Ukraina – Vestens Waterloo – eller nøkkelen til NWO?

Lykten.no

Lykten.no:

Tegnene kan ikke skjules

Vesten har lenge sett konturene av egen kollaps. At det ikke har vært snakket særlig om er kun fordi en slik oppmerksomhet vil kunne øke faren for aksellererende selvoppfyllelse. Men tegnene kan snart ikke lenger skjules. Stagflasjon – livsfarlig kombinasjon av stagnasjon og inflasjon – reproduksjonstørke, utflagging av produksjon, emigrasjon av intelligentsia og formuer og befolkningsutskiftning er sikre signaler om forestående kollaps.

Utålelig nederlag

Det er på bakgrunn av dette vi ser NATO kaste seg inn i Ukraina med alt de har bortsett fra formell krigserklæring og ABC-våpen. Skulle NATO-landene måtte trekke seg fra dette engasjementet, eller endog tape, vil resten av verden også miste siste rest av tiltro til dollaren som verdensvaluta nummer en. USA tåler ikke flere nederlag etter Vietnam, Afganistan m.fl. Dette vil da bli Vestens Waterloo.

«Stalingrad»

Russland på sin side kjemper i sine nærområder. De har ikke glemt forrige gang tyskerne erklærte dem krig – for bare åtti år siden. Putin trenger ikke engang fokusere synderlig på dette. Stalingrad sitter fortsatt rotfestet i det mentale grunnfjellet. Russland er imidlertid verdens geografisk største land med sine ni tidssoner – en verdensdel i seg selv – og er følgelig nærmest umulig å okkupere selv i vår tid.

Økonomisk verdenskrig

Slaget er imidlertid ikke først og fremst militært. Vesten ønsker å knekke Putins økonomi en gang for alle. Dette er da også hovedhensikten for globalistene bak den nye verdensorden som hele tiden ligger på lur. Man mente at russerne – med en økonomi omtrent som Italia – ikke kunne tåle en langvarig krigstilstand. Sprengningen av gassrørledningene skulle bidra til dette. Men å utmatte Russland har vist seg vanskeligere enn forventet. Det fikk både Napoleon og Adolf smertelig erfare.

Waterloo?

Vi er derfor vitner til en kamp om det fremtidige verdensherredømmet. Joker’n er Kina – verdens nest største økonomi. Kineserne har til nå vært totalavhengige av det vestlige markedet. Samtidig lefler de med russerne fordi ingen akkurat nå kan spå utgangen a Ukraina-duellen. Møter Biden & co sitt Waterloo her, vil en helt ny verdenssituasjon oppstå. Vestlige finanser vil implodere og Europa uten USA konvertere til bananrepublikk-nivå.

Uforutsigbart

Men kjappe, uforutsette ting har endret historien før. Hvordan løse en gordisk knute under en duell ingen av partene har råd til å tape? Man kan jo tenke seg at samtaler på bakrommet fører til at både russere og kinesere blir invitert inn i varmen til en fremtidig verdensregjering under et reformert FN. Et slikt scenarium vil gi alle parter mulighet til å beholde «æren».

NWO løsningen?

Det er ikke lett å spå – spesielt om fremtiden. Men en fullskala nukleær konfrontasjon med påfølgende kjernefysisk vinter har bare tapere. Dette har selvsagt blitt luftet innen globalelitens tenketanker. Og løsningen av et slikt trusselbilde vil selvsagt få folkene worldwide til nesegrus å falle ned for elitens «geniale» lederegenskaper. «Uten dem hadde vi alle vært døde».

Og vips er verdensdiktaturet en realitet.

Les artikkelen direkte på Lykten