herunder også boligkomplekser etc. Russerne går sakte frem og derved karakterisert som «svake» i vestlige medier, mens det er helt andre årsaker til hvorfor. Sivile og sivil infrastruktur skal ikke røres, men reddes. Et helt ukjent begrep for USA sin krigsmaskin verden over. Russerne omringer og isolerer og går så konsentrert og sakte inn for å ta ut nazikreftene som også Norge støtter. Snart er hele Ukraina omringet uten å ha ødelagt eller tatt noen unødvendige liv – og dette er nok en taktikk som ikke faller vesten i smak, for da er det ikke mye å sette fingeren på hva russisk fremferd angår. For å si det som det er; vesten hater det….

Innbyggerne i Kharkov har vært terrorisert og herset med av «Banderister» som dem kaller dem – altså nazigrupper som fra Azov Batalione og Prava Sector – nå gjennom snart 8 år, og var svært takknemlige når russerne omringet byen og nærliggende områder og derved klarte å presse dem ut – uttalelser fra svært mange av innbyggerne i byen.

Samtlige steder hvor russerne har ankommet, etablerer dem kontakt med lokalbefolkningen så snart det er trygt for dem å komme frem. Vi ser det samme langs hele «sørflanken» og «nordflanken» av landet… Dem rydder ut søppelet som har infisert landet nå i 8 år – og tar kontakt med folket.

Hvorfor en «cleen-up»?

Her er en av grunnene:

Som jeg har nevnt tidligere og også i tidligere artikler om Ukraina, er landet kraftig infisert av nazister – noe både vestlige og ikke minst norske medier fornekter og fortier. For slikt skal ikke folk vite noe om, for det kan ødelegge hele det bildet dem prenter inn i hodene på folk om hvor fæl Russland er – og ikke minst det faktum at vesten – inkludert Norge – forfekter og støtter nazismen i Ukraina, også med våre skattepenger. – Betydelige midler – av våre skattepenger har gått til dette landets militære aksjoner mot folket i Donbass.

For folk som fremdeles benekter harde fakta. Her et lite eksempel på hvor utbredt nazifiseringen av landet har kommet:

En kjent ukrainsk TV-vert proklamerer den nazistiske doktrinen om den endelige løsningen og ber om utryddelse av russiske barn

«Ved å drepe barna vil de aldri vokse opp og nasjonen vil forsvinne», sier den ukrainske programlederen Fakhrudin Sharafmal til kanalen ’24’

Fakhrudin Sharafmal, programleder for den populære ukrainske kanalen ’24’, appellerte tirsdag om utryddelse av russiske barn, etter å ha påberopt seg doktrinen om den endelige løsningen av nazisten Adolf Eichmann, som betraktes som «arkitekten» av Holocaust under andre verdenskrig. Original artikkelen finner du her: IEN

Den originale videoen eller programmet, er fjernet fra hele nettet – og den eneste måten å laste den opp her i artikkelen, er via en håndholdt mobil som filmer min egen skjerm mens videoen ruller. Beklager dårlig kvalitet.

Denne artikkelen vil også gi et bedre bilde av hva folket står ovenfor: Ukraina – Donbass – Russisk Invasjon?

En hel generasjon med barn, er født og vokst opp i kjellere og bomberom i Donetsk og Donbass

USA og et samlet NATO, har foret Ukraina med all form for våpen fra luftvernraketter, til grovkalibret kanoner med ammunisjon, granater og missiler i alle former, til håndvåpen – ja det aller meste siden 2014 – og bare ventet på at det skulle smelle. Det er i hovedsak disse våpnene og ammunisjonen som har vært brukt mot sitt eget folk i østlige deler av Ukraina i nå 8 år og har sørget for at en hel barnegenerasjon har vokst opp i en kjeller langt under bakken disse åtte årene. Har vi noen gang hørt om dette i norske medier? Har den statskontrollerte kanalen NRK noen gang nevnt noe om folkets lidelser i Donbass med så mye som ETT ORD i de nå snart 8 årene????

Her vises virkeligheten for folk, hvilke forhold folket i Donetsk og resten av Donbass har måtte leve under i 8 år. (Kjellerne med barn vises ved ca 19:30 minutter ut i videoen)

Dmitry Yarosh her i midten v/ bordet – godt beskyttet av amerikanske væpnede «marines» i den amerikansk kontrollerte leiren utenfor byen Lvov – 2014

Den USA og NATO etablerte militære leiren i Yavorovo – nær grensen til Polen (ca 50Km ved å følge veien M10 om jeg ikke tar feil) ble nærmest utslettet av russiske missiler – for noen dager siden (14.03.2022). La meg legge til; Ukraina er IKKE medlem av krigsalliansen NATO – men USA har allikevel klart å få til en slik base – og som til overmål er den samme basen som står for treningen og opplæringen av nazistyrkene fra Prava Sektor og Azov Batalion – det er denne basen som bringer forsyninger videre inn i landet og som ender i grenseområdene mot Donbass og som folket der har måtte leve med i 8 år.

Denne artikkelen vil også gi et bedre bilde av hva folket står ovenfor: Ukraina – Donbass – Russisk Invasjon?

Vestlige medier – inkludert norske, har nå i en uke hevdet at også jernbanestasjonen i Kyiv er bombet sønder og sammen av disse fæle russerne i tillegg til mange av boligbygningene midt i sentrum av byen … Bildet under er et «screenshot» fra i dag, og om du trykker på bildet – så kommer du til overvåkingskameraene som viser aktuell situasjon uansett på døgnet. Bildet og kamera oppe til høyre er fra «den sønderbombede» jernbanestasjonen som også norske medier maser om, men som er i beste velgående. For øvrig, er resten av Kyiv også i samme gode stand som før. Det er hundredevis av kameraer rundt i byen Kyiv – oversiktskameraer – Etter vert som mediene også fra ukrainsk side er blitt avslørt for å bløffe med at det ene området etter det andre er blitt bombet ned av russerne, er kameraene fjernet eller slukket. Så nyt det siste tilskuddet av mediebløff – på direkten – så lenge det varer….

Bare for sammenligningens skyld:

Hvem er de EKTE krigsforbryterne? Pentagon skriker over seg og sier at Russland avfyrte 625 missiler mot Ukraina i løpet av to uker – og kaller dem krigsforbrytere!?!?

La meg derfor friske opp hukommelsen litt for deg, og minne om at det israelske terrorregimet avfyrte 830 raketter og granater mot ett nabolag i Gaza på bare EN TIME under krigen i 2014.

Forskjellen er også at de missilene Russland har avfyrt (om tallet er riktig), er rettet mot militære mål – ikke som fra Israel, hvor alle 830 rakettene og granatene på en time var rettet mot boligkomplekser… – Så kan en jo spørre: Fikk du høre noe om dette via den statskontrollerte propagandakalen NRK, som du er tvunget til å sponse enten du vil eller ikke? Fikk du noen info om dette fra mediene i USA? – Nei selvfølgelig ikke, hva venter du?

DONETSK

For å beskrive hva som faktisk skjer i øst, vil denne videoen nedenfor beskrive dette ganske så godt. Dette er scener vi nærmest har sett daglig i Donetsk by og har gjort det nå i snart 8 år. Har selv vært gjennom dette helvete der, mer enn en gang både i byen og i Oblastet (fylket) Selvfølgelig vil du nok aldri se eller høre noe om dette i den statskontrollerte propagandakanalen NRK

Det finnes ingen unnskyldning for hva den ukrainske stat med sine nazistyrker som dem har innlemmet i Nasjonal garden siden 2014 har fått lov å gjøre mot sitt eget folk i øst – nå i snart 8 år. Så kan vi igjen stille spørsmålene om hvem som bomber med klasebomber, og også Fosfor bomber som har vært flittig i bruk mot eget folk i øst siden første halvdel av juli 2014 – Det heter folkemord og regnes som krigsforbrytelse. For ordensskyld; Både klasebomber og fosforbomber er forbudt etter internasjonal lov. – Videoen er fra Patrick Lancaster og ble tatt i Donetsk og publisert den 14. mars 2022 –

Advarer mot sterke sener.

Forsvaret – og det russiske luftforsvaret som er kommet til Donetsk, klarte å skyte ned denne klasebomben i stor nok høyde til at den ikke fikk gjøre så stor skade som den er ment for å gjøre, mot mennesker. Derfor gikk det ikke hundredevis av liv tapt slik en har sett så mange ganger tidligere pr slipp av slike klasebomber – både i og utenfor byen Donetsk.

Nå er det også kommet styrker fra Ossetia til Donetsk, for å bistå sivilbefolkningen og beskytte disse. Dem rullet inn i byen i går kveld og folket i Donetsk jubler.

MARIUPOL

Det kom inn meldinger til meg i dag (17.03.) om at teateret i Mariupol var blitt bombet – naturlig nok av russiske missiler eller hva…

Mariupol Drama Teater

Maiupol by ble befridd fra disse nazikreftene som har holdt et jerngrep om byen og benyttet denne som et tortursenter i snart 8 år for fangede ukrainere fra øst – både sivile og militære – for fem dager siden. Det som skal ha skjedd i eller rundt teateret i dag, kommer fra de resterende nazistyrkene som fremdeles er innen rekkevidde for angrep mot byen. Om jeg har forstått meldingen riktig, gikk det bra med de vel 300 gjestene i bygget. Selvfølgelig ble det rapportert i vestlige og norske statskontrollerte media som at det var Russland som hadde sluppet noen bomber over teateret og byen….

Statsapparatet med Zelensky i front, rapporterte selvfølgelig sin bekymring for disse menneskene som var «blitt fanget» i teateret, og beskutt med russiske missiler eller granater… Storyen er fake – Det er de fremdeles «frittgående» nazistene fra Prava og Azov spesielt, som har herjet fritt og har stått for beskytningen av bygningen, noe også lokale vitner bekrefter. Etter siste oppdatering inn til meg, skal også dette være over nå.

Du kan lese mer om Mariupol i denne artikkelen: – – OPPDATERING – – Hva skjer i Ukraina

Sveise arbeid langs toglinjen i Chernigov

Det rapporteres også om at folk er blitt bombet og skutt i Chernigov. Ingenting av dette stemmer med virkeligheten. Fake story fra vest og fra ukrainske myndigheter. Det har ikke vært noen russiske styrker i denne byen i det hele tatt – (russerne har kun blokkert veiene rundt for å stanse og ta nazikreftene som har herjet også der) – og camerabilder (overvåkingsbilder) viser også at det ikke finnes noen spor etter verken eksplosjoner eller annet som kan indikere at det skal ha skjedd noe som helst her.

Melitopol

I går: De ukrainske nazistene brukte igjen taktiske ballistiske missiler Tochka U mot sivile. To missiler Tochka U ble avfyrt mot Melitopol, som nylig ble befridd fra Ukrainske nazis. Dette var sannsynligvis en hevn over at Melitopol nesten uten kamp kom under kontroll av den russiske hæren. Missilene ble fanget opp og eliminert.

Den fulle planen og strategien til Russland, kommer jeg tilbake til i en annen artikkel.

———————–

Du kan nå følge Fred Johs også på Telegram:Fred Johs Blogspot

Vil gjerne høre dine meninger /kommentarer til artikkelen – uansett standpunkt. Dine meninger og tanker er verdifulle – så legg inn dine kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Ser frem til en konstruktiv debatt  – Ha en fin kveld.

Det er mulig å kommentere ved bruk av WordPress – Google – Twitter eller Face-Book konto. Kommentarfeltet er i bunnen av siden.

Du kan følge bloggen via Email, ved å legge denne inn i feltet nedenfor.

Denne bloggen kjøres uten reklame, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Om du liker hva du leser og finner i denne bloggen, vil vi sette stor pris på alle bidrag som kan hjelpe å dekke de løpende kostnadene. Takk til dere alle.

Make a one-time donation – Gjør et engangs bidrag

Your contribution is appreciated. – Vi er takknemlig for ditt bidrag.

Donate


Make a monthly donation

Your contribution is appreciated.

Donate monthly


Make a yearly donation

Your contribution is appreciated. – Vi er takknemlig for ditt bidrag.

Donate yearly

Norske bidragsytere kan også «Vippse» til 97 12 00 32

Les artikkelen direkte fra kilden