Udemokratisk?

argumentagder.no

Leder 07.01.2022: Ordfører Jan Oddvar Skisland hevder at en underskriftkampanje er udemokratisk. Det er i tilfelle en ny definisjon av demokratiske rettigheter, hevder tilhengerne for løsriving av Søgne fra den nye storkommunen Nye Kristiansand.

Av Bernt H. Utne, publisert 07.01.2022

Aksjonsgruppa for løsriving av Søgne gir seg ikke. Nå går de fra dør til dør for å samle underskrifter. Det liker ordfører Jan Oddvar Skisland dårlig og hevder at dette er ødeleggende for Kristiansand, Søgne og demokratiet. Til NRK Sørlandet uttaler han at han synes det er veldig synd at de som står bak underskriftskampanjen ikke klarer å respektere inngåtte vedtak, og mener at aksjonsgruppen drar dette inn i det useriøse. Men det vil ikke leder av aksjonsgruppa “Vi som vil ha Søgne kommune tilbake”, Sigurd Berg Aasen, høre noe av. “Som innbyggere har vi rett til å ta initiativ til ting vi mener er riktige”, hevder Aasen som undres om når en underskriftskampanje ble udemokratisk.

Aksjonsgruppen ønsker en gjenoppretting av gamle Søgne kommune. Ettersom det er Stortinget som har vedtatt sammenslåing av Søgne og Sogndalen med Kristiansand, må også Stortinget vedta å gjenopprette gamle Søgne (og eventuelt Songdalen) kommune. Inndelingsloven åpner for at et innbyggerinitiativ kan medføre en grensejustering. Det vedtas i tilfellet av Regjeringen, ikke av Stortinget. Men det betyr ikke at Søgne vil gjenoppstå som egen kommune, men at området som innbefatter gamle Søgne kommune overføres til en annen kommune, eksempelvis Nye Lindesnes. Og det ønsker jo ikke aksjonsgruppen. De ønsker en egen, selvstendig kommune. En grensejustering er derfor ikke et reelt alternativ.

Hittil har Regjeringen spilt ballen over til kommunestyrene som skal ta stilling til eventuell oppløsning av sammenslåtte kommuner. Det nye bystyret avviste en folkeavstemming om en eventuell løsriving av Søgne og Songdalen med 39 mot 32 stemmer. Dette flertallet er skjørt. Hvis bare fire medlemmer av bystyret endrer standpunkt, står det 36 mot 35 for folkeavstemming. Det er bare 6 prosent av bystyremedlemmene, og slik dette bystyret har vekslet att og fram i denne valgperioden, kan mye fortsatt skje.

Argument Agder mener prinsipielt at saksbehandlingen i denne prosessen var grunnleggende gal. Stortinget ble opplyst fra daværende Fylkesmann om at to av tre kommuner var positive til sammenslåing. Det var feil. Songdalen sa ja på betingelse av at Søgne også sa ja. Men Søgne sa nei, og dermed sa også Songdalen nei. Det er alvorlig å feilinformere landets øverste organ, Stortinget.

Derfor mener vi at det nettopp av hensyn til respekten for demokratiet, må komme en ny folkeavstemning om en reversering av storkommunen. For uten en slik avstemning frykter vi at respekten for folkestyret kan bli redusert. Og når resultatet av folkeavstemmingen foreligger innenfor internasjonale krav om valgdeltakelse (minst 50 %), må resultatet selvsagt respekteres av alle parter.

Kommentarer? Gå til vår Facebookside eller send til post@argumentagder.no