Ukraina – Donbass – Russisk Invasjon?

Fred Johs Blogspot

Det ramler inn med meldinger om Russisk invasjon av Ukraina – Stemmer dette?

Fred Johs

Av Fred Johs

Publisert den 25.02.2022 Kl. 15.00

Oppdatert kl. 16.55 med mer info – litt ned på siden

Vestlige – og ikke minst norske medier renner over i sin iver etter å fortelle hvor fæle russerne er, med meldinger om russiske styrker stort sett over hele Ukraina. Stemmer dette? Noe av dette er nok riktig – så er spørsmålet; Hva er formålet?…

Mc. Caine her sammen med Mikheil Saakasjvili fra Georgia som nå er fengslet – okt. 2021. (tidligere ordfører i Odessa) – og før det, president i Georgia

Russland har nå anerkjent utbryter republikkene DPR og LPR (Donetsk People Republic & Lughansk People Republic) som selvstendige republikker, etter 8 års kamp for sin frihet etter det Ukrainske statskuppede i 2014 – isenesatt av USA med Mc.Cain i spissen – på ordre fra Obama administrasjonen.

Russland ha anerkjent disse to «nye» republikkene etter hva som var grensen av de tidligere Oblastene (fylkene) i Ukraina. Det er først og fremst der Russland nå bidrar til å rydde vei, og har eliminert noen nye ukrainske militære leire i de områdene som er nærmest spesielt byene Donetsk og Lughansk – inkludert minst en militær flyplass. Dette var blitt «nye» fremskutte ukrainske militære områder i nyere tid, i sin amerikanske prosess og plan om å angripe hele Donbass og føre områdene tilbake til Ukraina – aller helst på en slik måte at Russland ble provosert langt over grensen.

Det vises nå tåredryppende bilder både i norske og andre vestlige medier med bilder av boligområder i Kyiv som hevdes å skal være truffet av russiske missiler.

Kyiv (bilde til høyre) – en type bilde som en også kjenner så alt for godt igjen fra Donbass. Det som indikerer at dette er Kyiv, er brannbilen på bildet som er et langt mer moderne hjelpemiddel enn vi har noen steder i Donbass. (Når det snakkes om Donbass – så inkluder det begge utbryter republikkene slik dem så ut som Oblaster / fylker i 2014)

Vi skal huske på at slike bilder som dette – er dagligdagse hendelser i hele Donbass og har vært det nå i 8 år – Vi begynner nå snart på det 9. året.

Kan godt tenkes at dette er fra Kyiv – i det minste er dem oppreist og i relativt god behold. Vi kan ikke si det samme om folket i Donbass. Jeg har selv vært med å grave ut kropper fra ruinene i svært mange bygninger, og husker spesielt godt en av episodene hvor jeg oppdaget en barnehånd og ble så glad for jeg trodde jeg fant et barn i live… Det var bare hånden………………….. (2014) – Jeg har hundrede vis av bilder og også videoer som viser grusomhetene som det Ukrainske naziinfiserte regimet satte i gang mot Donbass – styrt av USA.

Hva er det som egentlig skjer nå?

Bilde tatt fra taket på Hotel Ukraina – Kyiv i dag den 24.02.2022

Russland har omsider bestemt seg for å gå inn å rydde opp litt i kaosstaten Ukraina etter det velorganiserte «Maidan opprøret» i 2014, hvor ble det skutt mot de betalte demonstrantene fra takene og vinduene i blant annet Hotel Ukraina. – Innleide skarpskyttere hovedsakelig fra Georgia og Litauen via Mikheil Saakasjvili – (Ordfører i Odessa etter at han måtte rømme Georgia – nå fengslet).

Dmitry Yarosh her i midten v/ bordet – godt beskyttet av amerikanske væpnede «marines» i en amerikansk kontrollert leir utenfor Lvov – 2014

Vestlige medier med Wilhelm Steinfeldt i spissen for norsk «presse» og som bodde på hotellet, så selvfølgelig ikke dette – tross at alle måtte passere ham der hvor han hevdet at han satt og inntok sine fortreffelige både måltider og vintester – og som var blitt omgjort til sykestue. Til overmål klarte han å gjennomføre et intervju med lederen for naziorganisasjonen Prava Sector – Dmitry Yarosh og klappende på låret, invitere Nazisten til Norge.

Vestibylen på Hotel Ukraina omgjort til sykestue

Det er på høy tid at folk blir opplyst om hva som faktisk skjedde, både rundt statskuppet i 2014 – og hva som skjer i dag. Det blir for langt å dra begge deler samtidig i denne artikkelen, så det kommer noen flere artikler med historien bak, som jeg kjenner så alt for godt som både boende i landet på den tiden og i tiden forut – og ikke minst etter kuppet. Jeg kommer tilbake til dette i senere artikler.

Vitali Klitschko, her villig fotografert sammen med to representanter for nazi organisasjonen; Azov Batalione

Det som faktisk skjer i landet nå, er at Russland har fått mer enn nok av provokasjoner fra vest – med USA i spissen – og går nå inn for å rydde opp. Først av alt dreier dette seg om å sikre områdene i Donbass – hvilket inkluderer å eliminere alle omkringliggende fiendtlige stillinger før de gjør mer skade og drap mot sivilbefolkningen. Dernest ser det ut til at dem har bestemt seg for å rydde opp i det vanstyrte regimet sittende i Kyiv – som president Zelensky allerede skal ha flyktet i fra. (Ikke bekreftet melding) – Det samme med borgermesteren eller ordføreren for Kyiv; Vitali Klitschko som skal ha reist til Tyskland.

Kolomoisky, med Zelensky på fanget

TV komikeren – og nå president; Zelensky som ikke til noen tid har hatt kontroll over verken regjering og langt mindre forsvaret som de facto kontrolleres av amerikanerne – har vært mer opptatt av sitt eget speilbilde enn praktisk politikk – som han ikke har litt peiling på engang – har latt seg styre helt fra starten av, av oligarkene som betalte for å få ham inn som president. Først og fremst Kolomoisky (som «skapte» ham), men også Akmetov og Pinchuk

La det være klart med en gang: I Ukraina er det ingen folkevalgte som sitter direkte i Radaen – der betaler dem for plassen – mye penger. Det er kun de velstående som en kan finne i Radaen – ikke de egentlige representantene for folket.

Det som det nå ser ut til å bli ryddet opp i, er først og fremst å få eliminert de sterke nazi organisasjonene som er innlemmet i Nationalguarden i landet. Dette er først og fremst medlemmer av Prava Sector og Azov Batalione, som gjør svært mye av seg og er styrt direkte av amerikanerne. Det er flere andre naziorganisasjoner også, som Svoboda. Det er disse elementene som som først og fremst beskyter sivilbefolkningen i Donbass og instrueres av amerikanerne. De målene som angivelig skal være truffet også i Kyiv, er ganske presise mål hvor det er større konsentrasjoner av disse elementene, for eks ved elven Dnipr (Dnepr)- hvor det også er militærforlegninger.

President Oleksandr Turchynov – kanskje mest kjent for å bygge opp sin formue ved å selge falsk kreftmedisin til kreftpasienter i Tyskland
Azo Batalione sin sommerleir

Ukraina har vært flittige til å dyrke frem sine tidligere idealer som Stepan Bandera (som selv Hitler var redd) nå etter statskuppet i 2014. Disse elementene har alltid vært tilstede, og har vokst seg alvorlig stor med støtte helt fra den første presidenten etter statskuppet; Oleksandr Turchynov (president 23. februar 2014 – 7. juni 2014) og frem til i dag. Det pågår rekruttering helt ned i 6-8 årsalderen – både jenter og gutter.

Her den tidligere statsministeren fra 2014 etter statskuppet Arseniy Yatsenyuk med nazihilsen til folket, flankert til høyre med lederen for naziorg. Svoboda – og til venstre den tidl. bokseren og ordfører i Kyiv: Vitali Klitschko – som heller mer til Azov Batalione.

For ikke å glemme statsminister Arseniy Yatsenyuk sitt store bidrag til fravoksingen av de nazikreftene som i dag i stor grad kontrollerer landet hvor USA sitter bak og styrer i kulissene.

Lvov Ukraina – Her dyrkes Stepan Bandera – 2015
Her Viktor Yushchenko på en av sine «takkerunder» til dem som hjalp ham til makten – så kan en tenke litt selv hva en faktisk ser.

Det kan trygt sies at det ikke startet med interimpresidenten etter statskuppet. Det startet lenge før. Disse elementene har lagt i Ukraina siden ww2 med Stepan Bandera som forbilde.

Dette finner en spesielt i vest av Ukraina. Disse organisasjonene stod også for å hjelpen for Viktor Yushchenko til å bli president ved den såkalte «Orange revolusjonen» – og som takk for hjelpen, ble fødedagen for Stepan Bandera, gjort til offentlig fridag. Denne offentlige fridagen ble senere fjernet av den mer russiskvennlige president Viktor Janukovish – men ble igjen gjeninført etter statskuppet 2014.

Kateryna Chumachenko, ( i midten) konen til Viktor Yushchenko – her fra studietiden i USA – Studer også Nazi-tatoveringen på underarmen hennes

Det er i hovedsak disse sterke kreftene som nå skal eller vil bli fjernet. Alle disse naziorganisasjonene er forståelig nok forbudt i Russland – vi ser jo også hva det har ført til i Ukraina.

Det gjøres oppmerksom på følgende: Folket – det store flertallet i landet, vil ikke ha denne konflikten mot verken Donbass eller Russland – hvor Russland di facto har vært Ukrainas sosialkontor etter oppløsningen av Sovjet – i tillegg til å ha betalt det meste av den tidligere statsgjelden for landet. Folket vegrer seg for å protestere, for dem vet konsekvensene med både forfølgelser og verre ting mot dem som ikke er enige med regimet – noe jeg selv har opplevd også.

Dette er også bakgrunnen for at Zelensky ble valgt til president med stort flertall ved siste valg – Nettopp for han lovet fred og forsoning med Donbass. Som vi kjenner til også fra norske valgløfter – ble dem ikke innfridd, snarere tvert i mot.

Oppdatering kl. 16.55 – Det må legges til følgende fakta:

Russland har også gått inn i Kherson og er antakelig allerede i Odessa også. På veien til Odessa, tok dem også ut en liten strategisk øy – (ukjent navn) (Info jeg fikk i går av en nær venn, som jeg glemte å legge inn her)

Det kan godt tenkes nå – at Russland har fått mer enn nok, og vil gå etter statsapparatet med presidenten i tillegg. Mye tyder på at det er det som nettopp skjer nå. Samtidig skal Putin ha gjort det klart i en pressekonferanse i går kveld, at dersom noen blander seg inn (sikkert myntet på USA) blir atomvåpen det neste.

Bakgrunnen for denne «eskaleringen» finner du her: Krisen handler ikke om Ukraina. Det handler om Tyskland

Svarene får vi ikke før dem sier seg ferdige. Det som en skal legge merke til også, er at det har vært minimalt med motstand – om noe – fra det ukrainske forsvaret. Hvilket bekrefter mine tidligere antakelser, at forsvaret egentlig ikke er interessert i denne konflikten – det er de høyreradikale naziorganisasjonene som lettest kan kontrolleres av amerikanerne, som står for massakrene i Donbass. En bekreftelse på dette, er også det felles forsvaret som nå er opprettet i Tsjernobyl rundt atomkraft anlegget der – mellom ukrainske og russiske styrker.

La oss alle håpe at dette snart er over, og at det ikke utvikler seg til en storkrig som lett kan skje om amerikanerne nå forsøker å presse mer på for å få en konflikt på Europeisk nivå = ny verdenskrig utenfor USA sitt territoria – som vanlig.

Her en lånt tekst som treffer ganske så godt:

Ord man burde legge til sitt bryst for ikke å la seg rive med i en ensidig propaganda-rus verden neppe har sett tidligere.

Caitlin Johnstone: «Vennligst ikke rapporter fakta på medieplattformene dine. Ikke la noen snakke om de kjente handlingene fra NATO-maktene og Kiev, som eksperter lenge har advart om vil føre til denne situasjonen. Du har ikke lov til å snakke om de kjente handlingene fra USA/NATO/Ukraina som beviselig førte oss dit vi er. Du har bare lov til å si at Putin angrep Ukraina fullstendig uprovosert, i et vakuum, utelukkende fordi han er ond og hater frihet. Din lojalitet er til det amerikanske imperiet, ikke til sannheten. Den som kontrollerer fortellingen, kontrollerer verden.»

Til slutt en liten tankevekker:

Lånt tekst:

Historien er ikke alltid hva man tror den er. En viktig detalj her er at FNs generalsekretær har uttalt at Ukraina ikke har søkt om grenseregistrering siden 1991, så staten Ukraina eksisterer ikke…. I følge CIS-traktaten er Ukrainas territorium et administrativt distrikt i USSR. Derfor kan ingen klandres for separatisme og tvangsendring av Ukrainas grenser. Ukraina har ikke registrert sine grenser siden 25.12.1991. FN har ikke registrert grensene til Ukraina som en suveren stat. Derfor kan det antas at Russland ikke begår noen rettighetsbrudd i forhold til Ukraina. Dette er informasjon det har vært bannlyst fra å gi oss gjennom mainstream media. Så kan en lure på hvorfor.

———————–

Du kan nå følge Fred Johs også på Telegram:Fred Johs Blogspot

Vil gjerne høre dine meninger /kommentarer til artikkelen – uansett standpunkt. Dine meninger og tanker er verdifulle – så legg inn dine kommentarer i kommentarfeltet nedenfor. Ser frem til en konstruktiv debatt  – Ha en fin kveld.

Det er mulig å kommentere ved bruk av WordPress – Google – Twitter eller Face-Book konto. Kommentarfeltet er i bunnen av siden.

Du kan følge bloggen via Email, ved å legge denne inn i feltet nedenfor.

Denne bloggen kjøres uten reklame, og slik ønsker vi at det skal fortsette. Om du liker hva du leser og finner i denne bloggen, vil vi sette stor pris på alle bidrag som kan hjelpe å dekke de løpende kostnadene. Takk til dere alle.

Make a one-time donation – Gjør et engangs bidrag

Your contribution is appreciated. – Vi er takknemlig for ditt bidrag.

Donate


Make a monthly donation

Your contribution is appreciated.

Donate monthly


Make a yearly donation

Your contribution is appreciated. – Vi er takknemlig for ditt bidrag.

Donate yearly

Norske bidragsytere kan også «Vippse» til 97 12 00 32

Les artikkelen direkte fra kilden