Ukraina – åstedet for den gamle verdens ende?

Lykten.no

Lykten.no:

«Den siviliserte verden».

Dette er hva Anglo-Amerika og Vesten kaller seg selv visavis resten av nasjonene. For sistnevnte låter dette absurd. Spør du opplyste mennesker i de såkalte usiviliserte deler av planeten er svaret kjapt og enkelt: -Hvor startet 1. og 2. verdenskrig? Hvem oppfant kommunismen? Fascismen? Nazismen? Hvem koloniserte en tredjedel av kloden med aggresjon og våpen og slavegjorde andre folk under store lidelser?

Mindre blodsøl

Listen er uendelig lang. Sørøst-Asia, Midt-Østen, Afrika, Sør-Amerika. You name it. Og er det ikke noen andre å sloss mot, ja så sloss vi mot oss selv. Eller utrydder andre folkeslag etter beste evne. Gjerne ved å pushe andre i proxykriger. Slikt blir det mindre hjemlig blodsøl av. Det skjønte de tidlig i USA.

Bananrepublikker

Nå har denne vestlige «siviliserte» banden fått smaken på hele planeten. Det er ikke vanskelig å forstå frustrasjonene til de vi gjerne omtaler som usiviliserte, u-land og bananrepublikker. Som vi sender u-hjelpsbestikkelser til for å sikre oss ryggen fri. Som Kina, som får millioner årlig slik at vi kan se på oss selv som prektige siviliserte. Det er jo viktig å ha noen å se ned på.

Vestens være eller ikke

Men med en snarlig imploderende gjelds-økonomi der vi «trykker» penger i rasende tempo, nærmer vi oss et sluttpunkt det er umulig å komme utenom. Selv for Rotschild, Rockefeller, Soros, Schwab, Clinton, Biden, Gates & co. Stedfortrederkrigen i Ukraina representerer derfor den vestlige verdens definitive prestisjeoppgjør med resten av kloden. Og følgelig også seg selv.

Ny juling umulig

Blir resultatet i Ukraina at Nato-landene rett og slett får juling nok en gang, vil det bety den definitive slutten på vestlig verdenshegemoni. Da vil gjeldsbomben gå av og generere et uopprettelig finansielt krater. Hovmodige amerikanere og europeere vil da selv bli u-republikker der ikke engang bananer har vekstvilkår.

Tap ikke aktuelt

Ukraina kan derfor ikke tapes. Selv ikke en stammehøvding tronende i sin bambushytte anywhere vil da se på dollaren som annet enn «monopolpenger» – hvilket de faktisk snart er uansett. Store deler av den «usiviliserte»verden har for lengst skjønt dette og innledet samarbeide om en ny form for grunnvaluta.

Alt står på spill

For Vesten står derfor absolutt alt på spill. De MÅ knekke ryggen på Russland, eller selv sette en strek for det vestlige verdensherredømmet. Man snakker om at Putin er livsfarlig med ryggen mot veggen. Men Vestens global-elite er minst like skremmende. Det er nå eller aldri for en ny verdensorden via et reformert FN. Som kan skjule vestens finansielle sammenbrudd.

Mirakel må til

Globalister har samme fanatisme som religiøse mørkemenn, som aldri vil akseptere noe tap. Da er faren stor for at de heller starter et nukleært ragnarokk fra sine atombombesikre bunkere midt i «sivilisasjonen». Det er derfor sannsynlig at det scenariet vi nå er hjelpeløse vitner til, kan overgå alle tidligere ulykker menneskeheten har stått overfor i historisk tid.

Siste «utvei»

Eneste «utvei» er at både russerne (og kineserne) og vestlig elite på mirakuløst vis enes om å delta sammen i den lenge planlagte verdensregjeringen. Fremfor total utslettelse uten vinnere. Dette er trolig globalarkitektenes nøye uttenkte hensikt. Klarer de ikke dette lar de heller alt gå til helvete med våpen der de overlevende vil misunne de døde.

Men makter de denne siste utveien, vil folkene med ett rope «endelig fred og sikkerhet» worldwide. Og hylle sine ledere som reddet dem fra utslettelse. Og «utilsiktet» beredte grunnen for det nye, globale – upps – diktaturet.

Les artikkelen direkte på Lykten